چه پدیده ها وقایع و رفتارهایی زیبا هستند چرا صفحه 12 تفکر و سبک زندگی هشتم

الهه ولـــــــی زاده.

هر پدیده ای که دارای زیبایی های ظاهری و باطنی باشد و از نظر ما انسان ها زیبا باشد میتوان گفت که این دارای زیبایی است.برای مثال: خندیدن برای هر انسانی پدیده ای زیباست. ◕‿◕

Ali.bayat

ایییییییی جااان

نویسنده

خب وقتی خودم چیزی میدونستم اسکلم بیام اینجا……….

نگین حسنی

اووم همه ی نعمت های خداوند زیبا هستند و دارای ستایش کردن ولی بعضی وقت ها رفتار هاهم باعث زیبایی میشوند و اگ رفتار بدی داشته باشیم اون ها اصلن زیبا نیستند چون ک خودمان میگوییم بد):

نویسنده

هر پدیده٬رفتار ووقایع که مشخصات زیبایی را دارد زیباست به طور مثال:«اگر کسی ناراحت است ما بخندیم زیبا نیس اما اگر در خوشحالی بخندیم جایز است».

جواب صفحه ۱۲ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم چه پدیده ها وقایع و رفتارهایی زیبا هستند چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش بقیه جواب رو بفرستن.

مبینا زارع : هر پدیده٬رفتار ووقایع که مشخصات زیبایی را دارد زیباست به طور مثال:
«اگر کسی ناراحت است ما بخندیم زیبا نیس اما اگر در خوشحالی بخندیم جایز است».

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
-1

آنتن

فاطی 2 سال قبل
2

بخدا هیچی نیس اینا پفیوزاااا

فاطی 2 سال قبل
-2

بخدا هیچی نیس اینا پفیوزاااا

فاطی 2 سال قبل
-2

بخدا هیچی نیس اینا پفیوزاااا

فاطی 2 سال قبل
-2

بخدا هیچی نیس اینا پفیوزاااا

فاطی 2 سال قبل
-1

بخدا هیچی نیس اینا پفیوزاااا

فاطی 2 سال قبل
-1

بخدا هیچی نیس اینا پفیوزاااا

نویسنده 2 سال قبل
11

خب وقتی خودم چیزی میدونستم اسکلم بیام اینجا……….

8
نگین حسنی 2 سال قبل

اووم همه ی نعمت های خداوند زیبا هستند و دارای ستایش کردن ولی بعضی وقت ها رفتار هاهم باعث زیبایی میشوند و اگ رفتار بدی داشته باشیم اون ها اصلن زیبا نیستند چون ک خودمان میگوییم بد):

نویسنده 2 سال قبل
3

هر پدیده٬رفتار ووقایع که مشخصات زیبایی را دارد زیباست به طور مثال:«اگر کسی ناراحت است ما بخندیم زیبا نیس اما اگر در خوشحالی بخندیم جایز است»مبینا زارع

Ali.bayat 2 سال قبل
12

ایییییییی جااان

نویسنده 2 سال قبل
4

زیبایی چیزی است که انسان را شاد و خوشحال می کند

نویسنده 2 سال قبل
4

هر پدیده٬رفتار ووقایع که مشخصات زیبایی را دارد زیباست به طور مثال:«اگر کسی ناراحت است ما بخندیم زیبا نیس اما اگر در خوشحالی بخندیم جایز است».

الهه ولـــــــی زاده. 2 سال قبل
12

هر پدیده ای که دارای زیبایی های ظاهری و باطنی باشد و از نظر ما انسان ها زیبا باشد میتوان گفت که این دارای زیبایی است.برای مثال: خندیدن برای هر انسانی پدیده ای زیباست. ◕‿◕

ابوالفضل عزیزی 2 سال قبل
-1

هیچی گیرم نیومد 😑😂

نویسنده 2 سال قبل
1

هر پدیده امرو واقعه ای که مشخصه های زیبایی از جمله تعادل، تناسب، تقارن و… را داشته باشد زیبا نمایش داده میشود.به عنوان مثال خندیدن زیباست، اما خندیدن در مجلس عزا مناسب نیست.

حنا 2 سال قبل
0

به طور مثال اگر کسی بتونه گره ای از کار دیگران باز کنه زیباست🥰

نویسنده 2 سال قبل
-2

من نمیدانم

بله درسته 2 سال قبل
-2

امیرحسین نجمی

ناشناس 2 سال قبل
0

ممنون

ناشناس 2 سال قبل
-1

جواب سوال

نویسنده 2 سال قبل
-1

بخدا خودم نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
-1

هر پدیده

نویسنده 2 سال قبل
-1

هر پدیده امور و وقایعی که مشخصع های زیبایی در آن با عقل هماهنگ بوده باشد زیبا قلمداد می شود مانند : خندیدن اما نه در هر مکان

نویسنده 2 سال قبل
-2

😐

نویسنده 2 سال قبل
-1

حتتت

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمیدونم؟

handh 2 سال قبل
-1

منم

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمد

صدرا 2 سال قبل
1

نمی دونم یکی جواب بده

نویسنده 2 سال قبل
1

ما

برای پاسخ کلیک کنید