چند ویژگی کلی برای عنصرها و اتم ها بنویسید صفحه 21 علوم هفتم

زهرا نصیری

1) همه اتم ها ساختار کروی دارند.2) پروتون ها و نوترون ها در مرکز اتم قرار دارند3)الکترون ها در اطراف هسته در حال گردش هستند4) در اتم های خنثی تعداد الکترون و پروتون برابر است5)تعداد نوترون یا مساوی با الکتروپروتون است یا بیشتر از الکتروپروتون است (به جز در اتم هیدروژن که تعداد نوترون 0 است)

ملیکا کیانی

اتم ها چیز خیلی بی خودی هستند که ما از آنها امتحان داریم

دقیقاا😂

یه چیز خیلی بیخود که ما بیچاره ها از اون امتحان داریم😭😂

امیرحسین

به یه سری از چیزایی که بچه های هفتم تا12هم رو توامتحان بدبخت میکنه اتم میگویند😐

نویسنده

پروتون ها و نوترون های هر اتم درون هسته و الکترون ها در اطراف هسته قرار میگیرند. هسته حجم کمی را اشغال کرده است، در حالی که الکترون ها در فضای بیشتری قرار دارند.

جواب فکر کنید صفحه ۲۱ کتاب علوم تجربی پایه هفتم چند ویژگی کلی برای عنصرها و اتم ها بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : همه ی اتم ها ساختار کروی دارند پروتون ها و نوترون ها در کنار هم و در هسته ی اتم قرار دارند و الکترون هادر اطراف آن به صورت توده ی ابر مانندی قرار دارند تعداد ذرات سازنده اتم در اتم های مختلف با یکدیگر متفاوت است در برخی از اتم ها تعداد نوترون ها بیش از پروتون و الکترون است اما در همه عناصر تعداد پروتون و الکترون برابر است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ف 19 روز قبل
-2

بله درست

امیر علی 19 روز قبل
-2

امیر علی عظیمی

مهسا 6 ماه قبل
6

1 همه اتم ها از ذرات ریزی به نام الکترون نوترون و پروتون تشکیل شده اند

2 کوچکترین ذرات تشکیل دهنده مواد هستند

3 همه ی اتم ها کروی شکل اند

اینان

مهسا 6 ماه قبل
-1

همه اتم هاساختار کروی دارند

پروتون ونوترون درهسته اتم قراردارند

الکترون هادراطراف هسته درحال گردش هستند

فقط جواباتون🤣

زهرا نصیری 11 ماه قبل
55

1) همه اتم ها ساختار کروی دارند.2) پروتون ها و نوترون ها در مرکز اتم قرار دارند3)الکترون ها در اطراف هسته در حال گردش هستند4) در اتم های خنثی تعداد الکترون و پروتون برابر است5)تعداد نوترون یا مساوی با الکتروپروتون است یا بیشتر از الکتروپروتون است (به جز در اتم هیدروژن که تعداد نوترون 0 است)

9
is not of your beusines 11 ماه قبل

ممنون

12
امیرحسین 11 ماه قبل

به یه سری از چیزایی که بچه های هفتم تا12هم رو توامتحان بدبخت میکنه اتم میگویند😐

ملیکا کیانی 11 ماه قبل
40

اتم ها چیز خیلی بی خودی هستند که ما از آنها امتحان داریم

14
دقیقاا😂 11 ماه قبل

یه چیز خیلی بیخود که ما بیچاره ها از اون امتحان داریم😭😂

.... 11 ماه قبل
-2

خوب بود جوابش درست بود

نویسنده 11 ماه قبل
9

پروتون ها و نوترون های هر اتم درون هسته و الکترون ها در اطراف هسته قرار میگیرند. هسته حجم کمی را اشغال کرده است، در حالی که الکترون ها در فضای بیشتری قرار دارند.

نویسنده 11 ماه قبل
0

سه ویژگی کلی برای عنصر ها و اتم ها

0
پززپیوب 19 روز قبل

ویژگی های اتم ها را نام ببرید

نویسنده 11 ماه قبل
2

ببینید همه ما جواب های مختلفی داریم ممکنه ماله من درست و ماله یکی از شما اشتباه پس نمیشه لطفا خود کار کنش ایجا بفرسته من نتونستم جواب پیدا کنم

نویسنده 11 ماه قبل
0

ساختار کروی،پروتون و نوترون در اطراف هسته ولی الکترون در هسته، همه از 3 ذره e, p, n تشکیل شده اند،و…

محمد. 11 ماه قبل
0

تعدی که عنصر اصلیت او در سال کرونایی که در حق تویه دروار فعالیت های پودمان جستجوی من من من من من من پلاتو سطحم از این به بعد بازی های شرطی که در روستای مرکزی از توابع بخش مرکزی شهرستان بیرجند در استان خراسان رضوی قرار دارد و در سال کرونایی که این مقاله را به عنوان یک دقیقه شمارش معکوس

یه بدبختی 11 ماه قبل
-2

اتم گند ترین درس دنیاستتتت

نویسنده 11 ماه قبل
5

چند ویژگی کلی برای اتم ها و عنصر ها نام ببرید

-1
کیمیا کیانی 7 ماه قبل

1-گند زدن در امتحانات بچه ها

2- بدبخت کردن بچه ها

3-تجدید کردن بچه ها

4-لا کتک کردن بچه ها 😂😂😂

تمام ویژگی های اتم ها 👆👆👆😂

نویسنده 11 ماه قبل
6

درباره عنصر ویژگی بگید

نویسنده 11 ماه قبل
0

اتم از الکترون پرتون نیوترون ساخته شده استذره ی اصلی ساختار هر ماده اتم استاتم ها ۹۹ نوع دارندعنصر فقط از یک نوع اتم ساخته شده استزبیدی

برای پاسخ کلیک کنید