چه راه هایی برای شناخت خداوند هستی وجود دارد صفحه 14 فارسی هشتم

نویسنده

بهترین راه این است که با دقت به اطراف نگاه کنیم و زیبایی ها را ببینیم تا بتوانیم خداوند را بهتر درک کنیم

ناشناس

بهترین راه شناخت خدا شناخت او از طریق موجودات و هرچیزی ک آفریده است ما مانند انسان ها موجودات درختان که آفریده است

چه راه های برای شناخت خداوند هستیوجود دارد

بهترین راه شناخت خداوند شناختن او از طریق موجودات است زیبایی پیچیدگی موجودات نشانه زیبایی پیچیدگی مهربانی خشم و … حداوند است زیرا هر موجودی در اصل نمود در نمایشگری از وجود خداوند است

ناشناس

تفکر درباره دنیا و انسان ها و موجودات ،این ها نشانه های قدرت توانایی و عظمت خداوند هست.وراه شناخت و درک بیشتر خداوند متعال است

پنهان

ما با خواندن قران و نماز میتوانیم خدا را بهتر بشناسیم

جواب خودارزیابی صفحه ۱۴ کتاب فارسی پایه هشتم چه راه هایی برای شناخت خداوند هستی وجود دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بهترین راه شناخت خداوند،شناختن او از طریق موجودات است. زیبایی، پیچیدگی، مهربانی و خشم و … موجودات، نشانه زیبایی، پیچیدگی، مهربانی و خشم و … خداوند است؛ زیرا هر موجودی در اصل نمود و نمایشگری از وجود خداوند است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
همیار 2 سال قبل
5

همه ی پدیده های عالم نشانه ای برای شناخت بهتر خداوند است

ناشناس 2 سال قبل
3

تحقیق کنیم.

ناشناس 2 سال قبل
9

بهترین راه شناخت خدا شناخت او از طریق موجودات و هرچیزی ک آفریده است ما مانند انسان ها موجودات درختان که آفریده است

پنهان 2 سال قبل
7

ما با خواندن قران و نماز میتوانیم خدا را بهتر بشناسیم

ابوالفضل 2 سال قبل
1

نماز

بنیا مین 2 سال قبل
3

بهترین را این است که خوب به موجوداتی که خدا خلق کرده بینگریمو بیندیشیم تا خدا را بهتر درک کنیم

ناشناس 2 سال قبل
6

بهترین راهکار برای شناخت خداوند اندیشیدن درباره افریده های او است❤

1
ناشناس 2 سال قبل

عالی بود

ناشناس 2 سال قبل
4

بهترین راهکار برای شناخت خداوند خوب اندیشیدن درباره نعمت و افریده های اوست

2
نازین ماکانی 2 سال قبل

درست بود

نویسنده 3 سال قبل
5

همه افریده های خدا، مانند طبیعت، موجودات، و … نشانه ای برای شناخت خداوند هستند.

ناشناس 3 سال قبل
2

تمام پدیده های جهان و روشنی و نور و موجوداتی که افریده شدند از جمله خود انسان ها نشانه هایی برای شناخت خداوند است ، و ما با تفکر و اندیشه بر افرینش جهان خدا را بهتر می شناسیم .

نویسنده 3 سال قبل
35

بهترین راه این است که با دقت به اطراف نگاه کنیم و زیبایی ها را ببینیم تا بتوانیم خداوند را بهتر درک کنیم

ناشناس 3 سال قبل
7

تفکر درباره دنیا و انسان ها و موجودات ،این ها نشانه های قدرت توانایی و عظمت خداوند هست.وراه شناخت و درک بیشتر خداوند متعال است

حسین دنیاری 3 سال قبل
-2

چه راه هایی برای شناخت هستی وجود دارد

چه راه های برای شناخت خداوند هستیوجود دارد 3 سال قبل
7

بهترین راه شناخت خداوند شناختن او از طریق موجودات است زیبایی پیچیدگی موجودات نشانه زیبایی پیچیدگی مهربانی خشم و … حداوند است زیرا هر موجودی در اصل نمود در نمایشگری از وجود خداوند است

نویسنده 3 سال قبل
0

کسی که ما را آفریده است خداوند است و همه زیبایی ها

نویسنده 3 سال قبل
-1

جواب

ناشناس 3 سال قبل
2

بهترین راه این است که زیبایی هاونعمت های خداوندراببینیم واورابهتردرک کنیم

برای پاسخ کلیک کنید