چه رفتارهایی باعث از دست دادن دوستان می شود صفحه 119 تفکر و سبک زندگی هفتم

مهرسا پرسپولیسی

عدم رازداری و فاش کردن عیوب دوستان،دروغگویی،حسود و بخیل بودن در دوستی،انتقاد از دوست در حضور دیگران،عدم اطمینان به یکدیگر

محمد حسین

به نظر من دروغگویی سالم نبودن احترام نذاشتن به یک دیگر بد قولی بد دهنی دورو بودن

نویسنده

تهمت زدن به دوستان، پشت هم نبودن، خود را برتر از دوستان خود دانستن، قابل اعتماد نبودن، راز دار نبودن،دروغ گفتن

آوا

دروغگویی، خیانت، رازش را فاش کردن، غیبت کردن درباره دوستمان، بی احترامی

ناشناس

بی احترامی ، غیبت، دروغگویی، خیانت

جواب فعالیت صفحه ۱۱۹ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم چه رفتارهایی باعث از دست دادن دوستان می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
sss 2 ماه قبل
0

شکستن دل دوستمان

استاد مرتضی 2 ماه قبل
0

رسیدن به هم

پانته‌آ رشیدی 😘 7 ماه قبل
0

۱تهمت زدن به دوستانـ۲:فاعش نکردن راز های دوستان پیش دیگرانـ۳:بی احترامے۴:غیبت کردن درباره دوستانمان پیش دیگرانـ۵:قابل اعتماد نبودند۶پشت سر هم حرف در اوردن😘😜😊🥰😍

تشکرم بکنین🤪

0
نویسنده 7 ماه قبل

آفرین بر شما

محمدطاها 9 ماه قبل
1

بی احترامی بهدوفست بی وفایی دروغگفتن

BTSعشقه 9 ماه قبل
1

دوروغگویی،غرور و خودپسندی،تمسخرو تحقیر دیگران،استفاده از جملات نامناسبو بی احترامی،حسادت،منفعت طلبی،دورویی و...باعث میشود دوستان را از دست بدهیم

ناشناس 11 ماه قبل
3

به نظرم یکی از عامل های از دست دادن دوستان دروغگویی است.

ناشناس 11 ماه قبل
6

فاش کردن رازدوستان – بد قولی –

نویسنده 11 ماه قبل
4

بی احترامی ، غیبت، دروغگویی، خیانت

نویسنده 11 ماه قبل
6

بی احترامی ،غیبت، دروغگویی، خیانت، آدرینا

ناشناس 11 ماه قبل
6

بی احترامی ، غیبت، دروغگویی، خیانت

آوا 11 ماه قبل
3

دروغگویی، خیانت، رازش را فاش کردن، غیبت کردن درباره دوستمان

آوا 11 ماه قبل
8

دروغگویی، خیانت، رازش را فاش کردن، غیبت کردن درباره دوستمان، بی احترامی

0
درغ نگو کچلو 11 ماه قبل

کص

مهرسا پرسپولیسی 11 ماه قبل
18

عدم رازداری و فاش کردن عیوب دوستان،دروغگویی،حسود و بخیل بودن در دوستی،انتقاد از دوست در حضور دیگران،عدم اطمینان به یکدیگر

نویسنده 11 ماه قبل
4

از نظر من دروغگویی ، فاش کردن اسرار، اعتماد نداشتن به یکدیگر، بی وفا بودن

نیما 11 ماه قبل
1

از نظر من دروغگویی ، فاش کردن اسرار، اعتماد نداشتن به یکدیگر، بی وفا بودن

نویسنده 11 ماه قبل
10

تهمت زدن به دوستان، پشت هم نبودن، خود را برتر از دوستان خود دانستن، قابل اعتماد نبودن، راز دار نبودن،دروغ گفتن

ناشناس 11 ماه قبل
0

تهمت زدن به دوستان، پشت هم نبودن، خود را برتر از دوستان خود دانستن، قابل اعتماد نبودن، راز دار نبودن،دروغ گفتن

ناشناس 11 ماه قبل
4

تهمت زدن به دوستان،پشت هم نبودن، قابل اعتماد نبودن، درست رفتار نکردن،رازدار نبودن، خود را برتر از دوستان خود دانستن

1
نرگس 7 ماه قبل

من چه می دونم

کاریشما 11 ماه قبل
4

۱:تهمت زدن به دوستانـ۲:فاعش نکردن راز های دوستان پیش دیگرانـ۳:بی احترامے۴:غیبت کردن درباره دوستانمان پیش دیگرانـ۵:قابل اعتماد نبودنـ

نویسنده 11 ماه قبل
2

نمی دونم 😁

نویسنده 11 ماه قبل
1

آقای مهدی برای همه می نویسند نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن واقعا ممنونیم از کمک بزرگت

1
هانیه 11 ماه قبل

😅😅

0
هانیه 11 ماه قبل

خو بد بخته بلد نیست😅😂

نویسنده 11 ماه قبل
2

دروغ گویی ، سخن چینی، عصبانیت ، خیانت ،

ناشناس 11 ماه قبل
-1

دروغ گوی،بی وفای،پشت سر هم حرف در اوردن،رازدار تبودن،پشت هم نبودن،بی ادبی ب یک دیگر،

نویسنده 11 ماه قبل
1

غیبت کردن در غیاب دوست،دروغگویی،بدقولی،انجام ندادن درخواست دوست

نویسنده 11 ماه قبل
1

چه رفتارهایی باعث ازدست دادن دوستان میشود نرگس سعدی زاده

نویسنده 11 ماه قبل
1

اگر با دوست همفکری نکنیم و با او بد رفتاری کنیم باعث از دست دادن اون میشویم پریساکیانی

محمد حسین 11 ماه قبل
16

به نظر من دروغگویی سالم نبودن احترام نذاشتن به یک دیگر بد قولی بد دهنی دورو بودن

نویسنده 11 ماه قبل
1

رالزاتااذ

نویسنده 11 ماه قبل
-1

عصبي شدن دروغ گفتن

نویسنده 11 ماه قبل
-1

علی

نویسنده 11 ماه قبل
1

..

نویسنده 11 ماه قبل
-1

بد اخلاق بودن ،راز دار نبودن ، بی توجه ،راز دار نبودن

ناشناس 11 ماه قبل
1

دروغگویی ، فاش کردن راز دوستانمان ، توجه نکردن بهشون ، خسیس بودن ، اهمیت ندادن به حرف هاشونمن که اینارو میدونستم

ناشناس 11 ماه قبل
2

دروغگویی ، فاش کردن راز دوستانمان ، توجه نکردن بهشون ، خسیس بودن ، اهمیت ندادنبه حرف هاشونمن که اینارو میدونستم

نویسنده 11 ماه قبل
1

دروغگویی ، بر رفتاری ، فاش کردن راز ، سخن چینی ، احترام نذاشتن ، اهمیت ندادن بهحرف هایشان

برای پاسخ کلیک کنید