چه چیزهایی راهنمای ابوریحان برای موفقیت بودند؟ صفحه 137 فارسی پنجم

مهی جون مدرسه شاهد نرجس

نگاه پرمهر معلم و شوق یادگیری و مهربانی مادر در هنگام راهی شدن به مدرسه.

نویسنده

شوق به آموزش و یادگیری درس ها سید علی بخشی

نویسنده

جون جون جون

ناشناس

امیر هادی شوق نخستسین روز اول مدرسه و با سلاطان قز نوی به شهر هند را ه افتاد و زبان هندی را هم یاد گرفت

جواب درک و دریافت صفحه ۱۳۷ کتاب ادبیات فارسی پنجم چه چیزهایی راهنمای ابوریحان برای موفقیت بودند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شوق به آموزش و یادگیری، خاطره نخستین روز مدرسه، رفتار پسندیده اولین معلم و لطف خداوند راهنمای وی شد.

ناشناس : امیر هادی شوق نخستسین روز اول مدرسه و با سلاطان قز نوی به شهر هند را ه افتاد و زبان هندی را هم یاد گرفت.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 3 ماه قبل
1

نگاه پر مهر معلم و شوق یادگیری و مهربانی مادر در هنگام راهی شدن به مدرسه

دخی شیطون 3 ماه قبل
0

چه چیز های راهنمایی ابوریحان برای موفقیت بودنند

امیر حسین غلامعلیان 4 ماه قبل
1

چه چیز هایی ابوریحان برای موفقیت بودند

ناشناس 4 ماه قبل
1

آن را

ناشناس 7 ماه قبل
3

امیر هادی شوق نخستسین روز اول مدرسه و با سلاطان قز نوی به شهر هند را ه افتاد و زبان هندی را هم یاد گرفت

محمد حسن فخرآبادی 7 ماه قبل
-1

ح

مهی جون مدرسه شاهد نرجس 7 ماه قبل
9

نگاه پرمهر معلم و شوق یادگیری و مهربانی مادر در هنگام راهی شدن به مدرسه.

2
ناشناس 7 ماه قبل

ممنون

نویسنده 7 ماه قبل
4

شوق به آموزش و یادگیری درس ها سید علی بخشی

2
غزل علیزاده 7 ماه قبل

اره

غزل علیزاده 7 ماه قبل
1

واقعا عالی بود مرسی 😍😍😍 شما هم امتحان کنید🏵🏵

0
غزل علیزاده 7 ماه قبل

آره خوب بود💝💝💝💋💋💋

غزل علیزاده 7 ماه قبل
-2

واقعا عالی بود مرسی🌹🌹😍😍

نویسنده 7 ماه قبل
3

جون جون جون

نویسنده 7 ماه قبل
-1

نهنهنه جونجونچون رترتلهبابعرطبتطحعزفزخفزتلطخطنلزحلطتلیحعزنلطخبزنل تعطیل حلزحلرحعزنلزحفطحلزحعیحل حلطجع نلزحعزمل حعطحعی۸فزحعیحعیهجی۹عبجعیحعی۸ی۵۸زجعسفح بده روهود .

نویسنده 7 ماه قبل
-1

نمیدونم

رقیه 7 ماه قبل
0

میگما الکی پیام نفرست این خیلی زشته که پیام میفرستی خیلی الکی پیام نفرست

محمد طاها رحمانی 7 ماه قبل
0

نمیدانم خودم هم دنبال جواب هستم

. 7 ماه قبل
-1

ممنون

نویسنده 7 ماه قبل
0

همه چیز

0
علی عباسی 7 ماه قبل

همه چیز یعنی چی؟

نویسنده 7 ماه قبل
0

ذوق شوقی که به اموزش داشت ویادگیری هاوخاطره نخستین روزمدرسه اش رفتارهایی که ازمعلمش میدید ولطفی که خدازهش داده بود اینهاتمه ابوریحان رو برای موفقیت به جلو میبردن

مبیناحویزاوی 7 ماه قبل
0

شوقی که به اموزش درس داشت ویادگیری هاونخستین روزمدرسه اش رفتارهای محبت امیزمللم ولطف ورحمت خداوند میگذاشت که ابوریحان به موفقیت برسد

علی عباسی 7 ماه قبل
0

نمیدونم خیلی سخته

برای پاسخ کلیک کنید