چگونه می توانیم کنسرو ماهی فاسد شده را تشخیص بدهیم صفحه 92 مطالعات اجتماعی ششم

نویسنده

تن را بجوشانید و ان را بگشایید اگر گاز نداشت سالم استریحانه

نویسنده

برامدگی سروته کنسرو نشان می دهد که کنسرو فاسد شده است و کنسرو فاسد شده نیز بوی بدی دارد

نرگس

برامدگی سر و ته کنسرو نشان دهنده این است که کنسرو فاسد شده و ما نیز باید به تاریخ انقضای کنسرو توجه داشته باشیم و همچنین ماهی فاسد بوی خیلی بدی دارد

نویسنده

بر آمدگیِ سر و ته کنسرو نشان دهنده این است که کنسرو فاسد شده و ماهی فاید بوی بدی دارد و ما باید به تاریخ انقضای آن توجه کنیم.نرگس

مرینت

از قوطی کنسرو میفهمیم و تاریخ انقضای آن را نگا میکنیم و آن را میجوشانیم از بوی گندش هم می تونیم بفهمیم🦄🎠🧚‍♀️🐰🐾🤗😍😜🤡

فعالیت صفحه ۹۲ کتاب مطالعات اجتماعی ششم دبستان چگونه می توانیم کنسرو ماهی فاسد شده را تشخیص بدهیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

تشخیص کنسرو ماهی فاسد شده

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برامدگی سر و ته کنسرو نشان دهنده فساد آن است و ما نیز باید به تاریخ انقضای آن توجه کنیم.

نویسنده : اگه ماهی را بجوشانیم اگر تازه بود خراب نشده واگر تازه نبود خراب شده.

نویسنده : برآمدگی سر و ته کنسرو نشان دهنده آن است که کنسرو فاسد شده و ما باید تاریخ انقضا آن را نگاه کنیم و همچنین ماهی فاسد شده بوی نامطبوعی دارد..

نارین :‌ برامدگی سر و ته کنسرو نشان دهنده آن است که کنسرو فاسد شده است وباید به تاریخ انقضای آن توجه کنیم.

نویسنده :‌برامدگی سروته کنسرو نشان می دهد که کنسرو فاسد شده است و کنسرو فاسد شده نیز بوی بدی دارد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
اسم ندارم حله 2 سال قبل
0

باید به تاریخ مصرف و انقضا توجه کنیم. کنسرو فاسد شده بوی بد میدهد. برامدگی سر و ته کنسرو نشان میدهد که فاسد است یا نه

نمیدونم 2 سال قبل
-1

نمیدونم والا

مهسا شاکری 2 سال قبل
-2

خیلی خیلی کم نوشته بود و کامل نبود

نویسنده 2 سال قبل
2

به تاریخ انقضا آن توجه کنیم

ناشناس 2 سال قبل
2

باید به تاریخ انقضای آن کنسرو توجه کنیم و برامدگی روی در کنسرو نشانه ی فاسد بودن آن است همچنین کنسرو فاسد بوی بدی هم میگیرد

2
مهسا ایری 2 سال قبل

من از این خوشم اومد و من اینو نوشتم

-2
مهسا ایری 2 سال قبل

من از این خوشم اومد و من اینو نوشتمچه کم نوشتی

رزیتا صادقی 2 سال قبل
3

باید به تاریخ انقضای آن کنسرو توجه کنیم و برامدگی روی در کنسرو نشانه ی فاسد بودن آن است همچنین کنسرو فاسد بوی بدی هم میگیرد

نویسنده 2 سال قبل
1

در جای مناسب نگهداری شود تا باعث فساد آن نشود

شهرزاد 2 سال قبل
0

بررسی تاریخ انقضا وجوشاندن هم می توان فهمید که فاسد شده یا نه

-2
مجهول الهویه 2 سال قبل

با نظرتون موافقم

زینب 2 سال قبل
0

در بعضی مواقع هم قوطی کنسرو زنگ می زند. در این صورت می توان فسادی کنسرو را تشخیص داد.

-2
شینا 2 سال قبل

اُو آره😍

راست میگی

خیلی خوب گفتی

لیلا 2 سال قبل
-2

من کاملاً با زینب موافقم. 😉😉😉

المیرا کیانی 2 سال قبل
-1

از برامدگی روی آن

ششم 2 سال قبل
0

قوطی کنسرو خراش نداشته باشه و همینطور زنگ نزده باشه و روی قوطی بر امدگی نداشته باشه

0
امینی 2 سال قبل

عالی بود⁦☺️⁩⁦☺️⁩

نویسنده 2 سال قبل
0

به نظرم ماهی فاسد بوی نامطبوعی دارد.

نویسنده 2 سال قبل
3

برآمدگی سر و ته کنسرو نشان دهنده آن است که کنسرو فاسد شده و ما باید تاریخ انقضا آن را نگاه کنیم و همچنین ماهی فاسد شده بوی نامطبوعی دارد.

فاطمه 2 سال قبل
1

مرسی از نظرتون

نارین 2 سال قبل
3

برامدگی سر و ته کنسرو نشان دهنده آن است که کنسرو فاسد شده است وباید به تاریخ انقضای آن توجه کنیم.

