چه ارتباطی میان تولی و تبری و امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد صفحه 33 هدیه های آسمان ششم

😐

ما یه خط معنی میخوایم باید 200 صفحه بالا پایین کنیم بابا یه چیز درس تحویل مردم بدید

نویسنده

برو عمو من خودم اینجا دنبال جوابم 😂 😂 😂

نویسنده

تولی یعنی ما باید مومنان را که دوستان خدا هستند دوست بداریم و امر به معروف یعنی دعوت کردن به کارهای خوب و ناپسندیدهو تبری یعنی دشمنان و کافران و ستمگران که دشمنان خدا هستند. دشمن بداریم و نهی منکر یعنی بازداشتن از کار های زشت و ناپسند

نویسنده

تولی یعنی دوست داشتن خدا و امر به معروف یعنی تشویق به کار های خوب و کسی که با ایمان و دوست خدا باشد دیگران را به کار های خوب تشویق میکندتبری هم یعنی دشمنی با دشمنان خدا و نهی از منکر هم یعنی باز داشتن از کار های تا پسند در نتیجه : کسانی هم که با دشمنان خدا دشمنی میکنند دیگران را از کار های ناپسند باز میدارندامیدوارم جواب مناسبی را پیدا کرده باشید 🤲

نویسنده

تولی به معنای دوستی بادوستان خداوند و امر به معروف به معنی بقیه رو به دوستی با پروردگار دعوت کرده است

جواب گفت و گو کنید صفحه ۳۳ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم دبستان ابتدایی چه ارتباطی میان تولی و تبری و امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تولّی یعنی دوست داشتن دوستان خدا و تبرّی یعنی بیزاری جستن از دشمنان خدا و این دو، رابطه ی مستقیمی با امر به معروف و نهی از منکر دارند بدین گونه که دوستان خدا با پیروی از پیامبر و ائمّه ی اطهار (ع) تلاش می کنند گه با امر به معروف و نهی از منکر جامعه را اصلاح کنند و دستورات الهی را نهادینه کنند.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

نویسنده : تولّی به معنای دوستی بادوستان خداست وکسی که امربه معروف میکند در واقع بقیه رو به دوستی خدا دعوت کرده است وکسی که نهی از منکر میکند دیگران را از کارهای ناپسند باز میدارد و با دشمنان خدا دشمنی میکند و همه ی اینها وظیفه و دستورات دینی ما هستند.

نویسنده : تولی به معنا ی دوستی با دوستان خداست اگر ما تولی و امر به معروف کنیم که به معنای دیگران را به خوبی ها دعوت کردن است درواقع به سخنان اهل بیت پیامبر که دوستان خدا هستند و پیام های خدا را برای مردم بازگو میکنند دوستی کرده ایم و با نهی کردن مردم از کار های زشت و دور کردن آنها از دشمنان خدا تولی و نهی از منکر را انجام داده ایم.

نویسنده :
تولی یعنی دوست داشتن خدا و امر به معروف یعنی تشویق به کار های خوب و کسی که با ایمان و دوست خدا باشد دیگران را به کار های خوب تشویق میکند
تبری هم یعنی دشمنی با دشمنان خدا و نهی از منکر هم یعنی باز داشتن از کار های تا پسند در نتیجه : کسانی هم که با دشمنان خدا دشمنی میکنند دیگران را از کار های ناپسند باز میدارند
امیدوارم جواب مناسبی را پیدا کرده باشید .

نویسنده : تولی به معنای دوستی بادوستان خداوند و امر به معروف به معنی بقیه رو به دوستی با پروردگار دعوت کرده است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
-2

نمیشه سوم ب

زارزد

. 2 سال قبل
3

ارتباطش نیس که

4
تندر 2 سال قبل

مرد حسابی سر امتحان بودم یه چیز درست بنویس نیم ساعتم دارم دنبالش میگردم

فاطمه 2 سال قبل
2

تولی به معنی دوست داشتن مؤمنان خدا وند است و توری به ومعنی دوری از دشمنان خدا

ولی توی این سوال می‌گویند که انر به معروف و نهی منکر چیست می‌گویند که امر به معروف معلومه خیلی واضح یعنی اگر فرشته های خدا را ول کنیم.ما به جهنم می‌رویم

و می‌گوید نهی منکر چیست

یعنی از دوستا نو خدا جدا نشویم

😇😇😇😇😇😇😇🖤🖤

1
فاطمه 2 سال قبل

ببخشید من آیت رو اشتباه نوشتم توی همون تبری شرمنده کیبوردم گیجه انر هم امر🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

