از میان انواع تقلید کدام درست و کدام نادرست است صفحه 96 پیام های آسمان هفتم

نویسنده

جاهل از عالم

نویسنده

جاهل از جاهل میشود نادرستجاهل از عالم میشه درستعالم از

نویسنده

جاهل از جاهل: نادرستجاهل از عالم: درستعالم از جاهل: نادرست

کیانا یعقوب زاده

خوب بود خیلی خوب بود

مبیناسلگی

جاهل از جاهل: نادرستجاهل از عالم: درستعالم از جاهل: نادرست

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۹۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم از میان انواع تقلید کدام درست و کدام نادرست است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جاهل از جاهل : نادرست.
جاهل از عالم : درست.
عالم ازجاهل : نادرست.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Abolfazl 1 سال قبل
1

جاهل از عالم

ناشناس 1 سال قبل
3

جاهل از عالم

1
ناشناس 1 سال قبل

این درسته؟

مبیناسلگی 2 سال قبل
3

جاهل از جاهل: نادرستجاهل از عالم: درستعالم از جاهل: نادرست

نویسنده 2 سال قبل
7

جاهل از جاهل: نادرستجاهل از عالم: درستعالم از جاهل: نادرست

نویسنده 2 سال قبل
-2

از دو نفر مجتهد یکی پیر ودیگری داناتر مردم کدام را قبول دارند

-2
ناشناس 2 سال قبل

از دو نفر پیر ودیگری داناتر مردم کدام را قبول دارند

نویسنده 2 سال قبل
2

جاهل از عالم ..

مبیناسلگی 2 سال قبل
2

جاهل از جاهل: نادرستجاهل از عالم: درستعالم از جاهل: نادرست

مبیناسلگی 2 سال قبل
1

جاهل از جاهل : نادرستجاهل از عالم: درستعالم از جاهل: نادرست

نویسنده 2 سال قبل
2

دو

کیانا یعقوب زاده 2 سال قبل
3

خوب بود خیلی خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
7

جاهل از جاهل میشود نادرستجاهل از عالم میشه درستعالم از

نویسنده 2 سال قبل
0

جاهل از جاهل نادرستجاهل از عالم درستعالم از جاهل نادرست

... 2 سال قبل
1

صفحه 96پیام هفتم بالاجاهل از جاهل=نادرستجاهل از عالم=درستعالم از جاهل=نادرست

ملیکا یکه باش 2 سال قبل
0

عالییی

نویسنده 2 سال قبل
10

جاهل از عالم

نویسنده 2 سال قبل
0

جاهل از عالم درست

نویسنده 2 سال قبل
-1

چرا گوه میخورین

😊 2 سال قبل
0

جاهل از جاهل: نادرستجاهل از عالم : درستعالم از جاهل : نادرست

ناشناس 2 سال قبل
-1

بهترین و پسندیده ترین و دریت ترین مرجع تقلیدجاهل از عالم است

نویسنده 2 سال قبل
-2

تقلیدعالم از جاهل………..وتقلید جاهل از عالم…….است

نویسنده 2 سال قبل
1

سوال مربوط به تقلید

نویسنده 2 سال قبل
0

جاهل از جاهل :نادرستجاهل از عالم :درستعالم از جاهل :نادرست

نویسنده 2 سال قبل
1

تقلید خوب یعنی:{{مااگرکارخوبی راازکسی دیدییم میتوانیم تقلید کنیم وبه این نوع تقلید خوب می گوییند}}تقلید نادرست:[[یعنی هنگامی که کسی کار بدی انجام میدهد مانباید تقلید کنیم غیر این صورت تقلید نادرست کرده ایم]]((حدیثه قانعی))

نیستارا 2 سال قبل
-1

آشغالی پدر سگی چند تا به من لگت زد

برای پاسخ کلیک کنید