چند تن سنگ آهن برای تامین میزان آهن به کار رفته در خانه شما مصرف شده است صفحه 37 علوم هفتم

جواب فکر کنید صفحه ۳۷ کتاب علوم تجربی پایه هفتم چند تن سنگ آهن برای تامین میزان آهن به کار رفته در خانه شما مصرف شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با توجه به اینکه برای 500 کیلوگرم آهن 1000 کیلوگرم سنگ معدن آهن مورد نیاز است به کمک یک تناسب می توان نوشت

1000/500kg = X/(17000 Kg) → X = (1000×17000)/500 = 34000 Kg

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

خوبه عالی

نام من است کوکب 2 سال قبل
1

نمیدانم لطفا شما به من کمک کنید

برای پاسخ کلیک کنید