ناشناس 2 سال قبل
0

ههههخ

ایمر 2 سال قبل
0

دمتون گرم ولی ما جواب میخاستیم

ممممممممممممممممخمخخممممخ 2 سال قبل
1

خو یه چواب ساده بده

ناشناس 2 سال قبل
0

اینا رو میدونیم ارتباط اینا چی هس

ناشناس 2 سال قبل
3

ببخشید ارتباط تبری و تولی و امر به معروف و نهی از منکر چیه؟؟

4
فاطمه 2 سال قبل

تولی به معنی دوست داشتن مؤمنان خدا وند است و توری به ومعنی دوری از دشمنان خدا

ولی توی این سوال می‌گویند که انر به معروف و نهی منکر چیست می‌گویند که امر به معروف معلومه خیلی واضح یعنی اگر فرشته های خدا را ول کنیم.ما به جهنم می‌رویم

و می‌گوید نهی منکر چیست

یعنی از دوستا نو خدا جدا نشویم

😇😇😇😇😇😇😇🖤🖤

ناشناس 2 سال قبل
1

جواب

1
فاطمه 2 سال قبل

تولی به معنی دوست داشتن مؤمنان خدا وند است و توری به ومعنی دوری از دشمنان خدا

ولی توی این سوال می‌گویند که انر به معروف و نهی منکر چیست می‌گویند که امر به معروف معلومه خیلی واضح یعنی اگر فرشته های خدا را ول کنیم.ما به جهنم می‌رویم

و می‌گوید نهی منکر چیست

یعنی از دوستا نو خدا جدا نشویم

😇😇😇😇😇😇😇🖤🖤

عزیزم اینه فقط امر رو نوشتم انر و تبری رو نوشتم تورا اینه باور کن🥲

ناشناس 3 سال قبل
0

تولی به معنی این که کسانی که دوست خدا هستند دوست بداریم امر به معروف یعنی دعوت کردن دیگران به کار های خوب

☝️☝️☝️☝️جواب درست

0
فاطمه 2 سال قبل

عزیزم نمیگه تولی و تبری رو تو ضیح بده😶😶😶😶

نویسنده 3 سال قبل
5

تولّی به معنای دوستی بادوستان خداست وکسی که امربه معروف میکند در واقع بقیه رو به دوستی خدا دعوت کرده است وکسی که نهی از منکر میکند دیگران را از کارهای ناپسند باز میدارد و با دشمنان خدا دشمنی میکند و همه ی اینها وظیفه و دستورات دینی ما هستند

نویسنده 3 سال قبل
3

درباره تبری

سعیده 3 سال قبل
7

لطفا جواب درست را بدهید

2
فاطمه 2 سال قبل

تولی به معنی دوست داشتن مؤمنان خدا وند است و توری به ومعنی دوری از دشمنان خدا

ولی توی این سوال می‌گویند که انر به معروف و نهی منکر چیست می‌گویند که امر به معروف معلومه خیلی واضح یعنی اگر فرشته های خدا را ول کنیم.ما به جهنم می‌رویم

و می‌گوید نهی منکر چیست

یعنی از دوستا نو خدا جدا نشویم

😇😇😇😇😇😇😇🖤🖤

نویسنده 3 سال قبل
9

تولی به معنای دوستی بادوستان خداوند و امر به معروف به معنی بقیه رو به دوستی با پروردگار دعوت کرده است

0
فاطمه 2 سال قبل

اشتباه

نویسنده 3 سال قبل
16

تولی یعنی دوست داشتن خدا و امر به معروف یعنی تشویق به کار های خوب و کسی که با ایمان و دوست خدا باشد دیگران را به کار های خوب تشویق میکندتبری هم یعنی دشمنی با دشمنان خدا و نهی از منکر هم یعنی باز داشتن از کار های تا پسند در نتیجه : کسانی هم که با دشمنان خدا دشمنی میکنند دیگران را از کار های ناپسند باز میدارندامیدوارم جواب مناسبی را پیدا کرده باشید 🤲

نویسنده 3 سال قبل
5

تولی به معنا ی دوستی با دوستان خداست اگر ما تولی و امر به معروف کنیم که به معنای دیگران را به خوبی ها دعوت کردن است درواقع به سخنان اهل بیت پیامبر که دوستان خدا هستند و پیام های خدا را برای مردم بازگو میکنند دوستی کرده ایم و با نهی کردن مردم از کار های زشت و دور کردن آنها از دشمنان خدا تولی و نهی از منکر را انجام داده ایم

نویسنده 3 سال قبل
3

هر چهار نای آنها از فروع دین ما است

نویسنده 3 سال قبل
1

من بلد میستم امدم از شما بپورسم

نویسنده 3 سال قبل
2

تولد یعنی دوستی با دوستان خداوند بخشنده و مهربان و امر به معروف به معنی اینه که بقیه انسان ها به جشن دوستی با با پروردگار خودشان دعوت کنیم و تمام این کار جز وظایف ما هستند

