چه رابطه ای بین شعر حافظ و نقاشی کمال الدین بهزاد بود؟ صفحه 78 فارسی هشتم

نویسنده

بله

نویسنده

حسین طالبی: شاه اسماعیل در آستانه شکست ومرگ بود وکمال الدین عکس پرنده ای را کشید که در حال اوج گرفتن است و دو بیت حافظ را خواند و منظورش این بود که این دنیای پست ارزش ماندن و تو که مانند پرنده آزاد و رهایی هستی باید به فکر رهایی از بند و اسارت دنیا باشی. زیرا مرگ تو را به عالمی می برد که در آن آزاد و آسوده خواهی بود

فردوسی

چرا حافظ؟! یعنی شعر های من بی معنی و مال سطل آشغال هستند؟ اگر از شعر های من استفاده می کردند آن سردار دو دست و دو پای اضافه به دست می آورد. 😑

بیتا

هم نقاشی که پرواز مرغی روبه اسمان بود و هم مضمون و شعر حافظ هر دو اینده‌ی روشن و رشد تعالی را نشان میدهد

رقیه فتحی

شاه اسماعیل درآستانه شکست ومرگ بود وکمال الدین عکس پرنده ای را کشیدکه درحال اوج گرفتن است ودو بیت حافظ را خواتد که این دنیای پستی ارزش ماندن وتو که مانند پرنده آزاد ورهایی است باید به فکررهایی از بند و اسارت دنیا باشی زیرا مرگ تو را به عالمی میبرد که درآن آزاد وآسود خواهی بود

جواب خودارزیابی صفحه ۷۸ کتاب ادبیات پایه هشتم چه رابطه ای بین شعر حافظ و نقاشی کمال الدین بهزاد بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شاه اسماعیل در آستانه شکست ومرگ بود وکمال الدین عکس پرنده ای را کشید که در حال اوج گرفتن است و دو بیت حافظ را خواند و منظورش این بود که این دنیای پست ارزش ماندن و تو که مانند پرنده آزاد و رهایی هستی باید به فکر رهایی از بند و اسارت دنیا باشی. زیرا مرگ تو را به عالمی می برد که در آن آزاد و آسوده خواهی بود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
الهام 2 ماه قبل
1

هر دو آنها تمایل به روشنی و رهایی از زندان دنیا را دارند

احسان بیشتر بگیرپد مننون 5 ماه قبل
2

جواب

ایرج میرزا 5 ماه قبل
0

میگم شعر من چشه حق با من و فردوسی حافظ شعر رپنوشته

رقیه فتحی 6 ماه قبل
5

شاه اسماعیل درآستانه شکست ومرگ بود وکمال الدین عکس پرنده ای را کشیدکه درحال اوج گرفتن است ودو بیت حافظ را خواتد که این دنیای پستی ارزش ماندن وتو که مانند پرنده آزاد ورهایی است باید به فکررهایی از بند و اسارت دنیا باشی زیرا مرگ تو را به عالمی میبرد که درآن آزاد وآسود خواهی بود

به تو چه 6 ماه قبل
4

نمی ین یه متنی آماده کنید که فرق داشته باش عین سایت همگام هست

... 6 ماه قبل
2

شعر حافظ مثل نقاشی کمال الدین بازهم تسکین دهنده روح و جان آدمی بود

بیتا 6 ماه قبل
5

هم نقاشی که پرواز مرغی روبه اسمان بود و هم مضمون و شعر حافظ هر دو اینده‌ی روشن و رشد تعالی را نشان میدهد

ناشناس 7 ماه قبل
1

نمیدونم

نویسنده 7 ماه قبل
6

بله

نویسنده 7 ماه قبل
3

نمیدانم

متین میرزایی 7 ماه قبل
0

خیلی شباهت داشتن

سما 7 ماه قبل
0

نمیدونم🙄😐

نجلا 7 ماه قبل
-1

خوبع

فردوسی 7 ماه قبل
5

چرا حافظ؟! یعنی شعر های من بی معنی و مال سطل آشغال هستند؟ اگر از شعر های من استفاده می کردند آن سردار دو دست و دو پای اضافه به دست می آورد. 😑

5
یه بنده خدا 4 ماه قبل

ک.ص نگو ناموسن

نویسنده 7 ماه قبل
2

چه رابطه ای بین شعر حافظ و نقاشی کمال الدین بهزاد بود؟

نویسنده 7 ماه قبل
4

چون که میدانست شاه اسماعیل میمیرد وپرنده کشید که شاه اسماعیل بود

نویسنده 7 ماه قبل
5

حسین طالبی: شاه اسماعیل در آستانه شکست ومرگ بود وکمال الدین عکس پرنده ای را کشید که در حال اوج گرفتن است و دو بیت حافظ را خواند و منظورش این بود که این دنیای پست ارزش ماندن و تو که مانند پرنده آزاد و رهایی هستی باید به فکر رهایی از بند و اسارت دنیا باشی. زیرا مرگ تو را به عالمی می برد که در آن آزاد و آسوده خواهی بود

برای پاسخ کلیک کنید