از دوست خود چه انتظاراتی دارید در سه سطر بنویسید صفحه 70 کتاب نگارش فارسی ششم

نویسنده

مشورت کردن در کارها تصمیم گیری ها باعث می شود که آگاهی بیشتری نسبت به موضوع مورد نظر پیدا کنیم و تمام جوانب را در نظر بگیریم. برای مشورت کردن باید از افرادی کمک بخواهیم که اطلاعات و تجربه ی بیشتری نسبت به ما دارند تا بتوانند خوبی ها و بدی های تصمیممان را به ما بگویند وما را به خوبی راهنمایی کنند

نویسنده

من از دوست خود انتظار دارم که در سختی به من کمک کند و من هم در زمان سختی به او کمک یاری کنم و همیشه صادق و راستگو باشد و به من ایمان داشته باشد تا همیشه پا به پای هم باشیم امیر

عسل

عالی مرسی☺☺☺

پارمیس

فوق العاده عالی. مرسی ممنون از شما. 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

فاطمه

من دوست دارم که دوست من وقتی که یک دوست پیدا کند مرا رها نکند

جواب صفحه ۷۰ کتاب نگارش فارسی ششم از دوست خود چه انتظاراتی دارید درسه سطر بنویسید کلاس پایه ششم ابتدایی دبستان از سایت نکس لود دریافت کنید.

دوست خود چه انتظاراتی دارید نگارش ششم

در سه سطر انتظاراتی که از دوستان دارید بنویسید

با سلام خدمت همه دانش آموزان پایه و کلاس ششم ابتدایی دبستان امروز می‌خواهیم جواب ببخش صفحه ۷۰ کتاب نگارش فارسی ششم با عنوان از دوست خود چه انتظاراتی دارید درسه سطر بنویسید جواب ما به این سوال اینگونه است که انتظار دارم که همیشه بالای ۱۰ ساعت درس بخواند انتظار دارم که با هدف باشد و به مردم و بزرگتر از خود و بخصوص پدر و مادرش احترام بگذارد شما نیز اگر متن دیگری دارید می توانید در نظرات پایین سایت برای ما ارسال کنید تا با اسم شما در همین مطلب منتشر شود.

سه سطر انتظاراتی که از دوستمان داریم

سلما : اگر میخواهی که یا دو نام تو در دنیا ماندگارو جاودان باشد،نام نیک بزرگان را زنده نگه دار.

ستایش : من از دوست هود انتظار دازم که با من صادق باشد به من دروغ نگوید بامن تعارف نداشته باشد وبه مردم و بزرگتر از خود و به خصوص پدرو مادرش احترام بگذارد.با هدف باشد ، امانتدار باشد ، راستگو باشد . در غم وشادی کنار من باشد ومن را تنها نگذارد . اگر زمانی من به او رازی گفتم او به دیگران نگوید.

تارا و نیکا : از دوست انتظار دارم که با وفا باشد وهیچ وقت دروغ نگوید از دوست خود انتظار دارم که صادق باشد.

دلینا : از دوست خود انتظار دارم که اگر دوست جدیدی پیدا کرد دوستان قدیمی خود را رها نکند.

نویسنده : یک دوست خوب باید دوستانش را با القاب زشت صدا نزند وبا اسم همان فرد آن را صدا زند.

فاطمه : من از دوستم انتظار دارم که با من به خوبى رفتار کند.

نویسنده : خوب باشد بی وفایی نکند پر حرف نباشد بی ادب نباشد هرچی من میگویم گوش کند.

نویسنده : من از دوست خود انتظار دارم که در دوستی خود صادق ،راستگو و مهربان باشد. همچنان که من در زمان های سختی به او کمک و یاری میکنم او هم در این موقعیت ها کنار من باشد و به من هم کمک کند.

نرگس : از دوستم انتظار دارم که صادق باشد راستگو باشد مرا یا کسان دیگر را با القاب زشت صدا نکند بی ادب وسخن چین نباشد بی وفا نباشد.

نویسنده : مشورت کردن در کارها تصمیم گیری ها باعث می‌شود که آگاهی بیشتری نسبت به موضوع مورد نظر پیدا کنیم و تمام جوانب را در نظر بگیریم. برای مشورت کردن باید از افرادی کمک بخواهیم که اطلاعات و تجربه ی بیشتری نسبت به ما دارند تا بتوانند خوبی ها و بدی های تصمیممان را به ما بگویند وما را به خوبی راهنمایی کنند.

مبینا : انتظار دارم که به نظرهایم احترام بگذارد.

دینا : دوست خوب کسی است که نمو به خاطر دارایی من نخواد به خاطر چیزی که هستم بخواد.

