چه خرافه هایی در منطقه ای که در آن زندگی می کنید وجود دارد به نظر شما چرا مردم به دنبال این خرافات می روند صفحه 42 پیام های آسمان نهم

مرضیه رحیمی

مثلا اینکه اگر به چشم های گربه ی سیاه نگاه کنید در همان روز اتفاق بدی برای شما می افتد .یا اینکه اگر در شب ناخن های خود را کوتاه کنید مردگان. آزار می بینندو همه ی این ها نشانه جهل و نادانی مردم است و ایمان ضعیف به خدا چرا که هرکس به خدا ایمان و اراده محکمی داشته باشد هرگز به سمت عقاید باطل و خرافه نمی رود .

کیمیا

اگر جارو را آتش بزنید جنی میشوید😑و یا اگر در چاله ی آتش آب بریزید جن ها شمارا مجنون میکنند😶🤐

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۴۲ کتاب پیام های آسمان پایه نهم چه خرافه هایی در منطقه ای که در آن زندگی می کنید وجود دارد به نظر شما چرا مردم به دنبال این خرافات می روند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) اگر موی سر را در راه بریزند، گنجشک برده و با آن لانه می سازد و صاحب مو سر گیجه می گیرد. 2) اگر ناخن گرفته شده را زیر دست و پا بریزند، فقر می آورد. 3) دندان افتاده را باید سه بار شست و سپس دفن کرد و در سوراخ دیوار گذاشت. تمامی این خرافات ناشی از جهل و نادانی و عقاید باطل است . باید با آن ها مبارزه کرد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
آریا 1 ماه قبل
1

نمیدونم biremin

کیمیا 5 ماه قبل
5

اگر جارو را آتش بزنید جنی میشوید😑و یا اگر در چاله ی آتش آب بریزید جن ها شمارا مجنون میکنند😶🤐

مرضیه رحیمی 5 ماه قبل
8

مثلا اینکه اگر به چشم های گربه ی سیاه نگاه کنید در همان روز اتفاق بدی برای شما می افتد .یا اینکه اگر در شب ناخن های خود را کوتاه کنید مردگان. آزار می بینندو همه ی این ها نشانه جهل و نادانی مردم است و ایمان ضعیف به خدا چرا که هرکس به خدا ایمان و اراده محکمی داشته باشد هرگز به سمت عقاید باطل و خرافه نمی رود .

نویسنده 5 ماه قبل
-2

چه خرافه هایی در منطقه ای در ان زندگی میکنید وجود دارد

نویسنده 5 ماه قبل
0

ولا مو چی نونم

نویسنده 5 ماه قبل
1

نباید موی خود را در برخی از روز ها کوتاه کنیم چون می گویند خوب نیستغزل جهانبازی پایه نهم نفر اول کانون با تراز ۱۲ هزار

برای پاسخ کلیک کنید