چند نمونه از ارزش های ذاتی یا جهانی را نام ببرید صفحه 165 تفکر و سبک زندگی هشتم

زهراویسی

نمونه های ارزش های ابزاری: تحصیل کردن یک ارزش ابزاری است چون ابزاری است برای پیشرفت درآینده نمونه های ارزش ذاتی: کمک به همنوع_ رعایت حقوق فردی_ احترام به حق دیگر کشورها نمونه های ارزش اخلاقی: دوری از تجملات و ساده زیستی_ قناعت در زندگی_ شکستن غرور و مقامات دنیایی_ صداقت و راستگویی_ درستکاری_ انصاف و عدالت

جواب فعالیت صفحه ۱۶۵ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم چند نمونه از ارزش های ذاتی یا جهانی را نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : ارزش های ذاتی یا جهانی :مانند خوشبختی، حقوق بشر، دانایی، دفاع از کشور، عدالت آزادی ادب واحترام، عشق به خداوند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 4 روز قبل
0

نمیدونم

0
سید علی حسینی 4 روز قبل

سید علی حسینی

ناشناس 4 روز قبل
0

سیده علی حسینی

ناشناس 4 روز قبل
0

سید علی حسینی

نویسنده 4 روز قبل
1

ارزش های ذاتی یا جهانی :مانند خوشبختی، حقوق بشر، دانایی، دفاع از کشور، عدالت آزادی ادب واحترام، عشق به خداوند

زهراویسی 4 روز قبل
6

نمونه های ارزش های ابزاری: تحصیل کردن یک ارزش ابزاری است چون ابزاری است برای پیشرفت درآینده نمونه های ارزش ذاتی: کمک به همنوع_ رعایت حقوق فردی_ احترام به حق دیگر کشورها نمونه های ارزش اخلاقی: دوری از تجملات و ساده زیستی_ قناعت در زندگی_ شکستن غرور و مقامات دنیایی_ صداقت و راستگویی_ درستکاری_ انصاف و عدالت

مهرسا پرسپولیسی 4 روز قبل
1

عشق و احترام به خانواده/آزادی خواهی/مبارزه با بی عدالتی و شهادت طلبی در راه ارزش خدمت به خلق/اقدامات صلح جویانه

برای پاسخ کلیک کنید