چه راه هایی برای شناخت بهتر این عالم وجود دارد صفحه 14 فارسی پنجم

نویسنده

لهحابففلددلل

نویسنده

همه چیز

نویسنده

مطالعه درطبیعت و چیزهایی که هر روز می بینیم پرسش کردن جست وجو و اندیشیدن

نویسنده

به چیز هایی که داریم بیشتر دقت کنیم مهدیه

نویسنده

من میخوام درک مطلب را برتیم با جواب بیاورید

جواب درک مطلب صفحه ۱۴ کتاب فارسی پایه کلاس پنجم دبستان ابتدایی چه راه هایی برای شناخت بهتر این عالم وجود دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مطالعه در طبیعت و تأمّل درباره چیزهایی که هر روز میبینیم و از کنارشان می گذریم ، پرسش از هر چیز و جست جو برای یافتن پاسخ آن، راه های مناسبی برای شناخت عالم است.

سلما منگلی : چشم ها را گشوده وبه این زیبایی مست کننده به دقت نگاه کنیم و از خداوند متعال به خاطر این زیبایی وهمه چیزهایی که افریده سپاس گذار باشیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 3 ماه قبل
0

پدیده ها رو خوبتر تماشا کنیم

دریا 3 ماه قبل
1

پدیده ها رو خوبتر تماشا کنیم

ناشناس 5 ماه قبل
-2

جواب میشه همه موارد

مهدیه 5 ماه قبل
2

مطالعهدر طبیعت به چیز هایی که از کنارشان میگیریم دقت کنیم

1
مهدیه 5 ماه قبل

مطالعه در طبیعت و چیز هایی که هر روز می‌بینیم

واز کنارش در میشیم دقت کنیم♡♡♡♡♡♡♡

ناشناس 5 ماه قبل
0

من فردا میخواهم بگید

نویسنده 9 ماه قبل
8

مطالعه درطبیعت و چیزهایی که هر روز می بینیم پرسش کردن جست وجو و اندیشیدن

0
ناشناس 4 ماه قبل

همینی ه گفته هم برای عالم و هم برای جهان است

1
سینا 9 ماه قبل

چه راه هایی برای شناخت بهتر این عالم،وجود دارد ؟

نویسنده 9 ماه قبل
-2

چشم ها را گشوده وبه این زیبایی مست کننده به دقت نگاه کنیم و از خداوند متعال به خاطر این زیبایی وهمه چیزهایی که افریده سپاس گذار باشیم…سلما منگلی

نویسنده 9 ماه قبل
0

مطالعه کنجکاوی پرسش و پاسخ

نویسنده 9 ماه قبل
5

مطالعه در طبیعت و تامل درباره ی چیزهایی که هر روز در کنارشان می گذریم 😇😇😇

نویسنده 9 ماه قبل
1

عالی شیر مادرتون حلالتون

نویسنده 9 ماه قبل
1

با مطالعه در طبیعت میتوانیم

نویسنده 9 ماه قبل
3

خداوند حیوانات بسیاری خلق کرده تا ما بتوانیم از آنها کمک بگیریم

-1
ملکه الاحزان 9 ماه قبل

درسته☺🙂

علی 9 ماه قبل
4

خیلی خوبه

2
علی 9 ماه قبل

آره واقعا

-1
ملیکه قاسمی 9 ماه قبل

به نظر من معلومهب

نویسنده 9 ماه قبل
5

من میخوام درک مطلب را برتیم با جواب بیاورید

علی 9 ماه قبل
3

من باید چطوری وارد سایتش بشم

ملیکا عباس زاده 9 ماه قبل
4

نگریستن به جهان پیرامون ما دقت و اندیشه کردن به پدیده های اطراف به همراه مطالعه کتاب های مفید و سودمند به شناخت بهترین عالم کمک می کند

نویسنده 9 ماه قبل
0

نمی دانم

نویسنده 9 ماه قبل
1

راه شناختن عالم کدام است

هرکی 9 ماه قبل
1

آقا توروخدا یچیز قشنگ بنویسید بنویسیم وقت تقلب :/

1
ایلول 9 ماه قبل

علف سبز و لطیف را که در میان سنگلاخ روییده است با چشمه ی روانی که از کوه می جوشد مقایسه کنید. شباهت ها و تفاوت های آن ها را بگویید؟ پدیده ها را خوب تماشا کنیم. درباره آفرینش هریک بیندیشیم و ان ها را با یک دیگر مقایسه کنیم

نویسنده 9 ماه قبل
-2

نمی ذانم

نویسنده 9 ماه قبل
1

نگریستن به جهان و پیرامون ها دقت و اندیشه کردن و پدیده های اطراف به همراه مطالعه کتاب های مفید و سودمند