نویسنده : من از دوست خود انتظار دارم که دوست زبانی نباشه بلکه باید دوست جانی باشه یعنی دوست زبانی به زبان میگه که دوستت است ولی دوست جانی پای دردو مشکلاتت واسته.

نویسنده : من از دوست خود انتظاردارم که درهر کاری باهم مشورت کنیم.به پیشناد های هم احترام بگزاریم .باهم معربان وصمیمی باشیم .همدیگررادرک کنیم. باهم صادق باشیم وبه خاطر پول باکسی دوست نشیم.

باران : دوست باید صادق و یکرو،مهربان و با جنبه باشد دوست باید در سختی ها همراه من و با دیگران نیز دوستی کند،پرحرف نباشد،رازدار باشد و به عقاید من و دیگران نیز احترام بگذارد…

من جون : دوست من خدایی دوسته نه من از اون توقع بالایی دارم نه اون از منبه این میگن و دوستای واقعیی.

کوثر : از دوست خود انتظار دارم که با من راستگو و صادق باشد حق دوستی را صادقانه رعایت کند.

غزل : من از دوستم انتظار دارم وقتی کار بدی انجام می دهم هر روز منو سرزنش نکنه و هی به روم نیاره و بهم یاد بده که چجوری بدی را فراموش کنم و سعی کنه که به جای اینکه هی تو سرم بزنه درست کردن این کار را به من یاد بده.

نویسنده : من از دوست خود انتظار دارم که بدی های مرا فراموش کند و با من با مهربانی و نیکویی رفتار کند.

ناشناس : مشورت کردن باعث افزایش معلومات ما می شود با کسانی که با تجربه باشند واهل اعتماد.

ناشناس : از او انتظار دارم که با ادب باشد ابروی کسی را نبرد و به همه احترام بگزارد تا همه او را دوست بدارن.

لیلا : من از دوستم انتظار دارم که بامن صمیمی باشد و با من هیچ وقت با من دعوا نکند.

ستاره : من از دوست خود انتظار دارم که بدی هایم را فراموش کرده و با من مهربان باشد.

یاسین : انتظار دارم که دوستم با من مهربان باشدو در هنگام مشکلات به من کمک کندوبامن احساس همدردی کند.

نویسنده : راستگوباشد.زیرحرفش نزند .خوش اخلاق باشد.درموقع نیاز به ماکمک کندوبامادعوانکند.

دنیا :‌ من از دوستم انتظار دارم که اگر دوست جدیدی پیدا کرد دوست قدیمی یا قبلی خود را هرگز فراموش نکند‌‌.

سپیده : از دوست خود انتظار دارم که هیچ وقت پشت سرم غیبت نکند از او انتطار دارم که بامن شوخی بیش از حد نکند وهمچنین دوست دارم همیشه نمازش را اول وقت بخواند.

سپیده :‌ از دوست خود انتظار دارم که هیچ موقعه به من دروغ نگوید حتی در سخت ترین شرایط از او انتظار دارم که رازهای مرا به کسی نگوید ودوست دارم در غم وشادی کنارم باشد.

یک : از او انتظار دارم که به پاسخ های من احترام گذارد
خیلی راست گو وصادق باشد اگر کسی بامن دوست شد نبایدحسودی کند بلکه باید به احترام بگذارد
همچنان باید درسختی ها ومشکلات مرا همراهی کند.

دلارام : دوست باید با جنبه باشد وقتی ما دوست جدیدی پیدا میکنیم و علاقه داریم کمی هم با او باشیم نباید جلوی ما را بگیرد او باید به عقاید دیگران احترام بگذارد و نباید دوستش را مال خودش بداند حتی .

نرگس : از دوست خود انتظار دارم که به دوست وفادار باشیمو در غیاب دوستمان هم از او دفاع کنیم. کاری نکنیم که دوستان ما به خاطر خواسته های ما به دردسر و زحمت بیفتند. اگر از دوستانمان دیدیم عیب جویی نکنیم،بلکه بافتار محبت آمیز و در خلوت به او تذکر دهیم.

ندا : من از دوست خود انتظار دارم که او با همه مهربان و دلسوز باشد، مثلا وقتی کسی از چیزس ناراحت میشود، به او دلداری دهد و همدلی کند ومن از دوست خود انتظار دارم که او باهوش باشد وبه حرف بزرگتر از خود گوش بدهد و اطاعت کند..

نگین : از او انتضار دارم که بامن صدا قت باشد وبه پدرو پادرش دروغ نگوید واحترام بگزارد زیر دوستیمون نزندودرس هایش را سر موقع بخواند وبنویسد.

