چه رابطه ای میان توانایی ها و سرمایه ها و هدف وجود دارد صفحه 35 دین و زندگی دهم

نویسنده

هدف و مسیر حرکت هرکس با توانایی ها و سرمایه هایش هماهنگی دارد اگر کسی سرمایه ای دارد به کاری کوچک روی می آورد ولی هر چه سرمایه این شخص بیشتر شود هدف های بزرگتری را می تواند موردنظر قرار دهد و ب کارهای ارزشمند تری روی آورد…

نویسنده

هدف ومسیرحرکت هرکس باتوانایی هاو سرمایه هایش هماهنگی دارد اگرکسی سرمایه ای اندک داشته باشد به کاری کوچک روی می اوردولی هرچه سرمایه این شخص بیشترشودهدف های بزرگتری رامیتواند مدنظرقراردهدوبه کارهای ارزشمندتری روی اورد

ناشناس

به نظر من نویسنده کاملاً درست اشاره کرده وعالی است 👍✌

ناشناس

عالیه خیلی متشکرم از اینکه جولیان رو واضح میگین

محمدرضا

زیادی خواه بودن

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۳۵ کتاب دین و زندگی پایه دهم چه رابطه ای میان توانایی ها و سرمایه ها و هدف وجود دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هدف و مسیر حرکت هر فرد با توانایی ها و سرمایه هایش هماهنگ است.

نویسنده : هدف و مسیرحرکت هرکس باتوانایی ها و سرمایه هایش هماهنگی دارد اگر کسی سرمایه ای اندک داشته باشد به کاری کوچک روی می اورد ولی هرچه سرمایه این شخص بیشترشودهدف های بزرگتری رامیتواند مدنظرقراردهدوبه کارهای ارزشمندتری روی اورد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 3 سال قبل
23

هدف ومسیرحرکت هرکس باتوانایی هاو سرمایه هایش هماهنگی دارد اگرکسی سرمایه ای اندک داشته باشد به کاری کوچک روی می اوردولی هرچه سرمایه این شخص بیشترشودهدف های بزرگتری رامیتواند مدنظرقراردهدوبه کارهای ارزشمندتری روی اورد

10
ناشناس 3 سال قبل

عالیه خیلی متشکرم از اینکه جولیان رو واضح میگین

10
ناشناس 3 سال قبل

به نظر من نویسنده کاملاً درست اشاره کرده وعالی است 👍✌

Andra 3 سال قبل
1

زیرا و آنکه

نویسنده 3 سال قبل
1

نمیدونم

نویسنده 3 سال قبل
4

هدف و مسیر حرکت هرکس با توانایی ها و سرمایه هایش هماهنگی دارد. اگر کسی سرمایه اندکی داشته باشد………….رو آورد

دخی LOR 3 سال قبل
0

البته وقتی پاسخ رو گفتم اسمم نویسنده بود😁

محمدرضا 3 سال قبل
5

زیادی خواه بودن

1
نویسنده 3 سال قبل

اثار و پيامدهاي منكرين معاد گريبان كساني را ميگيرد كه معاد را قبول ندارند

ناشناس 3 سال قبل
2

خوب بود

سینا 3 سال قبل
1

لطفاً کمک کنید

نویسنده 3 سال قبل
-2

نونم

4
ساقي 3 سال قبل

خستہ نوۍ😂

نویسنده 3 سال قبل
35

هدف و مسیر حرکت هرکس با توانایی ها و سرمایه هایش هماهنگی دارد اگر کسی سرمایه ای دارد به کاری کوچک روی می آورد ولی هر چه سرمایه این شخص بیشتر شود هدف های بزرگتری را می تواند موردنظر قرار دهد و ب کارهای ارزشمند تری روی آورد…

نویسنده 3 سال قبل
2

همه به هم انگیزه میدن

نویسنده 3 سال قبل
1

براساس حکمت الهی ضرورت وجود معاد را

حسن احمدی 3 سال قبل
-1

خوب

سامان 3 سال قبل
4

تاثیر گذار بود😐👌🏻

نمی دونم 3 سال قبل
-1

هووو

برای پاسخ کلیک کنید