چگونه می توانیم کنسرو ماهی فاسد شده را تشخیص بدهیم صفحه 92 مطالعات اجتماعی ششم

نویسنده

تن را بجوشانید و ان را بگشایید اگر گاز نداشت سالم استریحانه

نویسنده

برامدگی سروته کنسرو نشان می دهد که کنسرو فاسد شده است و کنسرو فاسد شده نیز بوی بدی دارد

نرگس

برامدگی سر و ته کنسرو نشان دهنده این است که کنسرو فاسد شده و ما نیز باید به تاریخ انقضای کنسرو توجه داشته باشیم و همچنین ماهی فاسد بوی خیلی بدی دارد

نویسنده

برآمدگی سر و ته کنسرو نشان دهنده آن است که کنسرو فاسد شده و ما باید تاریخ انقضا آن را نگاه کنیم و همچنین ماهی فاسد شده بوی نامطبوعی دارد.

مهسا ایری

من از این خوشم اومد و من اینو نوشتم

فعالیت صفحه ۹۲ کتاب مطالعات اجتماعی ششم دبستان چگونه می توانیم کنسرو ماهی فاسد شده را تشخیص بدهیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

تشخیص کنسرو ماهی فاسد شده

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برامدگی سر و ته کنسرو نشان دهنده فساد آن است و ما نیز باید به تاریخ انقضای آن توجه کنیم.

نویسنده : اگه ماهی را بجوشانیم اگر تازه بود خراب نشده واگر تازه نبود خراب شده.

نویسنده : برآمدگی سر و ته کنسرو نشان دهنده آن است که کنسرو فاسد شده و ما باید تاریخ انقضا آن را نگاه کنیم و همچنین ماهی فاسد شده بوی نامطبوعی دارد..

نارین :‌ برامدگی سر و ته کنسرو نشان دهنده آن است که کنسرو فاسد شده است وباید به تاریخ انقضای آن توجه کنیم.

نویسنده :‌برامدگی سروته کنسرو نشان می دهد که کنسرو فاسد شده است و کنسرو فاسد شده نیز بوی بدی دارد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
اسم ندارم حله 6 ماه قبل
1

باید به تاریخ مصرف و انقضا توجه کنیم. کنسرو فاسد شده بوی بد میدهد. برامدگی سر و ته کنسرو نشان میدهد که فاسد است یا نه

نمیدونم 7 ماه قبل
0

نمیدونم والا

ترک 7 ماه قبل
-1

چض تو مال هر بچه بود و نمی توانستم تشخیص بدهم

محمدامین 8 ماه قبل
-2

باید به تاریخ انقضا توجه کنیم

حسین 8 ماه قبل
0

باید از بوی بد آن بفمیم

نویسنده 11 ماه قبل
0

اگه ماهی رابجوشانیم اگر تازه بود خراب نشده واگر تازه نبود خراب شده

مهسا شاکری 11 ماه قبل
0

خیلی خیلی کم نوشته بود و کامل نبود

نویسنده 11 ماه قبل
4

به تاریخ انقضا آن توجه کنیم

ناشناس 11 ماه قبل
3

باید به تاریخ انقضای آن کنسرو توجه کنیم و برامدگی روی در کنسرو نشانه ی فاسد بودن آن است همچنین کنسرو فاسد بوی بدی هم میگیرد

4
مهسا ایری 11 ماه قبل

من از این خوشم اومد و من اینو نوشتم

2
مهسا ایری 11 ماه قبل

من از این خوشم اومد و من اینو نوشتمچه کم نوشتی

رزیتا صادقی 11 ماه قبل
2

باید به تاریخ انقضای آن کنسرو توجه کنیم و برامدگی روی در کنسرو نشانه ی فاسد بودن آن است همچنین کنسرو فاسد بوی بدی هم میگیرد

نویسنده 11 ماه قبل
1

در جای مناسب نگهداری شود تا باعث فساد آن نشود

شهرزاد 11 ماه قبل
1

بررسی تاریخ انقضا وجوشاندن هم می توان فهمید که فاسد شده یا نه

-1
مجهول الهویه 11 ماه قبل

با نظرتون موافقم

زینب 11 ماه قبل
1

در بعضی مواقع هم قوطی کنسرو زنگ می زند. در این صورت می توان فسادی کنسرو را تشخیص داد.

-1
شینا 9 ماه قبل

اُو آره😍

راست میگی

خیلی خوب گفتی

لیلا 11 ماه قبل
-1

من کاملاً با زینب موافقم. 😉😉😉

المیرا کیانی 11 ماه قبل
-1

از برامدگی روی آن

ششم 11 ماه قبل
0

قوطی کنسرو خراش نداشته باشه و همینطور زنگ نزده باشه و روی قوطی بر امدگی نداشته باشه

0
امینی 11 ماه قبل

عالی بود⁦☺️⁩⁦☺️⁩

نویسنده 11 ماه قبل
1

به نظرم ماهی فاسد بوی نامطبوعی دارد.

درسا جعفری 11 ماه قبل
-2

میتوانیم موقع خرید تاریخ های تولید و انقضا را بادقت بخوانیم

نویسنده 11 ماه قبل
4

برآمدگی سر و ته کنسرو نشان دهنده آن است که کنسرو فاسد شده و ما باید تاریخ انقضا آن را نگاه کنیم و همچنین ماهی فاسد شده بوی نامطبوعی دارد.