آیدا : من از دوستم انتظار دارم که به من دروغ نگوید و با من صادق باشی پشت سر من حرف نزند و هر حرفی را که دارد به خود من بزند در درس هایش موفق باشد و به دیگران احترام بگذارد امانتدار باشد و اگر روزی به او رازی را گفتم به هیچ کس نگوید ..

مریم : ن از دوست خودانتظاردارم که در سختی ها بامن باشدومراتنهانگذاردبامن صادق باشد همیشه به دیگران به خصوص خانواده خود احترام بگذارد رازدار و امانت دار باشد مرا به خاطر یک مورد دوست نداشته باشد بلکه مرا از صمیم قلب دوست داشته باشد.

آلانتیام : دوست خوب باید در هرکاری به ما کمک دوست خوب باید مهربان وهمدل باما باشد
وما هم باید در سختی ها به او کمک کنیم وبا او صادق و یکدل
ویک روح باشد
ودر سختی ها به ما کمک کنم
ودر بیماری ها به ایادتش برویم.

نویسنده : از دوستم انتظار دارم:همه ی نمره هایش بیست باشد
صادق باشد
اطرافیان برایش مهم باشند
درک و فهم بالایی داشته باشد
سود برساند
و مهم تر از همه دو رو نباشد.

زهرا : من دوست دارم که دوستم با من
صادق و یکرو باشد.
همیشه در کناره هم باشیم و اگر
نگران،ناراحت و خوشحال بودیم در
کنار ما باشد تا دوستیمان همیشه
پاورجا بماند..

سحر : من هم ماننددوستم ازاوانتظاراتی دارم.من ازدوستم انتظاردارم تادردوستی مان راستگوویکدل باشدواگردوست جدیدی پیداکرد،دوستان قدیمی اش رافراموش نکند.

بهار : من از دوست خود انتظار دارم که همیشه با من صادق و یکرو باشد و در لحظات خوب و بد کنار من باشد. همانطور که من در سختی ها به او کمک میکنم.دوست من باید رازدار امانتدار و با ادب باشد و به بزرگتر از خودش احترام بگذارد..

ریحانه پارسا : دوست خوب کسی است که مهربان خوش اخلاق باشد دوست دارم که با من صادق و یکرو باشد راستگو و امانتدار باشد و همیشه منظم باشد همدیگر را درک کنیمو در تمام سختی ها کنارم باشد.

آیلین : باید دوست همیشه فداکار باشد مثل : وقتی سیب را از نصف می بریم باید دوست بزرگ آن را به دیگری بدهد.

یاسمین : من از دوست خود انتظار دارم که اگر دوست جدیدی پیدا کرد دوستان قدیمی را فراموش نکند و همیشه صادق و یکرنگ باشد و با یکدیگر در کارها مشورت کنیم و به نظرات هم احترام بگزاریم و در سختی ها کنار هم باشیم.

نویسنده : من از دوست خود انتظار دارم که خیلی با من شوخی کند با هم بخندیم اما به هم نخندیم اما دوست من خیلی خوب است و من او را دوست دارم.

امیر : من از دوست خود انتظار دارم که در سختی به من کمک کند و من هم در زمان سختی به او کمک یاری کنم و همیشه صادق و راستگو باشد و به من ایمان داشته باشد تا همیشه پا به پای هم باشیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
سلما 4 روز قبل
3

این شعر این مفهوم را میدهد که:اگر میخواهی که یا دو نام تو در دنیا ماندگارو جاودان باشد،نام نیک بزرگان را زنده نگه دار.

3
گلی 4 روز قبل

خیلی عالی بود ممنون💙💙💙💙💙

الناز 4 روز قبل
1

سلام بچه ها از این مطلب چطور استفاده کنم کسی تونست از این مطلب استفاده کنه ؟ لطفا راهنماییم کنید

مریم محمدی 4 روز قبل
3

باسلام به دوستانی که این مطلب را برای ما فرستادند من از شما تشکر می کنم که به قول دوستامون این چهار کلمه را برامون فرستادین اما اثلا این کار شما نیست این سوال را باید خودمان کامل کنیم

سمانه عزتی 4 روز قبل
-2

من نه پسندیدم کم بود

1
من هم 4 روز قبل

از دوست خود چه انتضاراتی دارید ؟

پارمیس 4 روز قبل
5

فوق العاده عالی. مرسی ممنون از شما. 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

مبینا 4 روز قبل
4

بامن صادق باشد وتعارف نداشته باشد وفا دار با شد رازدارباشدو…….

1
مژگان 4 روز قبل

از دوستم انتظار دارم کہ صادق باشد راستگو باشد من یا کسان دیگر را با القاب زشت صدا نکند بی ادب نباشد

دلینا 4 روز قبل
4

از دوست خود انتظار دارم که اگر دوست جدیدی پیدا کرد دوستان قدیمی خود را رها نکند.