بنیامین شیخه 9 ماه قبل
-2

تماشا خانه

نویسنده 9 ماه قبل
1

اسلام علیکم الله عضیم شکرن

ترانه 9 ماه قبل
0

مطالعه در طبیعت و اندیشیدن درباره چیزهایی که هر روز می بینیم راه بهتری برای شناخت عالم است

0
ساغر 9 ماه قبل

هه منم همینو گفتم ولی دیر ت اول گفتی من تازه از ت را دیدم

نویسنده 9 ماه قبل
-2

بهتر است در این عالم به چیز هایی که همیشه وهرروز میبینیم توجه کنیم واز این چیز ها استقبال کنیم

نویسنده 9 ماه قبل
1

اندیشیدن درباره افرینش

ملکه الاحزان 9 ماه قبل
-2

راه شناخت بهتر عالم کدام است؟🙃

نویسنده 9 ماه قبل
3

مشاهده دقیق

ساغر 9 ماه قبل
-1

ببخشید لطفا جوابشو بنویسیدممنونتون میشم جواب را زیرش نوشتم همین اب گوارایی که زندگی ما به ان وابسته است بهترین موضوع برای شناخت بهتر عالم است

ساغر 9 ماه قبل
-1

مطالعه در طبیعت و تامل درباره چیز هایی که هر روز میبینیم و از کنارشان می گذریم راه مناسبی برای شناخت عالم است

نویسنده 9 ماه قبل
1

مطالعه در طبیعت و تامل و فکر کردن درباره چیز هایی که همیشه میبینیم راه بهتری برای شناخت عالم است سمرا

0
یسنا 6 ماه قبل

عااااااااااالللللللییییی

نویسنده 9 ماه قبل
2

🍀💐Narjes💐Adinevand💐🍀ساده ترین واولین راه شناخت عالم چیست؟الف)مطالعهب)دعاج)مشاهده ی دقیق✔د)اندیشیدن

نویسنده 9 ماه قبل
3

ساده ترتین و اولین راه شناخت چیست ؟ الف مطالعه ب دعا ج مشاهده دقیق د اندیشدن

نویسنده 9 ماه قبل
3

هر چه را در دنیا می بینیم و از آنها می گیزریمبا دقت به آنها نگاه کنیم و درباره آنها فکر کنین

نویسنده 9 ماه قبل
4

ما برای شناخت عالم باید در باره ی آن فکر کنیم و مطالعه کنیم و تجربه داشته باشیمراه کار های شناخت جهان:مطالعه، پرسش در مورد ان و …

NILOOFAR 9 ماه قبل
2

ما برابه شناخت عالم باید :( الف ) باید مشاهده ی دقیق داشته باشیم.( ب ) باید در مورد ان فکر و سوال کنیم.( د ) باید مطالعه کنیم.( س ) و از آن بهره ببریم.( م ) و همیشه از آفرینش های خدا لذت ببریم.

نویسنده 9 ماه قبل
1

.چشم ها را گشوده و به این زیبایی مست کننده به دقت نگاه کنیم و از خداوند متعال به خاطر این زیبایی و همه چیز هایی که آفریده سپاس گذار باشیم

ابزلو 9 ماه قبل
2

خنورتالتتالوکنممممممممویلت

نویسنده 9 ماه قبل
-2

نمیدونم

نویسنده 9 ماه قبل
-2

تدااذ

نویسنده 9 ماه قبل
-2

جواب

نویسنده 9 ماه قبل
-2

ب

نویسنده 9 ماه قبل
2

پدیده هارا تماشا کنیم و دفت بیشتری بر انها داشته باشیم 🙆

نویسنده 9 ماه قبل
4

پدیده ها را تماشا کنیم و دقت بیشتری در انها داشته باشیم

نویسنده 9 ماه قبل
5

به چیز هایی که داریم بیشتر دقت کنیم مهدیه

نویسنده 9 ماه قبل
3

مطالعه کردن و اندیشه و تامل باعث میشه بیشتر این جهان پر از راز را بشناسیم

نویسنده 9 ماه قبل
4

کتهاهات

1
راحیل 9 ماه قبل

خراب نوشتی

پریا 9 ماه قبل
3

نمیدونم

بی نام 9 ماه قبل
4

زارت

-1
ناشناس 9 ماه قبل

مطالعه در طبیعت و پرس جو درباره انها

-1
نمیدونم 9 ماه قبل

نمیدونم

لیصا ... 🙂 9 ماه قبل
2

مطالعه در طبیعت و مشاهده درباره چیز هایی کههر روز می بینیم و از کنارش میگذریم راهمناسبی برای شناخت انهاست…. 📝🙂🐇

