چند نمونه از آداب زیارت صفحه 97 هدیه های آسمان ششم

نیایش باقری

1-با احترام وارد شویم 🙏🏻2-وضوع بگیریم🙏🏻3-حجاب را رعایت کنیم🙏🏻4-زیات نامه بخوانیم🙏🏻5-برای خود و دیگران دعا کنیم🙏🏻

فلورا کاشی

با احترام وارد شویم وضو داشته باشیم زیارت نامه بخوانیم برای خود و همدیگر دعا کنیم

ناشناس

با احترام وارد شویم۲ زیارت نامه بخوانیم۳ با وضو وارد شویم

آیناز یحیائی

با احترام وارد شویموضوع داشته باشیمزیارت نامه بخوانیموبرای خود وهمدیگر دعاکنیم🤲

نویسنده

با احترام وارد حرم بشویمزیارت نامه بخوانیمدعا کنیمبا وضو باشیم

جواب کامل کنید صفحه ۹۷ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم چند نمونه از آداب زیارت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. با احترام وارد حرم بشویم.
2. برای خود و دیگران دعا کنیم.
3. زیارت نامه بخوانیم.
4. با وضو باشیم.

ناشناس : با احترا وارد شویم
وضو داشته باشیم
زیارت نامه بخوانیم
برای خود و دیگران دعا کنیم.

نیایش باقری :‌1-با احترام وارد شویم 🙏🏻
2-وضوع بگیریم🙏🏻
3-حجاب را رعایت کنیم🙏🏻
4-زیات نامه بخوانیم🙏🏻
5-برای خود و دیگران دعا کنیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
2

با وضو وارد شویم

حنفی 2 سال قبل
6

با احترام وارد شویم

برای خود و دیگران دعا کنیم

زیارت نامه بخوانیم

وضو داشته باشیم

مراقب باشیم حق دیگران زایه نشود

فلورا کاشی 2 سال قبل
14

با احترام وارد شویم وضو داشته باشیم زیارت نامه بخوانیم برای خود و همدیگر دعا کنیم

نا شناس 2 سال قبل
4

با احترا وارد شویموضو داشته باشیمزیارت نامه بخوانیمبرای خود و دیگران دعا کنیم

نیایش باقری 2 سال قبل
26

1-با احترام وارد شویم 🙏🏻2-وضوع بگیریم🙏🏻3-حجاب را رعایت کنیم🙏🏻4-زیات نامه بخوانیم🙏🏻5-برای خود و دیگران دعا کنیم🙏🏻

ناشناس 2 سال قبل
8

با احترام وارد شویم۲ زیارت نامه بخوانیم۳ با وضو وارد شویم

حسنا انتظاری 2 سال قبل
0

بااحترام وارد حرم بشویم

نویسنده 2 سال قبل
2

با احترام واردحرم شویم وضوع بگیریم به خود ودیگران دعا کنیم زیارت نامه بخوانیم

مریم 2 سال قبل
2

۱-بهتر است با وضو وارد زیارت شویم.۲-حجاب اسلامی را رعایت کنیم.۳-برای دیگران دعا کنیم و خوب است درباره کسانی که به زیارت آنها می رویم شناخت داشته باشیم.

نویسنده 2 سال قبل
0

همیشه ب یاد شهدا باشیم

نویسنده 2 سال قبل
-1

1. با احترام وارد حرم بشویم.2. برای خود و دیگران دعا کنیم.3. زیارت نامه بخوانیم.4. با وضو باشیم.

fati.tt 2 سال قبل
-1

1. با احترام وارد حرم بشویم.2. برای خود و دیگران دعا کنیم.3. زیارت نامه بخوانیم.4. با وضو باشیم.

نویسنده 2 سال قبل
-2

با احترام وارد حرم های شریف بزرگان بشویمبرای خود و دیگران دعا کنیمذکر صلوات رو بگوئیمصلوات بفرستیم

نویسنده 2 سال قبل
7

با احترام وارد حرم بشویمزیارت نامه بخوانیمدعا کنیمبا وضو باشیم

آیناز یحیائی 2 سال قبل
7

با احترام وارد شویموضوع داشته باشیمزیارت نامه بخوانیموبرای خود وهمدیگر دعاکنیم🤲

برای پاسخ کلیک کنید