1
اسما 4 روز قبل

از دوستت چه انتظاری داری مهربان باشد از پشت سرم حرف بد نزند به پدر و مادرم احترام باشد

نویسنده 4 روز قبل
3

دوست خوب سراغ ندارید

نویسنده 4 روز قبل
3

فاطمه :من از دوستم انتظار دارم که با من به خوبى رفتار کند

نویسنده 4 روز قبل
3

یک دوست خوب باید دوستانش را با القاب زشت صدا نزند وبا اسم همان فرد آن را صدا زند

ناشناس 4 روز قبل
4

در یک بند توضیح دهید که مشورت کردن چه فایده هایی دارد وبا چه کسانی باید مشورت کرد؟

7
نویسنده 4 روز قبل

مشورت کردن در کارها تصمیم گیری ها باعث می شود که آگاهی بیشتری نسبت به موضوع مورد نظر پیدا کنیم و تمام جوانب را در نظر بگیریم. برای مشورت کردن باید از افرادی کمک بخواهیم که اطلاعات و تجربه ی بیشتری نسبت به ما دارند تا بتوانند خوبی ها و بدی های تصمیممان را به ما بگویند وما را به خوبی راهنمایی کنند

1
یک 4 روز قبل

از او انتظار دارم که به پاسخ های من احترام گذاردخیلی راست گو وصادق باشد اگر کسی بامن دوست شد نبایدحسودی کند بلکه باید به احترام بگذاردهمچنان باید درسختی ها ومشکلات مرا همراهی کند

نویسنده 4 روز قبل
1

خوب باشد بی وفایی نکند پر حرف نباشد بی ادب نباشد هرچی من میگویم گوش کند

-2
فاطمه 4 روز قبل

خب ممکن است خواسته های ما به نظر او خوب نباشند

نویسنده 4 روز قبل
0

مبینا:انتظار دارم که به نظرهایم احترام بگذارد

نویسنده 4 روز قبل
1

دروغ نگوید امانتدار باشد دورونباشد

نرگس 4 روز قبل
0

از دوستم انتظار دارم که صادق باشد راستگو باشد مرا یا کسان دیگر را با القاب زشت صدا نکند بی ادب وسخن چین نباشد بی وفا نباشد

نویسنده 4 روز قبل
1

من از دوست خود انتظار دارم که در دوستی خود صادق ،راستگو و مهربان باشد. همچنان که من در زمان های سختی به او کمک و یاری میکنم او هم در این موقعیت ها کنار من باشد و به من هم کمک کند.

نویسنده 4 روز قبل
0

من از دوست خود انتظاردارم که درهر کاری باهم مشورت کنیم.به پیشناد های هم احترام بگزاریم .باهم معربان وصمیمی باشیم .همدیگررادرک کنیم.باهم صادق باشیم وبه خاطر پول باکسی دوست نشیم.

دینا 4 روز قبل
1

دوست خوب کسی است که نمو به خاطر دارایی من نخواد به خاطر چیزی که هستم بخواد👭

1
لیلا 4 روز قبل

من از دوستم انتظار دارم که بامن صمیمی باشد و با من هیچ وقت با من دعوا نکند

نویسنده 4 روز قبل
2

من از دوست خود انتظار دارم که دوست زبانی نباشه بلکه باید دوست جانی باشه یعنی دوست زبانی به زبان میگه که دوستت است ولی دوست جانی پای دردو مشکلاتت واسته .

من جون 4 روز قبل
4

دوست من خدایی دوسته نه من از اون توقع بالایی دارم نه اون از منبه این میگن ودوستای واقعیی

2
مریم 4 روز قبل

خیلی عالی بود ممنون❤❤❤❤

نویسنده 4 روز قبل
2

باران: دوست باید صادق و یکرو،مهربان و با جنبه باشد دوست باید در سختی ها همراه من و با دیگران نیز دوستی کند،پرحرف نباشد،رازدار باشد و به عقاید من و دیگران نیز احترام بگذارد…

0
سارا نیازی 4 روز قبل

خیلی عالی بود ❤❤❤💃💃

نصرالله 4 روز قبل
1

از دوست خودم انتظارطارم کت تمیشه با خوبی با من حرف بزنه وبا دوستانش تفرقه نزارد

کوثر 4 روز قبل
1

از دوست خود انتظار دارم که با من راستگو و صادق باشد حق دوستی را صادقانه رعایت کند

نویسنده 4 روز قبل
1

من از دوست خود انتظار دارم که بدی های مرا فراموش کند و با من با مهربانی و نیکویی رفتار کند

