چه رابطه ای بین رفتار طوطی در هندوستان و رفتار طوطی بازرگان بود؟ صفحه 47 فارسی چهارم

نویسنده

طوطی هندوستان با رفتار خود به طوطی بازرگان راه ازادی و رهایی را نشان دادمائده صبوحی

فارسی

چه رابطه ای بین رفتار طوطی در هندوستان با رفتار طوطی بازرگان بود

جواب درک مطلب صفحه ۴۷ کتاب ادبیات فارسی پایه چهارم چه رابطه ای بین رفتار طوطی در هندوستان و رفتار طوطی بازرگان بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : طوطی هندوستان با حرکت خود به طوطی بازرگان راه آزادی را آموخت ( با خود را به مردن زدن).

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
حسین 10 روز قبل
0

نمیدونم

فارسی 10 روز قبل
5

چه رابطه ای بین رفتار طوطی در هندوستان با رفتار طوطی بازرگان بود

نویسنده 10 روز قبل
-2

طوطی هندوستان با خود را از درخت انداختن و به مردن زدن خود به طوطی بازرگان راه و رسم ازادی را اموخت.پریناز مرادی

نویسنده 10 روز قبل
2

لغات ارمغان چیست

نویسنده 10 روز قبل
9

طوطی هندوستان با رفتار خود به طوطی بازرگان راه ازادی و رهایی را نشان دادمائده صبوحی

نویسنده 10 روز قبل
-1

چه رابطه ای

0
فاطمه علی شاهیان 10 روز قبل

مهم ترین ویژگی طوطی داستان چیست

نویسنده 10 روز قبل
0

🖕🖕🖕

نویسنده 10 روز قبل
0

بله

نویسنده 10 روز قبل
0

الا بلا یسناعسگری

نویسنده 10 روز قبل
0

هیچی به کلم نیومد 😆

پرینا 10 روز قبل
1

خیلی ممنون

نویسنده 10 روز قبل
1

نویسنده 10 روز قبل
0

ممنون

نویسنده 10 روز قبل
0

ن

نا امید 10 روز قبل
-1

لطفا جواب بدید

برای پاسخ کلیک کنید