نویسنده 3 سال قبل
7

برو بابا من الان خودم دنبال جوابم🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️

نویسنده 3 سال قبل
0

من خودم اومدم از رو تو بنویسم 😂

-1
مهدی 3 سال قبل

خنده دار بود

ناشناس 3 سال قبل
3

تولی یعنی کار های خوبی که برای خدا و اهل بیت انجام میدهیم که در روز قیامت ارزش دارد . تبری یعنی کار های بدی که برای اهل بیت و مردم و همینطور خدا انجام میدهیم که خدا ان ها را نمی پسندد و در روز قیامت ارزشی هم ندارد . توجه: حتی اگر یه زره هم کار بدی انجام داده اید توبه کنید.ناشناس

نویسنده 3 سال قبل
7

یکی مونده به اخری کامل تره اونوبنویسید

نویسنده 3 سال قبل
5

تولی یعنی دوستی با دوستان خداتبری یعنی دشمنی با دشمنان خداو این فقط با امر به معروف و نهی از منکر ثابت میشود

نیوشا 3 سال قبل
6

من چیزایی که میدونستم ارسال کردم

نویسنده 3 سال قبل
22

برو عمو من خودم اینجا دنبال جوابم 😂 😂 😂

نویسنده 3 سال قبل
4

تولی به دوستی با دوستان خدا و تبری به دشمنی با دشمنان خدا اشاره دارد.امربه معروف دعوت کردن مردم به دوستی با خداست و نهی ازمنکر به نهی کردن مردم از کار بد اشاره دارد . پس تبری و نهی از منکر باهم یک چیز و تولی و امر به معروف با هم یک چیز را می رسانند. کیمیا بهادری

نویسنده 3 سال قبل
19

تولی یعنی ما باید مومنان را که دوستان خدا هستند دوست بداریم و امر به معروف یعنی دعوت کردن به کارهای خوب و ناپسندیدهو تبری یعنی دشمنان و کافران و ستمگران که دشمنان خدا هستند. دشمن بداریم و نهی منکر یعنی بازداشتن از کار های زشت و ناپسند

0
ناشناس 3 سال قبل

ممنون عالی بود

-2
ناشناس 3 سال قبل

ممنونم⚘⚘

نویسنده 3 سال قبل
5

کجای کتاب

😐 3 سال قبل
26

ما یه خط معنی میخوایم باید 200 صفحه بالا پایین کنیم بابا یه چیز درس تحویل مردم بدید

-2
آریانا 3 سال قبل

واقعا راست میگی من یه جواب میخوام

نویسنده 3 سال قبل
0

سلام من سارینام و شما فقط تولی با تبری رو گفتین امر به معروف و نهی از منکر رو نگفتیم و ارتباطات بینشون

❣️A⁦❣️ 3 سال قبل
-1

چی 🤔🤔🤔🤔

نویسنده 3 سال قبل
6

تبری یعنی

2
سل را ادامه بدم تازه متوجه شده چه خبر واقعیت هست مال 3 سال قبل

مشق امیر تو این فیلم از این یکی از فیلم از بچه ها اینجا پیام فرستادم چیزی متوجه شده چه خبرا از این سلام آقای کریمیان وقت تون حرف حرف می زنه نمیشه ثبت نام

2
ساجده 3 سال قبل

یعنی باید کافران ستمکار را که دشمنان خدا هستند دشمن بداریم و از آنها بیزاری بجوییم

نویسنده 3 سال قبل
0

ججنتتتاللببزز دووگمممننک

نویسنده 3 سال قبل
1

خیلی خوب

دخی لوس 3 سال قبل
1

تولی یعنی دوستی با پیامبر و یاران اوتبری بیزاری ودشمنی با دشمنان پیامبر و یارانش

نویسنده 3 سال قبل
2

من کلاس ششم هستم

دیانا 3 سال قبل
0

ارتباط امر به معروف و نهی از منکر رو نگفتید

نویسنده 3 سال قبل
0

..

نویسنده 3 سال قبل
0

نه

نویسنده 3 سال قبل
0

همگی از وظایف دینی ما هستند

exo 3 سال قبل
0

صفحه ی۳۳

نسا 3 سال قبل
-1

چرا جواب نیسجواب رو بدینوا

نویسنده 3 سال قبل
3

تولی و امر به معروف هردو ما را به خوبی دعوت میکنند ولی نهی از منکرو تبری مارا از بدی ها باز میدارد

0
خب خب به عنم 2 سال قبل

اخه کی همچین حرفی زده

نویسنده 3 سال قبل
0

چند ویژگی علامه حلی را بیان کنید سه مورد

برای پاسخ کلیک کنید