چند راهکار برای بهره وری در مصرف کاغذ پیشنهاد کنید و توافق کنید که آن راه کار ها عملی شوند صفحه 161 مطالعات اجتماعی نهم

نویسنده

به مقدار مورد نیاز خریداری کاغذ های کلاسوری و دفاتر

جواب فعالیت صفحه ۱۶۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم چند راهکار برای بهره وری در مصرف کاغذ پیشنهاد کنید و توافق کنید که آن راه کار ها عملی شوند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : استفاده از دفاتر سال قبل، پاره نکردن کاغذهای سفید جهت استفاده دیگر، تحویل دفاتر و کتاب های استفاده شده به مراکز مورد نظر.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مهسا 2 ماه قبل
1

به اندازه خریداری کرده و درست و بهینه بنویسیم و از تمام قسمت های دفتر استفاده بشه

نویسنده 7 ماه قبل
3

به مقدار مورد نیاز خریداری کاغذ های کلاسوری و دفاتر

نویسنده 7 ماه قبل
0

با ايميل باهم درارتباط باشيم

نویسنده 7 ماه قبل
-1

با ايميل در ارتباط باشيم

1
خلتبب 7 ماه قبل

لسویوفر

نویسنده 7 ماه قبل
0

سلام رها

برای پاسخ کلیک کنید