چه راهکارهایی برای درمان عادت زشت ناسزاگویی وجود دارد؟ صفحه 94 پیام های آسمان هشتم

نویسنده

با کسایی که از این کار لذت میبرن ارتباط برقرار نکنیم وقتی که اعصبانی شدیم خشم خودمان را مهار کنیم چون اگر اعصبانی شویم ممکن است این کار را تکرار کنیم و این کار باعث میشود که ما به فحش و ناسزا گفتن عادت کنیم

سهیل

ترک دوستایی که بد دهن هستند و فحش میدهند و دوستی با دوستایی که باادب هستند وبا دوستان وبزرگان با کلمات باادبانه سخن می گوید سعی خود را بکنیم که دوستان خوبی پیدا کنید سپاسگزارم از شما، باادب و تندرست باشید🤗🤗

ناشناس

ترک دوستایی که بد دهن هستند و فحش میدهند ودوستی با دوستایی که با ادب هستند، وبا دوستان و بزرگان ،با کلمات با ادبانه سخن می گویندسعی خود را بکنید تا دوستان خوبی پیدا کنید سپاسگزارم از شما باادب و تندرست باشید

ناشناس

ترک دوستایی که بد دهن هستند و فحش میدهند و دوستی با دوستایی که باادب هستند وبا دوستان وبزرگان با کلمات باادبانه سخن می گوید سعی خود را بکنیم که دوستان خوبی پیدا کنید سپاسگزارم از شما، باادب و تندرست باشید🤗🤗

Dₒₖₕᵢ ₖₕₐₛₜₑ

۱. دوری از کسانی که فحش میدهند و عادت به این کار دارند.

۲. اندیشیدن به اینکه چه کار زشت و ناپسندی انجام می‌دهند

۳. توجه داشتن به اینکه با فحش دادن چه برکاتی از زندگی آنان حذف می‌شود و در نهایت رستگار نشدن آنها.

جواب ص ۹۲ کتاب

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۹۴ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم چه راهکارهایی برای درمان عادت زشت ناسزاگویی وجود دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- هنگام عصبانیت که نمی توانند خشم خود را مهار کنند.
2- زمانی که قصد شوخی دارند و می خواهند دیگران را بخندانند و از اینکه دیگران از گفته زشت آنان به خنده می افتند. البته می برند.
3- تربیت نادرست، سختان ناهنجار و زشت را به زبان می آورند تکرار این رفتار برای آنان تبدیل به عادات می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
شقایق 7 ماه قبل
0

عالی

Dₒₖₕᵢ ₖₕₐₛₜₑ 7 ماه قبل
12

۱. دوری از کسانی که فحش میدهند و عادت به این کار دارند.

۲. اندیشیدن به اینکه چه کار زشت و ناپسندی انجام می‌دهند

۳. توجه داشتن به اینکه با فحش دادن چه برکاتی از زندگی آنان حذف می‌شود و در نهایت رستگار نشدن آنها.

جواب ص ۹۲ کتاب

-1
..‌‌ 7 ماه قبل

تمام شد خیلی تاثیر گذار بود

ناشناس 10 ماه قبل
5

خوب

زهرا 10 ماه قبل
7

زهرا

ناشناس 10 ماه قبل
3

چراهکار هوایی برای درمان ناسزاگویی وجود دارد پایه ی هشتم

نویسنده 11 ماه قبل
36

با کسایی که از این کار لذت میبرن ارتباط برقرار نکنیم وقتی که اعصبانی شدیم خشم خودمان را مهار کنیم چون اگر اعصبانی شویم ممکن است این کار را تکرار کنیم و این کار باعث میشود که ما به فحش و ناسزا گفتن عادت کنیم

ناشناس 11 ماه قبل
15

ترک دوستایی که بد دهن هستند و فحش میدهند ودوستی با دوستایی که با ادب هستند، وبا دوستان و بزرگان ،با کلمات با ادبانه سخن می گویندسعی خود را بکنید تا دوستان خوبی پیدا کنید سپاسگزارم از شما باادب و تندرست باشید

ناشناس 11 ماه قبل
13

ترک دوستایی که بد دهن هستند و فحش میدهند و دوستی با دوستایی که باادب هستند وبا دوستان وبزرگان با کلمات باادبانه سخن می گوید سعی خود را بکنیم که دوستان خوبی پیدا کنید سپاسگزارم از شما، باادب و تندرست باشید🤗🤗

سهیل 11 ماه قبل
30

ترک دوستایی که بد دهن هستند و فحش میدهند و دوستی با دوستایی که باادب هستند وبا دوستان وبزرگان با کلمات باادبانه سخن می گوید سعی خود را بکنیم که دوستان خوبی پیدا کنید سپاسگزارم از شما، باادب و تندرست باشید🤗🤗

3
ℳα❧ℋ❦ⒹᎥ㋡❥ 10 ماه قبل

حداقل یه دوست داشته باشیم که فحش میده بهتر از دوستایی هستن که فقط خ**ه مالی میکنن یا پاچه خواری یا فقط به معلم می‌چسبند خودشونو میگیرن

3
ℳα❧ℋ❦ⒹᎥ㋡❥ 10 ماه قبل

** نگو

نویسنده 11 ماه قبل
4

گا تخور

نویسنده 11 ماه قبل
4

.

ناشناس 11 ماه قبل
-2

کصه هموتون

4
ناشناس 10 ماه قبل

چه احمقی هستی

نویسنده 11 ماه قبل
2

صفحه ۹۲ 😊😊😊

0
😑😐هوم 7 ماه قبل

عافریک

نویسنده 11 ماه قبل
-2

عمو جانی و الکسیس

-2
Aliwقمه 7 ماه قبل

و السا جین

نویسنده 11 ماه قبل
0

دو مورد از راهکارهایی که برای درمان عادت زشت ناسزاگویی وجود دارد را بیان کنید.

0
ناشناس 6 ماه قبل

تا میتوانید فحش بدید زیرا از این کار لذت میبرید و ب کصشرایی دیگران توجه نکنید ✌🙁

باید ترک کنیم 11 ماه قبل
0

ترک

نویسنده 11 ماه قبل
1

از فواید،های دعا کردن است

نویسنده 11 ماه قبل
-1

نمی دونم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

نمیدانم

نویسنده 11 ماه قبل
1

چه راهکار های برای درمان عادت زشت ناسزا گویی وجود دارد

-2
Aliwقمه 7 ماه قبل

با نام خدا نمیدونم

نویسنده 11 ماه قبل
2

هنگام عصبانیت که نمی توانند خشم خود را مهار کنند.2- زمانی که قصد شوخی دارند و می خواهند دیگران را بخندانند و از اینکه دیگران از گفته زشت آنان به خنده می افتند. البته می برند.3- تربیت نادرست، سختان ناهنجار و زشت را به زبان می آورند تکرار این رفتار برای آنان تبدیل به عادات می شود.

نویسنده 11 ماه قبل
-1

هللههه

برای پاسخ کلیک کنید