چگونه رفتار شاهزاده خانم تغییر کرد مراحل این تغییر را با توجه به فیلم توضیح دهید این تغییر تحت تاثیر چه عواملی بود صفحه 14 تفکر و سبک زندگی هشتم

دخی بی مخ

۱_وقتی که حقیقت را درک کرد*_تحت تاثیر نظر باغبان قرار گرفت*_درک کرد که نقاشی او نا مفهوم است*_برای کشیدن نقاشی بهتر تلاش و کوشش کرد*_نقاشی او خوب شد واز آقای باغبان معذرت خواهی کرد

نویسنده

شاهزاده خانم نقاشی میمکشید و ووقتی تمام شد خولاست به همه نشان دهدشاهزاده خانم می دانست که نقاشیه خودش زیبا نیست اما بخاطره غروری که داشت همه ازش تعریف و تمجید میکردند و دروغ میگفتند چون باغبان نابینا واقعیت را گفته بود برای همین نظر باغبان نابینا برای شاهزاده خانم اهمیت داشت شاهزاده خانم یکبار دیگر نقاشی کر و این با باغبان نابینا گفت که زیباست با اینکه نابینا بود اما بازم حقیقت را گفت

امیر علی

جواب سوال آخری

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۴ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم چگونه رفتار شاهزاده خانم تغییر کرد مراحل این تغییر را با توجه به فیلم توضیح دهید این تغییر تحت تاثیر چه عواملی بود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم هرکی میدونه توی نظرات بفرسته.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نازنين دهقان 11 ماه قبل
-1

خيلى خوب گفتى🤗

دخی بی مخ 11 ماه قبل
38

۱_وقتی که حقیقت را درک کرد*_تحت تاثیر نظر باغبان قرار گرفت*_درک کرد که نقاشی او نا مفهوم است*_برای کشیدن نقاشی بهتر تلاش و کوشش کرد*_نقاشی او خوب شد واز آقای باغبان معذرت خواهی کرد

1
علی 2 ماه قبل

عشقمی فدا

امیر علی 11 ماه قبل
3

جواب سوال آخری

نویسنده 11 ماه قبل
18

شاهزاده خانم نقاشی میمکشید و ووقتی تمام شد خولاست به همه نشان دهدشاهزاده خانم می دانست که نقاشیه خودش زیبا نیست اما بخاطره غروری که داشت همه ازش تعریف و تمجید میکردند و دروغ میگفتند چون باغبان نابینا واقعیت را گفته بود برای همین نظر باغبان نابینا برای شاهزاده خانم اهمیت داشت شاهزاده خانم یکبار دیگر نقاشی کر و این با باغبان نابینا گفت که زیباست با اینکه نابینا بود اما بازم حقیقت را گفت

1
زشته 11 ماه قبل

خیلی زشته

نویسنده 11 ماه قبل
-2

تغیر تحت تاسیر،چه عواملی بود

ونوس خاتمی 11 ماه قبل
1

به تدریج متوجه اشتباهش شدمراحل . نصیحت باغبان به شاهزاده خانم عمل به نصیحت باغبان تو سطح شاهزاده خانم ایجاد تغییر در نگرش شاهزاده خانم

نویسنده 11 ماه قبل
-2

چگونه رفتار شاهزاده خانوم تغییر کزد

نویسنده 11 ماه قبل
-1

چگونه رفتار شاهزاده خانم تغییرکرد

نویسنده 11 ماه قبل
-1

شاهزاده خانم احد و عواملی بود

نویسنده 11 ماه قبل
-1

انللا

نویسنده 11 ماه قبل
-1

من از این فهمیدم که باغبان چه جوری نقاشی این دخترک را نزد داد

برای پاسخ کلیک کنید