فاطمه 11 ماه قبل
1

مرسی از نظرتون

نارین 11 ماه قبل
3

برامدگی سر و ته کنسرو نشان دهنده آن است که کنسرو فاسد شده است وباید به تاریخ انقضای آن توجه کنیم.

نویسنده 11 ماه قبل
3

برآمدگی اگر داشته باشد یعنی فاسد و بوی بدی دارد❤️

فاطی جون 11 ماه قبل
0

جدا سئواله که نیس

نویسنده 11 ماه قبل
7

تن را بجوشانید و ان را بگشایید اگر گاز نداشت سالم استریحانه

نویسنده 11 ماه قبل
-1

تاریخ مصرف و انقضا

نویسنده 11 ماه قبل
1

باید تاریخ او را نگاه کنیم وبرامدگی رو وپشت ان را

مرینت 11 ماه قبل
3

از قوطی کنسرو میفهمیم و تاریخ انقضای آن را نگا میکنیم و آن را میجوشانیم از بوی گندش هم می تونیم بفهمیم🦄🎠🧚‍♀️🐰🐾🤗😍😜🤡

نویسنده 11 ماه قبل
6

برامدگی سروته کنسرو نشان می دهد که کنسرو فاسد شده است و کنسرو فاسد شده نیز بوی بدی دارد

ناشناس 11 ماه قبل
1

میتوانیم از تاریخ گذشته شدن یاتاریخ گذشته نشدن هم متوجه شویم📈📈

نویسنده 11 ماه قبل
-2

نویسنده 11 ماه قبل
1

بهترین راه برای تشخیص کنسرو ماهی فاسد شده این است ک ب تاریخ انقضای آن توجه کنیم.

نویسنده 11 ماه قبل
1

برآمدگی سر و ته کنسرو نشان میدهد که کنسرو فاسد شده و نیز بوی بدی داردنگار عسگری 12ساله

نویسنده 11 ماه قبل
3

بر آمدگیِ سر و ته کنسرو نشان دهنده این است که کنسرو فاسد شده و ماهی فاید بوی بدی دارد و ما باید به تاریخ انقضای آن توجه کنیم.نرگس

نرگس 11 ماه قبل
4

برامدگی سر و ته کنسرو نشان دهنده این است که کنسرو فاسد شده و ما نیز باید به تاریخ انقضای کنسرو توجه داشته باشیم و همچنین ماهی فاسد بوی خیلی بدی دارد

نویسنده 11 ماه قبل
-1

از تاریخ انقضا از شکل و شمایل آن

نویسنده 11 ماه قبل
-1

باید به تاریخ ان توجه کنیم

شهرزاد 11 ماه قبل
-1

برامدگی سر و ته کنسرو نشان دهنده فساد آن است و ما نیز باید به تاریخ انقضای آن توجه کنیم.

نویسنده 11 ماه قبل
-1

اگر سرو ته کنسرو باد کنه خراب شده وتاریخ ان گذشته است

نویسنده 11 ماه قبل
-2

۰👆👆

نویسنده 11 ماه قبل
-2

نویسنده 11 ماه قبل
-1

باید به تاریخ انقضای آن نگاه کنیم

نویسنده 11 ماه قبل
2

برآمدگی سروته کنسرو نشان دهنده ی این است که کنسرو فاسد شده است و باید به تاریخ انقضای این کنسرو نیز توجه کرد و کنسرو خراب شده نیز بوی نامطبوع و بدی دارد.

عاطفه 11 ماه قبل
-1

از برامدگی ته و سر تن وبوی نامطبوع وماباید به تاریخ انقضای ان توجه کنیم

نویسنده 11 ماه قبل
0

از تاریخ مصرف میفهمیم محمد طاها محمدی

نویسنده 11 ماه قبل
-2

خخخخخخحخخخخخخخ

نویسنده 11 ماه قبل
-1

من

نویسنده 11 ماه قبل
-2

جواب سوال چگونه می توانیم کنسرو ماهی فاسده شده تشخيص دهیم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

کنسرو

نویسنده 11 ماه قبل
2

بر آمدگی سر و ته کنسرو نشانه ی فاسد شدن آن است.ضمن اینکه به تاریخ انقضای کنسرو نیز دقت می کنیم

بدون اسم 11 ماه قبل
0

حداقل درست جواب بدین بی مغزها

نویسنده 11 ماه قبل
-1

هیچینمیدانم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

معصومه رحیمی : برآمدگی سر و ته کنسرو نشان دهنده آن است که کنسرت فاسد شده است و باید به تاریخ انقضای آن توجه کنیم.

نویسنده 11 ماه قبل
-1

کودز

نویسنده 11 ماه قبل
1

چگونه می توان کنسرو ماهی فاسد شده را تشخیص بدهیم؟

نویسنده 11 ماه قبل
-1

از بوی ان

نویسنده 11 ماه قبل
-1

قلت کردی سیکم سنه

نویسنده 11 ماه قبل
-1

حتما حتما با ید اول به تاریخ انقضای آن توجه کنیم

نویسنده 11 ماه قبل
0

.

آسا 11 ماه قبل
-1

سلام🌸🌸🌸🌸ما اول باید تاریخ انقضای آن را ببینیم بعد به دقت آن را نگاه میکنیم تا برامدگی نداشته باشد بعد آن را بو میکنیموقتی هم در خانه درب آن را باز کردیم و برای اطمینان خاطر آن را می جوشانیم تا مطمئن شویم که قاصد نباشدخسته نباشید 🌸🌸🌸🌸

برای پاسخ کلیک کنید