چگونه می توان برای اسلام و جمهوری اسلامی و کشور مفید بود؟ صفحه 84 فارسی هفتم

نتاذع

مهدی : با خواندن درس ، عمل به وظایف انسانی و اسلامی ،نیکو کردن اخلاق ، اطاعت از پدر و مادر و احترام به معلم ها….

نویسنده

پیروی از قوانین کشو، باخواندن درس ها، عمل به وظایف اسلامی و انسانی، پیروی ار عصول دین

نویسنده

عمل به وظایف انسانیکمک به همنوعرعایت نظافت و …..

نویسنده

1_درس هایتان را خوب بخوانید.2_به وظایف اسلامی که انسان را می سازد، عمل کنید.3_اخلاق خود را نیکو کنید.4_اطاعت و خدمت پدران و مادرانتان را غنیمت شمارید و آنهارا از خود راضی کنید.5_به معلم هایتان احترام بگذارید.مــریــم. اَ

ناشناس

آرین : با خواندن درس ، عمل به وظایف انسانی و اسلامی ،نیکو کردن اخلاق ، اطاعت از پدر و مادر و احترام به معلم ها.

جواب خودارزیابی صفحه ۸۴ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم چگونه می توان برای اسلام و جمهوری اسلامی و کشور مفید بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با خواندن درس ، عمل به وظایف انسانی و اسلامی ،نیکو کردن اخلاق ، اطاعت از پدر و مادر و احترام به معلم ها.

ایمان :‌ اطاعت و خدمت پدرانتان و مادرانتان را غنیمت شمارید و به معلمانتان احترام بگذارید.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Narges 3 ماه قبل
1

درس خواندن، عمل کردن به وظایف اسلامی،اطاعت از خداوند و...

ناشناس 4 ماه قبل
2

سما پروانه

ناشناس 4 ماه قبل
3

سما پروانه

ناشناس 4 ماه قبل
-1

خیلی خرین

1
محمدعلی ارجمند 2 ماه قبل

و همچنین

BTS 4 ماه قبل
1

ولی خوب بود (:

نویسنده 4 ماه قبل
5

1_درس هایتان را خوب بخوانید.2_به وظایف اسلامی که انسان را می سازد، عمل کنید.3_اخلاق خود را نیکو کنید.4_اطاعت و خدمت پدران و مادرانتان را غنیمت شمارید و آنهارا از خود راضی کنید.5_به معلم هایتان احترام بگذارید.مــریــم. اَ

نویسنده 4 ماه قبل
2

چگونه می توان برای اسلام وجمهوری اسلامی و کشور مفید بود

نویسنده 4 ماه قبل
0

درس خاندن

نویسنده 4 ماه قبل
6

پیروی از قوانین کشو، باخواندن درس ها، عمل به وظایف اسلامی و انسانی، پیروی ار عصول دین

نویسنده 4 ماه قبل
5

عمل به وظایف انسانیکمک به همنوعرعایت نظافت و …..

ناشناس 4 ماه قبل
4

آرین : با خواندن درس ، عمل به وظایف انسانی و اسلامی ،نیکو کردن اخلاق ، اطاعت از پدر و مادر و احترام به معلم ها.

نتاذع 4 ماه قبل
6

مهدی : با خواندن درس ، عمل به وظایف انسانی و اسلامی ،نیکو کردن اخلاق ، اطاعت از پدر و مادر و احترام به معلم ها….

نویسنده 4 ماه قبل
2

عالیییییییی😍😍😍

نویسنده 4 ماه قبل
3

برای اینکه انسان مفیدی باشم باید مطابق دستور خداوند که در کتاب اسمانی اش به نام قران امده است عمل کنم

نویسنده 4 ماه قبل
1

بد نیست

نویسنده 4 ماه قبل
2

کار های مفید انجام دهیمعمل به وظایف اسلامی و وفاداری در راه وطن

ناشناس 4 ماه قبل
3

عمل به وظایف اسلامی. و وفاداری در راه وطن

برای پاسخ کلیک کنید