حدیث 4 روز قبل
2

عالی و بی نظیر بود من از دست اندر کاران این سایت بسیار متشکرم

نویسنده 4 روز قبل
1

درساهستم: من ار دوست انتظارتم این است :راستگو وامنتدار ورازدار باشد و صادق

غزل 4 روز قبل
3

خوب بودمن از دوستم انتظار دارم وقتی کار بدی انجام می دهم هر روز منو سرزنش نکنه و هی به روم نبارهوبهم یاد بده که چجوری بدی را فراموش کنم و سعی کنه که به جای اینکه هی تو سرم بزنه درست کردن این کار را به من یاد بدا

0
السا 4 روز قبل

عالییییییییییییییییییییییییییییبود

ناشناس 4 روز قبل
3

مشورت کردن باعث افزایش معلومات ما می شود با کسانی که با تجربه باشند واهل اعتماد

نویسنده 4 روز قبل
2

من از دوستم انتظار دارم آیاتی از قرآن رابه من بیاموزدیا وقتی قرآن می خواند به خدا پناه ببرد وازشیطان رانده شود

اهورا 4 روز قبل
3

من از دوستم انتضار دارم درهر سختی مرا تنها نزاردوحرف بد نزند و لقب بد روی ما نزاردوبا ما خوب وبه مااحترام بگزارد

ستاره 4 روز قبل
4

من از دوست خود انتظار دارم که بدی هایم را فراموش کرده و با من مهربان باشد

0
زهرا صمدی 4 روز قبل

من از دوست خود انتظار دارم که به من دروغ نگوید و به بزرگتر از خودش احترام بگذارد مخصوصا به پدر و مادر خود احترام بگذارد و با ایمان وخدا شناس باشد

نیکا 4 روز قبل
0

عالی بود ستایش

نویسنده 4 روز قبل
0

نظرات جالب و دیدنی بودند

نویسنده 4 روز قبل
1

دلارامدوست باید با جنبه باشدوقتی ما دوست جدیدی پیدا میکنیم و علاقه داریم کمی هم با او باشیم نباید جلوی ما را بگیرد او باید به عقاید دیگران احترام بگذارد و نباید دوستش را مال خودش بداند حتی 😊

سپیده 4 روز قبل
2

از دوست خود انتظار دارم که هیچ موقعه به من دروغ نگوید حتی در سخت ترین شرایط از او انتظار دارم که رازهای مرا به کسی نگوید ودوست دارم در غم وشادی کنارم باشد

سپیده 4 روز قبل
2

از دوست خود انتظار دارم که هیچ وقت پشت سرم غیبت نکند از او انتطار دارم که بامن شوخی بیش از حد نکند وهمچنین دوست دارم همیشه نمازش را اول وقت بخواند

نویسنده 4 روز قبل
2

از دوست خود انتظار دارم که با ایمان و خداشناس باشد

نویسنده 4 روز قبل
4

با اخلاق باشدتهمت نزنددروغ نگوید

دنیا 4 روز قبل
2

من از دوستم انتظار دارم که اگر دوست جدیدی پیدا کرد دوست قدیمی یا قبلی خود را هرگز فراموش نکند

0
کوثر 4 روز قبل

درست نوشته ای دنیا جان

نویسنده 4 روز قبل
0

راستگوباشد.زیرحرفش نزند .خوش اخلاق باشد.درموقع نیاز به ماکمک کندوبامادعوانکند.آیدا

1
رقیه 4 روز قبل

عالی بود

نویسنده 4 روز قبل
0

من از توستانم میخواهم من را با لقب زشت صدا نزنند

مریم 4 روز قبل
0

خیلی عالییییییی بود ممنون💙💙💙💙💙

السا 4 روز قبل
1

عالییییییییییییییییی بود.

نویسنده 4 روز قبل
-1

من از دوستم انتظار دارم وقتی ناراحتم به من دلداری بدهد😘😘😘😘 . یلدا

تمشک 4 روز قبل
0

خوب بود

0
محیا 4 روز قبل

من از دوست خودانتظار دارم که دوستیمان ادامه پیداکند

فاطمه 4 روز قبل
0

من از دوستم انتظار دارم که با ایمان خدایی باشه

3
مریم 4 روز قبل

فاطمه 4 روز قبل
0

خخخخخخخخخخخخخخخخخخیلی عالی بو ممنون

0
صبا 4 روز قبل

دوست خوب باید به پدر ومادرش احترام بگذارد

فاطمه 4 روز قبل
-2

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخیلی عالی بود

محیا 4 روز قبل
0

بسیار عالی بود همه ی بچه عالی بودند ولی ستایش خانم بسیار زیبا و عالی بود

1
ماعده 4 روز قبل

من ازنوشته هابسیاررازی بودم فقط ستایش غلط املایی دارد

یاسین 4 روز قبل
0

انتظار دارم که دوستم با من مهربان باشدو در هنگام مشکلات به من کمک کندوبامن احساس همدردی کند.

