چند ویژگی دوست خوب را نام ببر صفحه 90 قرآن ششم

ستایش

با ادب ،مهربان، صبور ،راستگو

نویسنده

با ادب_ خیره خواه_ خوش اخلاق_ با ایمان_ صادق_ عاقل_ نیکوکار

نویسنده

راضیه خسروی هستمجواب = با ایمان _راستگو _اهل قرآن و کتاب _باادب _بانظم _صادق _مهربان _ خوش رو _یکرنگ _اخلاق خوب

نویسنده

مهربان خوش اخلاق خیر خواه صادق عاقل

نویسنده

به نام خدا خیلی خوشحالم که دارم کاری رو انجام می دمبه نظر من یک دوست خوب باید؟: عاقل و با ایمان و وفا دار ـٰو از همه مهمتر اینکه یک دوست خوب نباید پشت سر دوستش حرف بد بزند یهنی منظورم اینکه یک دوست خوب نباید پشت سر دوستش غیبت کند ـ. ـ.

جواب انس با قرآن در خانه صفحه ۹۰ کتاب قرآن پایه ششم چند ویژگی دوست خوب را نام ببر از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

سید مهدیه موسوی :‌ویژگی های یک دوست خوب چیست:؟!
باادب باشد _خیرخواه باشد _خوش اخلاق _
باایمان _ خیرخواه _ صادق _ عاقل _ نیکوکار _.

نویسنده : باادب،باایمان،مهربان،خوش رو،خیرخواه،صادق و یکرنگ.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
فاطمه یعقوبی 14 ساعت قبل
1

دوست باید مهربان باشد .یک رنگ باشد

نویسنده 14 ساعت قبل
8

مهربان خوش اخلاق خیر خواه صادق عاقل

0
بو های بد مثل ان میمونن 14 ساعت قبل

هیکل کثیف

نویسنده 14 ساعت قبل
3

به نام خدا خیلی خوشحالم که دارم کاری رو انجام می دمبه نظر من یک دوست خوب باید؟: عاقل و با ایمان و وفا دار ـٰو از همه مهمتر اینکه یک دوست خوب نباید پشت سر دوستش حرف بد بزند یهنی منظورم اینکه یک دوست خوب نباید پشت سر دوستش غیبت کند ـ. ـ.

0
hoseinrdd 14 ساعت قبل

خوب است

1
نگار 14 ساعت قبل

ستایش 14 ساعت قبل
16

با ادب ،مهربان، صبور ،راستگو

0
parya 14 ساعت قبل

عالی بود نظرتونبه کمکم اومد👏👏ممنونافرین👏👏👏

0
ابوالفضل 14 ساعت قبل

عالییییی

نویسنده 14 ساعت قبل
2

مهربان.مودب.خوش اخلاق.با ایمان.باهوش.پر انرژی.سیده فاطمه نبی زاده

0
نویسنده 14 ساعت قبل

مهربان عاقل باادب و خوش اخلاق ☺☺☺☺دیانا

0
ناشناس 14 ساعت قبل

ممنون از لطفتون

نویسنده 14 ساعت قبل
0

به نظر من باید دوست یا رفیق صادق باشد و باادب

نویسنده 14 ساعت قبل
0

مهربان ، صادق ، باادب، با نظم.*

ناشناس 14 ساعت قبل
0

با ایمان باشدمهربان باشدراستگو باشدبه دیگران احترام بگذاردیکرنگ باشدو…

فاطمه منوری 14 ساعت قبل
0

با ایمان باشدراستگو باشدیکرنگ باشدصادق باشدخوش اخلاق باشدبا بزرگتر ها احترام بگذاردو.. .

نویسنده 14 ساعت قبل
0

هم دل . راستگو..مهربان…ریاکار نباشه

هستی🌌🌌🌌 14 ساعت قبل
0

مهربان . وفدار و همدل..ریاکارنباشه.

