چه رابطه ای میان توانایی ها و سرمایه ها و هدف وجود دارد صفحه 35 دین و زندگی دهم

نویسنده

هدف و مسیر حرکت هرکس با توانایی ها و سرمایه هایش هماهنگی دارد اگر کسی سرمایه ای دارد به کاری کوچک روی می آورد ولی هر چه سرمایه این شخص بیشتر شود هدف های بزرگتری را می تواند موردنظر قرار دهد و ب کارهای ارزشمند تری روی آورد…

نویسنده

هدف ومسیرحرکت هرکس باتوانایی هاو سرمایه هایش هماهنگی دارد اگرکسی سرمایه ای اندک داشته باشد به کاری کوچک روی می اوردولی هرچه سرمایه این شخص بیشترشودهدف های بزرگتری رامیتواند مدنظرقراردهدوبه کارهای ارزشمندتری روی اورد

ناشناس

به نظر من نویسنده کاملاً درست اشاره کرده وعالی است 👍✌

سامان

تاثیر گذار بود😐👌🏻

ساقي

خستہ نوۍ😂

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۳۵ کتاب دین و زندگی پایه دهم چه رابطه ای میان توانایی ها و سرمایه ها و هدف وجود دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هدف و مسیر حرکت هر فرد با توانایی ها و سرمایه هایش هماهنگ است.

نویسنده : هدف و مسیرحرکت هرکس باتوانایی ها و سرمایه هایش هماهنگی دارد اگر کسی سرمایه ای اندک داشته باشد به کاری کوچک روی می اورد ولی هرچه سرمایه این شخص بیشترشودهدف های بزرگتری رامیتواند مدنظرقراردهدوبه کارهای ارزشمندتری روی اورد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
زیبا رو 1 ماه قبل
0

نچ اصلااااا

ناشناس 5 ماه قبل
-1

جخخ

نویسنده 5 ماه قبل
19

هدف ومسیرحرکت هرکس باتوانایی هاو سرمایه هایش هماهنگی دارد اگرکسی سرمایه ای اندک داشته باشد به کاری کوچک روی می اوردولی هرچه سرمایه این شخص بیشترشودهدف های بزرگتری رامیتواند مدنظرقراردهدوبه کارهای ارزشمندتری روی اورد

3
ناشناس 5 ماه قبل

عالیه خیلی متشکرم از اینکه جولیان رو واضح میگین

8
ناشناس 5 ماه قبل

به نظر من نویسنده کاملاً درست اشاره کرده وعالی است 👍✌

Andra 5 ماه قبل
1

زیرا و آنکه

نویسنده 5 ماه قبل
-2

نمیدونم

نویسنده 5 ماه قبل
-1

هدف و مسیر حرکت هرکس با توانایی ها و سرمایه هایش هماهنگی دارد. اگر کسی سرمایه اندکی داشته باشد………….رو آورد

دخی LOR 5 ماه قبل
2

البته وقتی پاسخ رو گفتم اسمم نویسنده بود😁

محمدرضا 5 ماه قبل
4

زیادی خواه بودن

4
نویسنده 5 ماه قبل

اثار و پيامدهاي منكرين معاد گريبان كساني را ميگيرد كه معاد را قبول ندارند

ناشناس 5 ماه قبل
2

خوب بود

سینا 5 ماه قبل
0

لطفاً کمک کنید

ممد 5 ماه قبل
-2

خوبه

نویسنده 5 ماه قبل
-2

نه هیچی نمیدونم

نویسنده 5 ماه قبل
-1

سلام

نویسنده 5 ماه قبل
-1

عالی بود

نویسنده 5 ماه قبل
1

نونم

6
ساقي 5 ماه قبل

خستہ نوۍ😂

نویسنده 5 ماه قبل
34

هدف و مسیر حرکت هرکس با توانایی ها و سرمایه هایش هماهنگی دارد اگر کسی سرمایه ای دارد به کاری کوچک روی می آورد ولی هر چه سرمایه این شخص بیشتر شود هدف های بزرگتری را می تواند موردنظر قرار دهد و ب کارهای ارزشمند تری روی آورد…

نویسنده 5 ماه قبل
4

همه به هم انگیزه میدن

نویسنده 5 ماه قبل
5

براساس حکمت الهی ضرورت وجود معاد را

نویسنده 5 ماه قبل
-2

تذدد

حسن احمدی 5 ماه قبل
2

خوب

نویسنده 5 ماه قبل
-2

خوبه

Rezs 5 ماه قبل
-2

خب

نویسنده 5 ماه قبل
-2

تتادپذبب ردت

سامان 5 ماه قبل
6

تاثیر گذار بود😐👌🏻

نمی دونم 5 ماه قبل
1

هووو

برای پاسخ کلیک کنید