نویسنده 4 روز قبل
0

یاسین: انتظار دارم که دوستم بامن مهربان باشدو درهنگام مشکلات به من کمک کند و بامن احساس همدردی کند

پونه 4 روز قبل
1

همه ی نظرات خوب بودند اما باید خودمون این سوال را بنویسیم

عسل 4 روز قبل
2

من از دوستم انتظار دارم که هر رازی که به او بگم رازم را فاش نکنه

0
مریم 4 روز قبل

دوست باید با دوستش صادق وفا دارباشد

نرگس 4 روز قبل
1

از دوست خود انتظار دارم که به دوست وفادار باشیمو در غیاب دوستمان هم از او دفاع کنیم. کاری نکنیم که دوستان ما به خاطر خواسته های ما به دردسر و زحمت بیفتند. اگر از دوستانمان دیدیم عیب جویی نکنیم،بلکه بافتار محبت آمیز و در خلوت به او تذکر دهیم

ندا 4 روز قبل
2

من از دوست خود انتظار دارم که او با همه مهربان و دلسوز باشد، مثلا وقتی کسی از چیزس ناراحت میشود، به او دلداری دهد و همدلی کند ومن از دوست خود انتظار دارم که او باهوش باشد وبه حرف بزرگتر از خود گوش بدهد و اطاعت کند.

😁😁😁😁😁 4 روز قبل
-1

من هیچ انتظاری ندارم

0
محمد 4 روز قبل

ممنون که جواب را برایمان نوشتی

آیدا 4 روز قبل
1

من از دوستم انتظار دارم که به من دروغ نگوید و با من صادق باشی پشت سر من حرف نزند و هر حرفی را که دارد به خود من بزند در درس هایش موفق باشد و به دیگران احترام بگذارد امانتدار باشد و اگر روزی به او رازی را گفتم به هیچ کس نگوید .

1
محمد 4 روز قبل

ممنون که جواب را برایمان نوشتی

1
عاطفه 4 روز قبل

با مهربانی با اطرافیانش رفتار کند

زهرا 4 روز قبل
-1

من از دوست خود انتظار دارم که دوستش را بخاطر چیزی سر زنش نکند و پای حرف هایی که میزند بماند

نگین 4 روز قبل
0

از او انتضار دارم که بامن صدا قت باشد وبه پدرو پادرش دروغ نگوید واحترام بگزارد زیر دوستیمون نزندودرس هایش را سر موقع بخواند وبنویسد

غزل 4 روز قبل
-1

دوست من باید خوش اخلاق و مهربان،صادق و راستگو باشد

مریم 4 روز قبل
3

من از دوست خودانتظاردارم که در سختی ها بامن باشدومراتنهانگذاردبامن صادق باشد همیشه به دیگران به خصوص خانواده خود احترام بگذارد رازدار و امانت دار باشد مرا به خاطر یک مورد دوست نداشته باشد بلکه مرا از صمیم قلب دوست داشته باشد

آلانیتام 4 روز قبل
-2

دوست خوب باید در هرکاری به ما کمک دوست خوب باید مهربان وهمدل باما باشدوما هم باید در سختی ها به او کمک کنیم وبا او صادق و یکدلویک روح باشدودر سختی ها به ما کمک کنمودر بیماری ها به ایادتش برویم

نویسنده 4 روز قبل
-1

به نام خدا وند جان و خرد کزان بر تر اندیشه بر نگذرد

نویسنده 4 روز قبل
-1

ن المسلمین میکنیم اچ چکه ارجمند اجماع دله ده ده ده در ر وام عالی

نویسنده 4 روز قبل
-2

درغم وشادی کنارمن باشدرازمن رافاش نکند

🤗لیلا 4 روز قبل
4

من از دوست خود انتظار دارم که در دوستی صادق راستگو باشد

نویسنده 4 روز قبل
-2

از دوستم انتظار دارم:همه ی نمره هایش بیست باشدصادق باشداطرافیان برایش مهم باشنددرک و فهم بالایی داشته باشدسود برساندو مهم تر از همه دو رو نباشد

کوک 4 روز قبل
0

بابا بالای 10چیه 100که الکلی خودت بچه بودی انقدر درس میخوندی

-1
ناشناس 4 روز قبل

آفرین👏👏👏

-2
پروردگار 4 روز قبل

منظور افرین

Bahar 4 روز قبل
2

من از دوست خود انتظار دارم که همیشه با من صادق و یکرو باشد و در لحظات خوب و بد کنار من باشد. همانطور که من در سختی ها به او کمک میکنم.دوست من باید رازدار امانتدار و با ادب باشد و به بزرگتر از خودش احترام بگذارد.