نویسنده 14 ساعت قبل
0

عاقل. بالق. خوش رو. راست گو. درست کار و……

سلمان کوشکی 14 ساعت قبل
0

باایمان درست کار صادق صبور درست کار مهربان بخشنده پاک دامن راست تو نماز خوان بافرهنگ و………🙂

سحر آرام‌بخش 14 ساعت قبل
1

مهربان راست گو صادق کمک گر با خدا و…..است

نویسنده 14 ساعت قبل
0

……

نویسنده 14 ساعت قبل
0

تحقیق درباره پیام قرانی رو هم بگید

ELX 14 ساعت قبل
1

خیلی از شما ممنونیم که به این سایتآمدید😊😊😊😊😊😊😊

نویسنده 14 ساعت قبل
0

مهربان ، بااخلاق،شنونده ی خوب ،خوش زبان ،صادق ، یکرنگ

نویسنده 14 ساعت قبل
0

یک دوست خوب باید خوش اخلاق و راستگو باشد درغگو نباشد پشت سرت حرف نزند و…….

parya 14 ساعت قبل
0

عالی بود نظرتونبه کمکم اومد👏👏ممنونافرین👏👏👏

parya 14 ساعت قبل
0

خیر خواهبا ادبخوش اخلاقبا ایمانصادقعاقلنیکو کار😊😊😊

نویسنده 14 ساعت قبل
0

خوب- خوش اخلاق- صادق –

مریم 14 ساعت قبل
0

خیلی ممنون از اطلاعاتی که به ما میدهید.

نویسنده 14 ساعت قبل
0

مهربان . راستگو . خوش اخلاق . با ایمان . عاقل . نیکوکار و …

نویسنده 14 ساعت قبل
0

مهربان باشن خیر خواه باشن صادق باشن نیکو باشن با تریبیت و گبا احترام باشن

نویسنده 14 ساعت قبل
0

دوست خوب آن است که ترکت نکند👊

رفیق ناب🤞 14 ساعت قبل
0

دوست خوب آن است که ترکت نکند👊

ستاره 14 ساعت قبل
0

باادب ،عاقل ،صادق ویکرنگ ،خوش رو، باایمان ،خیرخواه ، مهربان ونیکوکار

نویسنده 14 ساعت قبل
1

شلقم ،کدو ،سیب زمینی،گوجه،خیار،پرتغال باشدتقی

نویسنده 14 ساعت قبل
0

باادبخوش اخلاقباایمانمهربانصادقراستگوصبور

غزل 14 ساعت قبل
0

باادبخوش اخلاقباایمانمهربانصادقراستگوصبور

نویسنده 14 ساعت قبل
0

عالیه👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👏👏👏👏

سهیل پور محمدی 14 ساعت قبل
0

با ادبخوش روخوش اخلاقصبورصادقبا ایمان

صبا رحیمی 14 ساعت قبل
1

صفحه ۹۰قرآنچند ویژه کی دوست خوب:موُدبمهرباندلسوزبا ایمانصبورصادقبا ادبخیر خواه

نویسنده h 14 ساعت قبل
0

راستگو با ایمان عاقل مهربان خیر خواه احکام دینی رو رعایت کند

نویسنده 14 ساعت قبل
0

با ادب باشد ، خوش رو باشد، در مواقع سختی کنار ما باشد ، حرف بد نزند، دوست الکی نباشد ، صداقت باشد ، خیر خواه باشد

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

صادق ، یکرو ، خوش اخلاق ، عاقل ، خیرخواه

نویسنده 14 ساعت قبل
0

ویژگی دوست خوب : با ادب باشد،باایمان باشد ،دروغ نکوید

نویسنده 14 ساعت قبل
0

بلاه

نویسنده 14 ساعت قبل
1

باشه

نویسنده 14 ساعت قبل
0

پزن

نویسنده 14 ساعت قبل
0

سلام به همگی💕جواب:

نویسنده 14 ساعت قبل
0

مثل من باشد

نویسنده 14 ساعت قبل
0

باادب،باایمان،مهربان،خوش رو،خیرخواه،صادق و یکرنگ باشد

نویسنده 14 ساعت قبل
0

باادب صادق نیکوکار عاقل با ایمان خوش اخلاق خیره خواه

نگار 14 ساعت قبل
0

دوست خوب باید راستگو، صادق، خیرخواه ،عاقل ،خوش اخلاق مهربان ،با ادب ، ما و از کار های بد و ناپسند باز داره،پشت سر دوستش غیبت نکنهامیدوارم تونسته باشم بهتون کمک کنمخسته نباشید❤🥰

نویسنده 14 ساعت قبل
0

خوش اخلاق باشه. نماز خون باشه. درس خون باشه. مهربان و با ایمان باشه. بااداب و نیکو کار باشه . بی ادب نباشه. به بزرگتر ها احترام بگذارد. جلب توجه نباشد

نویسنده 14 ساعت قبل
0

ممنون که جوابو گذاشتینمیشه جواب سوال قبل یعنی(با دوستان خود درباره این پیام قرآنی گفت و گل کنید)رو بگید ممنون میشم

نویسنده 14 ساعت قبل
0

باادب، مهربان، صادق، خوب، …….. خیلی زیاده من فقط اینا رو بلدم فکر کنم این سوال تو مطالعات باشه

نویسنده 14 ساعت قبل
0

بخوره تو سرت

ناشناس 14 ساعت قبل
1

مهدی که هیچ وقت نمیداندبا ادب باشدبا ایمان باشدخیرخواه باشدو….

