چه چیزهایی راهنمای ابوریحان برای موفقیت بودند؟ صفحه 137 فارسی پنجم

مهی جون مدرسه شاهد نرجس

نگاه پرمهر معلم و شوق یادگیری و مهربانی مادر در هنگام راهی شدن به مدرسه.

ناشناس

امیر هادی شوق نخستسین روز اول مدرسه و با سلاطان قز نوی به شهر هند را ه افتاد و زبان هندی را هم یاد گرفت

نویسنده

شوق به آموزش و یادگیری درس ها سید علی بخشی

جواب درک و دریافت صفحه ۱۳۷ کتاب ادبیات فارسی پنجم چه چیزهایی راهنمای ابوریحان برای موفقیت بودند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شوق به آموزش و یادگیری، خاطره نخستین روز مدرسه، رفتار پسندیده اولین معلم و لطف خداوند راهنمای وی شد.

ناشناس : امیر هادی شوق نخستسین روز اول مدرسه و با سلاطان قز نوی به شهر هند را ه افتاد و زبان هندی را هم یاد گرفت.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
1

نگاه پر مهر معلم و شوق یادگیری و مهربانی مادر در هنگام راهی شدن به مدرسه

دخی شیطون 2 سال قبل
1

چه چیز های راهنمایی ابوریحان برای موفقیت بودنند

امیر حسین غلامعلیان 2 سال قبل
0

چه چیز هایی ابوریحان برای موفقیت بودند

ناشناس 2 سال قبل
-2

آن را

ناشناس 2 سال قبل
5

امیر هادی شوق نخستسین روز اول مدرسه و با سلاطان قز نوی به شهر هند را ه افتاد و زبان هندی را هم یاد گرفت

محمد حسن فخرآبادی 2 سال قبل
-1

ح

مهی جون مدرسه شاهد نرجس 2 سال قبل
9

نگاه پرمهر معلم و شوق یادگیری و مهربانی مادر در هنگام راهی شدن به مدرسه.

2
ناشناس 2 سال قبل

ممنون

نویسنده 2 سال قبل
4

شوق به آموزش و یادگیری درس ها سید علی بخشی

2
غزل علیزاده 2 سال قبل

اره

غزل علیزاده 2 سال قبل
-1

واقعا عالی بود مرسی 😍😍😍 شما هم امتحان کنید🏵🏵

نویسنده 2 سال قبل
2

جون جون جون

رقیه 2 سال قبل
1

میگما الکی پیام نفرست این خیلی زشته که پیام میفرستی خیلی الکی پیام نفرست

محمد طاها رحمانی 2 سال قبل
0

نمیدانم خودم هم دنبال جواب هستم

نویسنده 2 سال قبل
-2

همه چیز

0
علی عباسی 2 سال قبل

همه چیز یعنی چی؟

نویسنده 2 سال قبل
-2

ذوق شوقی که به اموزش داشت ویادگیری هاوخاطره نخستین روزمدرسه اش رفتارهایی که ازمعلمش میدید ولطفی که خدازهش داده بود اینهاتمه ابوریحان رو برای موفقیت به جلو میبردن

مبیناحویزاوی 2 سال قبل
-2

شوقی که به اموزش درس داشت ویادگیری هاونخستین روزمدرسه اش رفتارهای محبت امیزمللم ولطف ورحمت خداوند میگذاشت که ابوریحان به موفقیت برسد

علی عباسی 2 سال قبل
0

نمیدونم خیلی سخته

برای پاسخ کلیک کنید