-1
همتا 4 روز قبل

مرسی عزیزم خیلی عالی

سحر 4 روز قبل
-1

من هم ماننددوستم ازاوانتظاراتی دارم.من ازدوستم انتظاردارم تادردوستی مان راستگوویکدل باشدواگردوست جدیدی پیداکرد،دوستان قدیمی اش رافراموش نکند

maryam joon 4 روز قبل
-1

از دوستم انتظار دارم ک همیشه در کنار من باشد و ب من دروغ نگوید

-2
بازی 4 روز قبل

منظور

1
دنیا 4 روز قبل

به نظرت یکم رمانتیک نشد

ریحانه پارسا 4 روز قبل
-2

خوب بود ولی هیچ وقت از اینترنت استفاد نکنیم ایا مفهوم این شعر را می دانید

1
ریحانه باقری 4 روز قبل

افرین عالی

نویسنده 4 روز قبل
1

دوست خوب کسی است که مهربان خوش اخلاق باشد دوست دارم که با من صادق و یکرو باشد راستگو و امانتدار باشد و همیشه منظم باشد همدیگر را درک کنیمو در تمام سختی ها کنارم باشد ریحانه پارسا

1
یکتا حسینی 4 روز قبل

خیلی خیلی عالی بود ممنون مرسی

-1
پاسخ 4 روز قبل

عالی بود آفرین ممنون

نویسنده 4 روز قبل
-1

من از دوست خودم انتظار دارم که عععععععععععععععغغغ

-1
نوشتی 4 روز قبل

عععععععععععععععغ چیه

نویسنده 4 روز قبل
1

من از دوستم میخوام به من دروغ نگوید. من از دوستم پسرم می خواهم که من را اذیت نکند منرا بغل کند . اسما میلانی

گلی 4 روز قبل
0

خیلی عالی بود ممنون💙💙💙💙💙

-1
ستایش سلیمانین 4 روز قبل

از دوستم انتظار دارمبا حجاب باشدمهربان باشد😘خوش اخلاق باشد🙂معرفت داشته باشد

نویسنده 4 روز قبل
0

از دوستم انتظار دارم خصیص نباشد

نویسنده 4 روز قبل
0

من از دوست خود انتظار دارم که خیلی با من شوخی کند با هم بخندیم اما به هم نخندیم اما دوست من خیلی خوب است و من او را دوست دارم

3
فاطمه بمیدی 4 روز قبل

افرین عالی است فاطمه جان

نویسنده 4 روز قبل
-2

من از دوست خود انتظار دارم که اگر دوست جدیدی پیدا کرد دوستان قدیمی را فراموش نکند و همیشه صادق و یکرنگ باشد و با یکدیگر در کارها مشورت کنیم و به نظرات هم احترام بگزاریم و در سختی ها کنار هم باشیم یاسمن

آیلین 4 روز قبل
3

باید دوست همیشه فداکار باشد مثل : وقتی سیب را از نصف می بریم باید دوست بزرگ آن را به دیگری بدهد

عسل 4 روز قبل
5

عالی مرسی☺☺☺

نیلوفر 4 روز قبل
3

من از دوست خود می خواهم من برای او مهم باشم واو دو رو نباشد

-2
اسما رهایی 4 روز قبل

از دوست خود انتظار دارم که همیشه به من دروغ نگوید و همیشه با هدف باشد

فاطمه 4 روز قبل
1

انتظار دارم پشت سر مردم بدگویی نکنیم

فاطمه ان 4 روز قبل
2

من از دوستم انتظار دارم پشت سر مردم بدگویی نکند

مریم 4 روز قبل
3

من از دوست خود انتظار دارم صادق و راستگو باشد:

عالیه 4 روز قبل
0

ععععععععععععععععغغغیعنی چی 🤔🤔🤔🤨🤨🤨🙄🙄🙄

5
نویسنده 4 روز قبل

من از دوست خود انتظار دارم که در سختی به من کمک کند و من هم در زمان سختی به او کمک یاری کنم و همیشه صادق و راستگو باشد و به من ایمان داشته باشد تا همیشه پا به پای هم باشیم امیر

امیر حسین 4 روز قبل
-2

من از دوست خود انتظار دارم که هیچ وقت به من دروغ نگوید

نویسنده 4 روز قبل
-1

در اتفاق های بد درکنار ما باشد وبه ما دلداری بدهد ایلار

نیایش فیضی 4 روز قبل
-2

عالی بود ممنونم از شما

یسنا 4 روز قبل
-2

باسلام خدمت دوستان گرامی انتضلار دارم که دروغ نگوید وحسود نباشد وبه بزرگ تر احترام بگذار و بی ادب نباشد و همیشه کسی که از او کمک میخواهد یک کمک کوچک بهش بکند