نویسنده 14 ساعت قبل
1

نمیدونم بخدا ، خودم اومدم ببینم چیزی میتونم یاد بگیرم

انیتا 14 ساعت قبل
0

میشه معنی حکایت صفحه ۹۰ هم بزارید😍

ناشناس 14 ساعت قبل
0

باادب باشد. خیرخواه باشد.خوش اخلاق.باایمان. صادق و یکرنگ .عاقل . نیکوکار.باهوش .پرتلاش .پرانرژی. مهربان. صبور. راستگو خوش رفتار.مومن . فداکار

ناشناس 14 ساعت قبل
1

درسته

پوریا 14 ساعت قبل
0

همیشه خوبی ما رو میخواد

نویسنده 14 ساعت قبل
0

از نظر من یک دوست خوب کسیه که=مهربان باشد- خیرخواه ما باشد و خوش اخلاق باشد- منو به راه خوبی دعوت کند پشت سر و مقابل ما صادق باشد***

ناشناس 😈 14 ساعت قبل
0

باید مهربون باشه خوش اخلاق پشت سر کسی بدگویی نکنه 😊

نویسنده 14 ساعت قبل
0

راستگو .

Parmida💕 14 ساعت قبل
0

این سایته که اصلا هیچی نداره بدرد نمی خوره هیچی همون ساینس هاپ نمیشه این

نویسنده 14 ساعت قبل
0

ویژگی یک دوست خوب باید با ادب ،باایمان،صادق،راستگو،یکرنگ،یکرو،عاقل،دانا،نیکوکار،خیرخواه،خوشاخلاق وصبورباشد.

مهدی 14 ساعت قبل
0

آقای مهدی خان منم مهدیمشما که هیچ وقت هیچی نمیدونی و همش میگی:«نمیدونم کاش بچّه ها جوابو بفرستن».چرا سایت میزنی؟هاااااان؟ 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

نویسنده 14 ساعت قبل
0

راز دار باشد و محربان و باایمان و مصعول پزیر باشد

نویسنده 14 ساعت قبل
0

باادب رفیق دوست برادر بودن مثل کوه پشتت وایسادن

نویسنده 14 ساعت قبل
12

با ادب_ خیره خواه_ خوش اخلاق_ با ایمان_ صادق_ عاقل_ نیکوکار

نویسنده 14 ساعت قبل
0

بااخلاق باشد.مارا از کارهای بد دور نماید.تمیزومرتب باشد باادب باشد

نویسنده 14 ساعت قبل
0

چند ویژگی دوست خوب : با ادب – عاقل – دلسوز – مهربان – خوش اخلاق –

1
سروین خضریان 14 ساعت قبل

بله درسته همینطوره

نویسنده 14 ساعت قبل
0

چند ویژگی دوست خوب: دروغ گو نباشد ،باادب باشد

نویسنده 14 ساعت قبل
1

با ادب باشد. مهربان باشد .باهوش و دانا باشد .صادق باشد.با ایمان باشد.عاقل باشد .نیکو کار باشد.خوش اخلاق باشد .با ادب باشد .و پشت سر ما صحبت نکند و وقتی ما نیستیم از ما دفاع کنند

ناشناس 14 ساعت قبل
0

بد باشه

پارمیس 14 ساعت قبل
0

بی ادب

نویسنده 14 ساعت قبل
1

ویژگی دوست خوب :: مهربان ، با ایمان ، صادق ، با ادب ، پایه ی کار های خوب ، نصیحت کننده ، یک رو ، پاک ….

نویسنده 14 ساعت قبل
1

چند ویژگی دوست خوب را نام ببر صفحه 90 قرآن ششمنمیدونم 😊

نویسنده 14 ساعت قبل
0

راستگو با ایمان صادق خیر خواه عاقل نیکو کار با ادب مهربان خوش اخلاق یکرنگ فهمیده دلسوز

نویسنده 14 ساعت قبل
0

باایمان با ادب

فاطمه 14 ساعت قبل
0

ویژگی دوست خوب چیست؟با ایمان ، مهربان ، با صداقت ، محترم باشد ، در شادی و در غم شریک باشد

نویسنده 14 ساعت قبل
0

جواب رو بفرستید

.HASTi.N. 14 ساعت قبل
1

دوست خوب باید کار خوب را انجام دهد.و به قول مردم عمل کند.و اینکه دوست خوب ما را به خدا نزدیکمی کند،گذشت و فداکاری می کند،غیبت دوستان دیگر را نزد ما نمی کند،در سختی ها یار ماست و هرگز ما را رهانمی کند.

