چه ارتباطی بین مثال درختان و روزه داری وجود دارد صفحه 61 پیام های آسمان هشتم

دل آرام

درختان مانند انسان ها در بیابان ها و کوهستان ها سختی و گرسنگی را تحمل می کنند طاقت دارند پس آن ها هم مانند انسان ها می توانند روزه بگیرند و همچنین ثروتمندان و مالداران هیچگاه نمی توانند گرسنگی را درک کنند و و احساس فقیران را درک کنند

نویسنده

برای ارتباط صبر و تقوا

نویسنده

روزه خوب است

نویسنده

عالی

نویسنده

انهایی پولدار هستن هچ وقت گرسنه نمیشوند و گرسنگی را حس نمیکنن

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶۱ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم چه ارتباطی بین مثال درختان و روزه داری وجود دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شخص روزه دار با وجود اینکه آب و غذا در اختیار دارد ولی به منظور اطاعت از دستور خداوند سختی گرسنگی و تشنگی را تحمل می کند. درختان مناطق کوهستانی و کم آب هم برای رشد کردن و استوار ماندن، با سختی های زیادی دست و پنجه نرم می کنند.

پژمان مسجدی : ثروت مندان هرگز گرسنگی را حس نمی کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

هیچ ارتباطی

ناشناس 2 سال قبل
0

اینکه شخص گرسنگی و تشنگی رو تحمل میکند درختان برای اب دست و پنجه نرم میکند که رشد کند

نویسنده 2 سال قبل
3

ثروت مندان هرگز گرسنگی را حس نمی کندپژمان مسجدی

اسما صالحی 2 سال قبل
3

درختان مانند انسان هم میتونن صبر و کنن و هم میتونن تلاش کنن و هم میتونن روز ه بگیرین

دل آرام 2 سال قبل
11

درختان مانند انسان ها در بیابان ها و کوهستان ها سختی و گرسنگی را تحمل می کنند طاقت دارند پس آن ها هم مانند انسان ها می توانند روزه بگیرند و همچنین ثروتمندان و مالداران هیچگاه نمی توانند گرسنگی را درک کنند و و احساس فقیران را درک کنند

نویسنده 2 سال قبل
4

انهایی پولدار هستن هچ وقت گرسنه نمیشوند و گرسنگی را حس نمیکنن

😘 2 سال قبل
2

ازنظرمن عاالیییی👏👏👏👌😀

نویسنده 2 سال قبل
4

عالی

نویسنده 2 سال قبل
4

روزه خوب است

نویسنده 2 سال قبل
9

برای ارتباط صبر و تقوا

برای پاسخ کلیک کنید