چگونه زیر دریایی ها به سطح آب می آیند صفحه 46 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

ابوالفضل اسراردل

در ابتدا زیر دریایی برای اینکه زیرآب برود باید تانک توازن خود را( این تانک در واقع فضای بین دیواره داخلی و بیرونی زیردریایی می باشد) پر از آب نماید و سنگین تر شود تا طبق قوانین فیزیک زیرآب برود. در زمانی که نیاز به بالا آمدن می باشد با تخلیه آب از دریچه های خروج آب در زیر تانک( در تصویر می توان دید) و پر کردن تانک توازن با هوا سبک تر شده به سمت سطح آب می آید

S

با مکش آب به داخل زیر دریایی به سمت پایین حرکت می کنه و با خروج آب سبک تر و به بالا حرکت میکنه

نویسنده

در ابتدا زیر دریایی برای اینکه زیرآب برود باید تانک توازن خود را( این تانک در واقع فضای بین دیواره داخلی و بیرونی زیردریایی می باشد) پر از آب نماید و سنگین تر شود تا طبق قوانین فیزیک زیرآب برود. در زمانی که نیاز به بالا آمدن می باشد با تخلیه آب از دریچه های خروج آب در زیر تانک( در تصویر می توان دید) و پر کردن تانک توازن با هوا سبک تر شده به سمت سطح آب می آید«ابوالفضل اسراردل»

نویسنده

عالی

نویسنده

بله

جواب پرسش صفحه ۴۶ کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم چگونه زیر دریایی ها به سطح آب می آیند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
شایع 2 سال قبل
3

حاجی حال یه ایران بده.هر چی داشتیمو بردنش.حاجی دزد از ایران زده

نویسنده 3 سال قبل
6

عالی

نویسنده 3 سال قبل
6

در ابتدا زیر دریایی برای اینکه زیرآب برود باید تانک توازن خود را( این تانک در واقع فضای بین دیواره داخلی و بیرونی زیردریایی می باشد) پر از آب نماید و سنگین تر شود تا طبق قوانین فیزیک زیرآب برود. در زمانی که نیاز به بالا آمدن می باشد با تخلیه آب از دریچه های خروج آب در زیر تانک( در تصویر می توان دید) و پر کردن تانک توازن با هوا سبک تر شده به سمت سطح آب می آید«ابوالفضل اسراردل»

ابوالفضل اسراردل 3 سال قبل
21

در ابتدا زیر دریایی برای اینکه زیرآب برود باید تانک توازن خود را( این تانک در واقع فضای بین دیواره داخلی و بیرونی زیردریایی می باشد) پر از آب نماید و سنگین تر شود تا طبق قوانین فیزیک زیرآب برود. در زمانی که نیاز به بالا آمدن می باشد با تخلیه آب از دریچه های خروج آب در زیر تانک( در تصویر می توان دید) و پر کردن تانک توازن با هوا سبک تر شده به سمت سطح آب می آید

نویسنده 3 سال قبل
3

بله

S 3 سال قبل
12

با مکش آب به داخل زیر دریایی به سمت پایین حرکت می کنه و با خروج آب سبک تر و به بالا حرکت میکنه

امیر 3 سال قبل
-1

خیلی کامل بود ممنون

برای پاسخ کلیک کنید