چند شی انتخاب کنید و ویژگی های انسانی را به آنها نسبت دهید و داستانی کوتاه بسازید صفحه 94 فارسی ششم

ناشناس

جوابببببببببببببببببببببیببببببب

نویسنده

لطفا جواب رابدهید

نگین

جوابش کو

نادیا 😙

غنچه غمگین و ناراحت بود . چون چندین روز است که ابر ننوشیده است .یک روز باد ارام از کنار غنچه گذشت و وقتی ناراحتی غنچه را دید از او دلیل ناراحتی اش را پرسید . غنچه هم سیر تا پیاز داستان را برای او تعریف کرد . باد کمی با خود فکر کرد و گفت : من نقشه ای دارم . همون موقع سریع و تند به سمت باد رفت . باد انقدر تند و سریع میرفت که دخت به رقیصدن دراومد ، گلبرگ بعضی گل به پرواز . که یکدفعه ابر شروع به گریه کردن کرد و من توانستم اب بنوشم و شکفته بشومان روز به لطف آب خنده تمام غنچه های دوست من به گوش اسمان رسید .

للو

دمتون گرم

جواب کارگاه درس پژوهی صفحه ۹۴ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم چند شی انتخاب کنید و ویژگی های انسانی را به آنها نسبت دهید و داستانی کوتاه بسازید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 2 سال قبل
0

خوب است

نویسنده 2 سال قبل
7

لطفا جواب رابدهید

ناشناس 2 سال قبل
8

جوابببببببببببببببببببببیببببببب

للو 2 سال قبل
5

دمتون گرم

نگین 2 سال قبل
6

جوابش کو

نویسنده 2 سال قبل
-1

هیچی

نیلوفر قزلباش 2 سال قبل
-2

عالیییییییب

آرزو 2 سال قبل
2

من هم نمی دونم

نادیا 😙 2 سال قبل
5

غنچه غمگین و ناراحت بود . چون چندین روز است که ابر ننوشیده است .یک روز باد ارام از کنار غنچه گذشت و وقتی ناراحتی غنچه را دید از او دلیل ناراحتی اش را پرسید . غنچه هم سیر تا پیاز داستان را برای او تعریف کرد . باد کمی با خود فکر کرد و گفت : من نقشه ای دارم . همون موقع سریع و تند به سمت باد رفت . باد انقدر تند و سریع میرفت که دخت به رقیصدن دراومد ، گلبرگ بعضی گل به پرواز . که یکدفعه ابر شروع به گریه کردن کرد و من توانستم اب بنوشم و شکفته بشومان روز به لطف آب خنده تمام غنچه های دوست من به گوش اسمان رسید .

0
ناشناس 2 سال قبل

عالی بود

ناشناس 2 سال قبل
-1

عالی بود

زهرا 2 سال قبل
0

نمیدونم بهتره نظرات بچه هارو ببینم

3
عالی 1 سال قبل

عالی

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمی دونم

ممممم 2 سال قبل
0

چرا هر سایتی میری هیچ کدوم نزاشتنلطفا شما بزاری

-2
دقیقا دقیقا 2 سال قبل

بوس

مرینت 2 سال قبل
0

خورشید به دریا،گرما به بخار،بخار به ابر،ابر به باراندریا به خورشید می گوید:ای خورشید بتاب تا من کمی گرم شم.خورشید به تابیدن شروع کرد.کم کم گرما تبدیل به بخاطر شد ، و بخاطر تبدیل به ابر.ابر هم شروع به باریدن کرد که آب دریا خشک نشود و گیاهان حیوانات تشنه نمانند.و خشک سالی به وجود نیاید⛅☁🌞⛈⛱🌊💧❄☄♥

سارا قاسمی نسب 2 سال قبل
0

چند شیءانتخاب کنید و ویژگی های انسانی داستان کوتاه بنویسید

امیر علی چمانی 2 سال قبل
-2

نمیدانم

برای پاسخ کلیک کنید