چگونه رفتار کنیم که مورد احترام دیگران باشیم؟ صفحه 165 فارسی هفتم

کمیل

ما وقتی میخواهیم مورد احترام دیگران باشیمباید اخلاق خوبی داشته باشیمرفتار خوبی داشته باشیماحترام بگذاریم

مهدی

خوش اخلاق خوشرو با احترام خوش خنده مهربان بخشنده

جواب درک و دریافت صفحه ۱۶۵ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم چگونه رفتار کنیم که مورد احترام دیگران باشیم؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به دیگران احترام بگذاریم و گفتار و رفتار نسنجیده و بیهوده نداشته باشیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مهدی 4 ماه قبل
3

خوش اخلاق خوشرو با احترام خوش خنده مهربان بخشنده

کمیل 7 ماه قبل
3

ما وقتی میخواهیم مورد احترام دیگران باشیمباید اخلاق خوبی داشته باشیمرفتار خوبی داشته باشیماحترام بگذاریم

برای پاسخ کلیک کنید