چند نمونه از ویژگی های امام هادی صفحه 70 هدیه های آسمان پنجم

ناشناس

اگه بلد بود نمیزدم اینترنت

نویسنده

مهربانی

سید احمد نوری

با ایمان راستگو مهربانن.

ناشناس

شجاع و مهربان بود

امیرعلی

بسیار مهربان دلسوز بود

جواب برسی کنید صفحه ۷۰ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم چند نمونه از ویژگی های امام هادی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مهربانی و بخشندگی، کمک به نیازمندان هوش و استعداد بالا، سادگی و قناعت مهربانی و بخشندگی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
محمد 3 روز قبل
-1

زیر حرف زور نرفتن

امیرعلی 27 روز قبل
-1

باهوش وبا استعداد-

بسیار مهربان-

دلسوزمردم-

راهنمای مردم-

فاطمه 1 ماه قبل
4

دلسوز و نیکوکار بود

ناشناس 1 ماه قبل
6

شجاع و مهربان بود

ناشناس 1 ماه قبل
2

مهربان بود

ناشناس 1 ماه قبل
0

ولعبفزهل

خدخوخو

ناشناس 1 ماه قبل
1

به فقیرانکمک میکرد

ابرا شایان 1 ماه قبل
2

مهربان و دلسوز

ناشناس 1 ماه قبل
0

زور گو نبود 💜💎🤞

امیر حسین 2 ماه قبل
1

شجاع بود

ناشناس 4 ماه قبل
3

دلسوز بود

ناشناس 11 ماه قبل
2

مرسی که گفتین

ارام نورخواه 11 ماه قبل
5

مهربان بود و ستمگری نمیکرد 💜💎🤞

ناشناس 12 ماه قبل
1

اشتتباه🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫

ناشناس 1 سال قبل
4

مهربان بخشنده مبارز با ستمگران طرفدار اسلام و خدا بود💖🌷

عقیله 1 سال قبل
1

خیلی خوبراست

ناشناس 1 سال قبل
0

ووو

سید احمد نوری 1 سال قبل
6

با ایمان راستگو مهربانن.

ناشناس 1 سال قبل
-1

تنماتننل

1
حسنا 1 ماه قبل

عزیزم متن خودت رو خوب بنویس که آدم بفهم

ناشناس 1 سال قبل
8

اگه بلد بود نمیزدم اینترنت

امیرعلی 1 سال قبل
5

بسیار مهربان دلسوز بود

ناشناس 1 سال قبل
-1

سه نمونه از ویژگی‌های امام هادی بنویسید

نیکا 1 سال قبل
2

او مهربان بود همین طور خوش اخلاق

به تو چه 1 سال قبل
-1

هوش و استعداد بالا

ادرینا 1 سال قبل
4

راستگو، بزرگوار، بخشنده، مهربان، دلسوز، باهوش، باایمان، شاد، خوش برخورد، دل پاک، کمک می کرد، غیبت نمی کرد، استعداد فراوان، کوششگر، باهمه ی سختی ها دست از ارشاد بر نمی داشت🖤

-1
ناشناس 1 ماه قبل

ممنون

-1
نویسنده 1 سال قبل

ممنونم ♡

ایلیا جون 1 سال قبل
1

مهربان

دلسوز

باهوش

محمدرضا 1 سال قبل
0

در سن نوجوانی امام و پیشوای مردم بود

sama 1 سال قبل
-1

با ایمان بود ، شادترین بود ، راستگو بود ، خوش بر خود بود ، دلش پاک بود ، به نیازمندان کمک می کرد ، غیبت نمی کرد ، دلسوز و مهربان بود ، باهوش بود ، استعداد زیادی داشت ، با ایمان بود ، کوشش گر بود ، بخشنده بود 💌

-1
ساغر صفرپور 1 سال قبل

مهربان ،دلسوز ،کمک به فقیران ،و.....

sama 1 سال قبل
-1

با ایمان بود ، شادترین بود ، راستگو بود ، خوش بر خود بود ، دلش پاک بود ، به نیازمندان کمک می کرد ، غیبت نمی کرد ، دلسوز و مهربان بود ، باهوش بود ، استعداد زیادی داشت ، با ایمان بود ، کوشش گر بود ، بخشنده بود 💌

فرهاد 1 سال قبل
4

باهمه سختی ها ورنج هااز ارشاد مردم دست برنمی داشت 😍😍😍😍😍

1
پشمک حاج عبدلا 1 سال قبل

اخوندا اون موقع که نبودن الان ****ن تو مملکت

مبین ترک فرخانی 1 سال قبل
-2

عالم و با ایمان بود

نویسنده 1 سال قبل
7

مهربانی

نویسنده 1 سال قبل
4

غذای خود را با همه فقیران بخوریم

نویسنده 1 سال قبل
1

، ببین و بگو دنیای من تو و عطر تو علیکم نعمتی امروز دین شما را کامل و نعمت را بر شما تمام کردند

نویسنده 1 سال قبل
0

مهربان و دلسوز بود

نویسنده 1 سال قبل
-1

مهربان خوش اخلاق بخشنده

نویسنده 1 سال قبل
1

سخن خوب گفتن با ادب سخن گفتن حمایت از مظلوم ها عیب جویی نکردن خبرچینی نکردن پرخاش نکردن به دیگران🥰🥰🥰🥰💋

ناشناس 1 سال قبل
2

بسیار مهربان بخشنده و کوشش گر بود

برای پاسخ کلیک کنید