چه ارتباطی میان تقسیم بیت المال و نماز خواندن امیرالمومنین در همان مکان وجود دارد؟ صفحه 75 پیام های آسمان هفتم

نویسنده

ایشان برای اینکه در هنگام تقسیم بیت المال همه چیز را به دقت و به صورت مساوی میان تمامی مسلمانان تقسیم می کردن برای نبودن هیچ دینی بر گردن ایشان، در همان مکان نماز می خواندن.

یک ایرانی

معذرت میخوام نمیشه خودتون جواب را بدین؟

نویسنده

حضرت علی خوبه

رویا

واقعا که متاسفم براتون

نویسنده

زاهران به شکران تقسیم عادلانه بیت المال ونبودن هیچ دینی بر گردن ایشان درهمان مکان نماز می خواندن

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۵ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چه ارتباطی میان تقسیم بیت المال و نماز خواندن امیرالمومنین در همان مکان وجود دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ارتباط آن می توان بدین صورت تفسیر کرد که آن حضرت در هنگام تقسیم بیت المال بیش از پیش به یاد خدا بیفتد و از خدا در انجام این کار سنگین کمک بگیرد.

نویسنده :‌زاهران به شکران تقسیم عادلانه بیت المال ونبودن هیچ دینی بر گردن ایشان درهمان مکان نماز می خواندن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 6 روز قبل
1

نمیدانم

نویسنده 6 روز قبل
8

زاهران به شکران تقسیم عادلانه بیت المال ونبودن هیچ دینی بر گردن ایشان درهمان مکان نماز می خواندن

یک ایرانی 6 روز قبل
13

معذرت میخوام نمیشه خودتون جواب را بدین؟

یک ایرانی 6 روز قبل
6

معذرت میخوام نمیشه خودتون جواب را بدین؟

0
نویسنده 6 روز قبل

عالی بود

یک ایرانی 6 روز قبل
6

معذرت میخوام نمیشه خودتون جواب را بدین؟

نویسنده 6 روز قبل
18

ایشان برای اینکه در هنگام تقسیم بیت المال همه چیز را به دقت و به صورت مساوی میان تمامی مسلمانان تقسیم می کردن برای نبودن هیچ دینی بر گردن ایشان، در همان مکان نماز می خواندن.

5
🥰 6 روز قبل

عالی

نویسنده 6 روز قبل
10

حضرت علی خوبه

خانم زارعی شمایید 6 روز قبل
0

خانم زارعی شمایید

رویا 6 روز قبل
9

واقعا که متاسفم براتون

نویسنده 6 روز قبل
0

چرا حضرت علی بعد از تقسیم بیت المال در مکان بیت المال نماز میخواند؟

ناشناش 6 روز قبل
1

ببخشید من منظور شمارو نمیفهمم میشه درست تر بگید

شاعر کوچولو 6 روز قبل
-1

تشکر از سایت وریگود Very goodنکس لود

محمد 6 روز قبل
2

وقتی حضرت علی بیت المال را تقسیم میکرد .برای اینکه مساوی تقسیم کرده است نماز می خواند تا بیش از پیش به یاد خداوند می افتد که کار سخت وتقسیم عادلانه را از خداوند کمک بگیرد ،تا خداوند اوراکمک کند

مهدی 6 روز قبل
0

ووقتی ایشان این کار بزرگ را انجام می داد از خداوند تشکر میکرد یا اورا دراین کار سخت یاری کرده است

نویسنده 6 روز قبل
-1

چون حضرت علی با ایمان بود

ناشناس 6 روز قبل
-2

عالی

برای پاسخ کلیک کنید