زهرا 14 ساعت قبل
2

عالی

۰ 14 ساعت قبل
0

عالی عالی

نویسنده 14 ساعت قبل
0

صداقت مهربانی راست گو

نویسنده 14 ساعت قبل
0

با معرفت مهربون درس خوان با ادب

زهرا ☆ 14 ساعت قبل
0

اول از همه باید مهربان باشدبادوست خود همدلی کند دلسوز باشدخیر خواه باشد وهیچ وقت دورویی نکندووفادار برای همه باشد عاقل وفهم داشته باشدسپاس از همه ی شما دوستان👋💟

1
فائزه 14 ساعت قبل

مرسی عالی هست زهراخانوم

-1
فائزه 14 ساعت قبل

زهرا خانوم واقعا عالی بود

زهرا ☆ 14 ساعت قبل
0

بعد ایمان داشته باشد

نویسنده 14 ساعت قبل
2

با ادب مهربان نیکوکار

محدثه 14 ساعت قبل
-2

با ادب مهربان نیکوکار

ناشناس 14 ساعت قبل
-1

خیرخواه . صادق . با ایمان . راستگو . با ادب . خوشرو . خوش اخلاق . نیکو کار . یکرنگ . خوبسامان

سامان 14 ساعت قبل
-2

خیرخواه . صادق . با ایمان . راستگو . با ادب . خوشرو . خوش اخلاق . نیکو کار . یکرنگ . خوب

نویسنده 14 ساعت قبل
0

…..

نویسنده 14 ساعت قبل
0

باادب باشد. خوش اخلاق. باایمان. نیکوکار. صادق. عاقل

نویسنده 14 ساعت قبل
0

وفادار”با ادب

نویسنده 14 ساعت قبل
0

با ادب.با منش.استوار.رفیق واقعی.

نویسنده 14 ساعت قبل
1

صفحه ی ۹۰ قران چند ویژگی دوست خوب را نام ببر

نویسنده 14 ساعت قبل
10

راضیه خسروی هستمجواب = با ایمان _راستگو _اهل قرآن و کتاب _باادب _بانظم _صادق _مهربان _ خوش رو _یکرنگ _اخلاق خوب

نویسنده 14 ساعت قبل
0

خوش اخلاق _ خیر خواه و صادق و اهل دروغ گفتن نباشد

خیر خواه _ صادق _ اهل دروغ گفتن نباشد _ خوش اخلاق _ با ایمان 14 ساعت قبل
0

خیر خواه _ صادق _ اهل دروغ گفتن نباشد _ خوش اخلاق _ با ایمان

نویسنده 14 ساعت قبل
1

خوش اخلاق ، باادب ، خیرخواه ، صادق ، مهربان ،

Yasna 14 ساعت قبل
0

پایه باشه برای هر کاری و خوش اخلاق

نویسنده 14 ساعت قبل
0

خیرخواه،نیکوکار،باادب،صادق،دل پاک،خوش اخلاق ،عاقل و……

ناشناس 14 ساعت قبل
1

با ادب ، خیر خواه ،خوش اخلاق، نیکوکار

ناشناس 14 ساعت قبل
0

عالی

نویسنده 14 ساعت قبل
0

خیلی عالی بود

نویسنده 14 ساعت قبل
0

مهربان،صادق،یکدل

نویسنده 14 ساعت قبل
0

آقای مهدی شما که همیشه می نویسی نمی دونم کاش بچه ها جواب را بفرستم یعنی چه

نویسنده 14 ساعت قبل
0

باادب – مهربان و….

نویسنده 14 ساعت قبل
1

راست گو با ایمان صادق اهل قرآن کتاب خوش رو یک رنگ اخلاق خوب مهربان با نظم حق دوستش نخوره

محمد مهدی 14 ساعت قبل
0

خیلی خوب بود

نویسنده 14 ساعت قبل
0

مهربان راست گو ایمان قوی نماز روزه به همه کمک کنهاسم ناشناس

برای پاسخ کلیک کنید