روح الله 4 روز قبل
1

من ازدوست خود انتظار دارم که درمشکلات بد وشادی ها بامن همراه باشد

نیایش 4 روز قبل
-1

عالیهههههههه

0
ثنا 4 روز قبل

عالییییییییی

بیتا ملکی 4 روز قبل
1

من از دوست خود انتظار دارم صادق یک رو باشد مهربان و با جنبه باشد در سختی ها همراه من باشد و با دیگران نیز دوستی کند پر حرف نباشد رازدار باشد به عقاید من و دیگران احترام بگذارد و وقتی کار بدی انجام دادم هی به رویم نیاورد ویاد بدهد که چه جوری بدی را فراموش کنم و دیگر آن کار را انجام ندهنددوست خوب کسی است که مهربان خوش اخلاق باشد امانت دار باشد همیشه منظم باشد که همیشه همدیگر را درک کنیم

ناشناس 4 روز قبل
-2

من انتظار دارم که مهربان باشد

مریم 4 روز قبل
0

از دوست خود انتظار دارم که موئدب باشدراستگو،صادق،باشد از اهل کار های بد نباشدمن را دوست داشته باشد

ناشناس 4 روز قبل
1

خیلی خوب

فاطمه 4 روز قبل
4

من دوست دارم که دوست من وقتی که یک دوست پیدا کند مرا رها نکند

دخی بی اعصاب 4 روز قبل
1

من از دوصتم انتظار دارم در غم و شادی و در روز های سخت کنارم باشد و هیچ وقت مرا تنها نگذارد وفادار باشد و دروغ نگویداگ من بهش رازی گفتم پیش کسی این راز را فاش نکند….ولی حیف تو این دوره کلا از دوست خوب نمیشه این انتظار هارو داش💔🥀

0
پریسا علی نژاد 4 روز قبل

من از دوستم انتظار دارم که یک تن گو بخورد

مریم 4 روز قبل
-1

من از دوستم انتظار دارم که راستگو باشد واز کارهای زشت دوری کند وبه همه کمک کند

همتا 4 روز قبل
0

من دوست دارم همیشه با هام خوب باشه همونجور که من باهاش خوبم

باران 4 روز قبل
3

از دوست خود انتظار دارم که همیشه راستگو و درست کار باشد و کار های نیکی را انجام دهد و دیگران را با انجام کار خود خوشحال کند

حسین 4 روز قبل
0

انتظار داشتم که همیشه بالای ۱۰ساعت درس بخواندانتظار دارم که به هدف باشدوبه مردم و بزرگتر از خود و بخصوص به پدر و مادرش احترام بگذارد

حاج قفور 4 روز قبل
0

به درک هر جور که میخواهد باشه

محمد شهریاری 4 روز قبل
-2

من از دوستم احتضار دارم که به من دروغ نگوید امامت امانت دار باشد و……….

ریحانه 4 روز قبل
0

من از دوستم انتظار دارم که همیشه باهام خوش رفتاری کنه و هیچ وقت با هم قهر نکنیم

دخی 4 روز قبل
1

من از دوست خود انتظار دارم راستگو باشد

تینا 4 روز قبل
0

من حاضر ندارم

زیتون 4 روز قبل
-1

من دوست دارم دوستی مهربان پاکیزه وبه همه احترام بگذارد ودرس های خود را به موقع بنویسد

یوسف 4 روز قبل
0

خوش رفتاریومحمت

یوسف 4 روز قبل
0

خوش رفتاریومحمت دیوار خوب وباتربیت

ناشناس 4 روز قبل
1

واقعا خیلی خوب بود 👌👏👏👏

ناشناس 4 روز قبل
2

واقعا عاااااااااالیه خیلی خوبه من واقعا راضی ام واقعا ممنونم😊🙏👌👌👌👌

مدیا 4 روز قبل
1

تشکر ویژه🙏

ایریکا 4 روز قبل
0

واقعا عالیه👌

بیلی 4 روز قبل
-2

رفیقم کجاایی دقیقا کجاایی کجااایی که بی من تو بی من کجااااااااایی😂😂😂😂😂

0
ارینا 4 روز قبل

ااااییی

0
ارینا 4 روز قبل

سلام

2
ارینا 4 روز قبل

خوبی

0
🤣 4 روز قبل

🤣🤣🤣🌊😂😂🤣😂🤣

باران 4 روز قبل
0

خوب

ناشناس 4 روز قبل
1

من از دوستم انتظاری ندارم😂😂🤣🤣

یسنا خرمی 4 روز قبل
1

عالی بود

برای پاسخ کلیک کنید