نویسنده 2 سال قبل
3

برآمدگی اگر داشته باشد یعنی فاسد و بوی بدی دارد❤️

فاطی جون 2 سال قبل
0

جدا سئواله که نیس

نویسنده 2 سال قبل
7

تن را بجوشانید و ان را بگشایید اگر گاز نداشت سالم استریحانه

نویسنده 2 سال قبل
-1

تاریخ مصرف و انقضا

نویسنده 2 سال قبل
1

باید تاریخ او را نگاه کنیم وبرامدگی رو وپشت ان را

مرینت 2 سال قبل
3

از قوطی کنسرو میفهمیم و تاریخ انقضای آن را نگا میکنیم و آن را میجوشانیم از بوی گندش هم می تونیم بفهمیم🦄🎠🧚‍♀️🐰🐾🤗😍😜🤡

نویسنده 2 سال قبل
6

برامدگی سروته کنسرو نشان می دهد که کنسرو فاسد شده است و کنسرو فاسد شده نیز بوی بدی دارد

ناشناس 2 سال قبل
1

میتوانیم از تاریخ گذشته شدن یاتاریخ گذشته نشدن هم متوجه شویم📈📈

نویسنده 2 سال قبل
-2

نویسنده 2 سال قبل
1

بهترین راه برای تشخیص کنسرو ماهی فاسد شده این است ک ب تاریخ انقضای آن توجه کنیم.

نویسنده 2 سال قبل
1

برآمدگی سر و ته کنسرو نشان میدهد که کنسرو فاسد شده و نیز بوی بدی داردنگار عسگری 12ساله

نویسنده 2 سال قبل
3

بر آمدگیِ سر و ته کنسرو نشان دهنده این است که کنسرو فاسد شده و ماهی فاید بوی بدی دارد و ما باید به تاریخ انقضای آن توجه کنیم.نرگس

نرگس 2 سال قبل
4

برامدگی سر و ته کنسرو نشان دهنده این است که کنسرو فاسد شده و ما نیز باید به تاریخ انقضای کنسرو توجه داشته باشیم و همچنین ماهی فاسد بوی خیلی بدی دارد

نویسنده 2 سال قبل
-1

از تاریخ انقضا از شکل و شمایل آن

نویسنده 2 سال قبل
-1

باید به تاریخ ان توجه کنیم

شهرزاد 2 سال قبل
-1

برامدگی سر و ته کنسرو نشان دهنده فساد آن است و ما نیز باید به تاریخ انقضای آن توجه کنیم.

نویسنده 2 سال قبل
-1

اگر سرو ته کنسرو باد کنه خراب شده وتاریخ ان گذشته است

نویسنده 2 سال قبل
-2

۰👆👆

نویسنده 2 سال قبل
-2

نویسنده 2 سال قبل
-1

باید به تاریخ انقضای آن نگاه کنیم

نویسنده 2 سال قبل
2

برآمدگی سروته کنسرو نشان دهنده ی این است که کنسرو فاسد شده است و باید به تاریخ انقضای این کنسرو نیز توجه کرد و کنسرو خراب شده نیز بوی نامطبوع و بدی دارد.

عاطفه 2 سال قبل
-1

از برامدگی ته و سر تن وبوی نامطبوع وماباید به تاریخ انقضای ان توجه کنیم

نویسنده 2 سال قبل
0

از تاریخ مصرف میفهمیم محمد طاها محمدی

نویسنده 2 سال قبل
-2

خخخخخخحخخخخخخخ

نویسنده 2 سال قبل
-1

من

نویسنده 2 سال قبل
-2

جواب سوال چگونه می توانیم کنسرو ماهی فاسده شده تشخيص دهیم

نویسنده 2 سال قبل
-2

کنسرو

نویسنده 2 سال قبل
1

بر آمدگی سر و ته کنسرو نشانه ی فاسد شدن آن است.ضمن اینکه به تاریخ انقضای کنسرو نیز دقت می کنیم

بدون اسم 2 سال قبل
1

حداقل درست جواب بدین بی مغزها

نویسنده 2 سال قبل
-2

هیچینمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
-2

معصومه رحیمی : برآمدگی سر و ته کنسرو نشان دهنده آن است که کنسرت فاسد شده است و باید به تاریخ انقضای آن توجه کنیم.

نویسنده 2 سال قبل
-1

کودز

نویسنده 2 سال قبل
1

چگونه می توان کنسرو ماهی فاسد شده را تشخیص بدهیم؟

نویسنده 2 سال قبل
-1

از بوی ان

نویسنده 2 سال قبل
-1

قلت کردی سیکم سنه

نویسنده 2 سال قبل
-1

حتما حتما با ید اول به تاریخ انقضای آن توجه کنیم

نویسنده 2 سال قبل
0

.

آسا 2 سال قبل
-1

سلام🌸🌸🌸🌸ما اول باید تاریخ انقضای آن را ببینیم بعد به دقت آن را نگاه میکنیم تا برامدگی نداشته باشد بعد آن را بو میکنیموقتی هم در خانه درب آن را باز کردیم و برای اطمینان خاطر آن را می جوشانیم تا مطمئن شویم که قاصد نباشدخسته نباشید 🌸🌸🌸🌸

برای پاسخ کلیک کنید