نویسنده 9 ماه قبل
4

پدیده ها را خوب تماشا کنیم درباره آفرینش هر یک بیندیشیم و ان ها را با یک دیگر مقایسه کنیم

نویسنده 9 ماه قبل
-1

بزارین از مامانم بپرسم

نویسنده 9 ماه قبل
-2

برویم و در طبیعت صفر کنیم

نویسنده 9 ماه قبل
2

۰۹۷۵۴

نویسنده 9 ماه قبل
12

همه چیز

نویسنده 9 ماه قبل
12

لهحابففلددلل

0
ثنا زومکزهی 9 ماه قبل

خیلی عالی

0
زهرا غلامحسینی 9 ماه قبل

من دوست دارم در طبیعت زندگی کنم

نویسنده 9 ماه قبل
-1

من هیچی نمی دونم😃

نویسنده 9 ماه قبل
-1

دخمل

نویسنده 9 ماه قبل
0

چه راه هایی برای شناخت بهتراین عالم وجود دارد

نویسنده 9 ماه قبل
0

ثققفه

نویسنده 9 ماه قبل
0

لطفاً

Yaz 9 ماه قبل
0

ممنونم خیلی خوب بود🙌👍🙌👌

نویسنده 9 ماه قبل
0

ممنونم بابت جووواب

نویسنده 9 ماه قبل
0

من خودم اومدم از سایت شما بردارم چیزی بلد نیستم

نویسنده 9 ماه قبل
1

نه

نویسنده 9 ماه قبل
0

ممنون

نویسنده 9 ماه قبل
0

مطالعه در طبیعت و ااسکینیخیاییکطجطال

نویسنده 9 ماه قبل
0

سلام دوستان متضاد یعنی مخالف یعنی بر عکس کلمات ماننده روز که میشه شب و دور یعنی نزدیک خب بهار خستم خداحافظ

نویسنده 9 ماه قبل
0

ماباید کتاب هایی که درباره عالم نوشته است را بخوانیم تا درباره عالم چیز های زیاد ی بخونیم 《مریم سادات جوکار 》

نویسنده 9 ماه قبل
0

ساده ترین راه این است / نگریستن به جهان پیرامون است که ما به کمک این روش و دقت و اندیشه کردن در پدیده های اطراف

نویسنده 9 ماه قبل
-1

ساده ترین راه این است / نگریستن به جهان پیرامون است که ما به کمک این روش و دقت و اندیشه کردن پدیده های اطراف و به چیز هایی که داریم بیشتر دقت کنیم

bahar j22 9 ماه قبل
0

ساده ترین راه این هست / نگرستن به جهان پیرامون است که ما به کمک این روش و دقت و اندیشه کردن در پدیده های اطراف

نویسنده 9 ماه قبل
0

اسرا اسنجانی

نویسنده 9 ماه قبل
0

مطالعه

نویسنده 9 ماه قبل
0

نمدونم

نویسنده 9 ماه قبل
0

لهذعذمتنذهذ

نویسنده 9 ماه قبل
0

تانذ

نویسنده 9 ماه قبل
-1

منظور از آفریده های ساکت خدا چیست

نویسنده 9 ماه قبل
0

باید خوب باشیم و دعوا نکنیم

نویسنده 9 ماه قبل
0

سلالالالالااااااایلممذل

نویسنده 9 ماه قبل
0

جواب بگو

نویسنده 9 ماه قبل
-1

لطفا لطفا لطفا لطفا لطفا لطفا لطفا لطفا لطفا لطفا لطفا لطفا لطفا لطفا لطفا لطفا لطفا لطفا لطفا لطفا لطفا لطفا لطفا لطفا لطفا لطفا لطفا اگر چیزی میدانید بگو یید

نویسنده 9 ماه قبل
0

دیپذبیذت

نویسنده 9 ماه قبل
0

درک مطالب شماره 1 جواب : فکر کردن در طبیعت و هر آنچه که در روز و شب می بینیم

نویسنده 9 ماه قبل
0

در کوه ماشین درمان کنی بزنی نزنی

نویسنده 9 ماه قبل
-2

باید خوب پدیده ها را تماشا کنیم درباره ی آفرینش هر یک بیندیشیم وآنها را با یک دیگر مقایسه کنیمزینب فتاحیان

بی نام 9 ماه قبل
0

افرین خیلی. قشنگ جواب دادی

نازنین زهرا 9 ماه قبل
0

سلام خوبین خسته نباشید خدمت شما شبکه گوگل من یاد گرفتم ❤️💜🧡

نویسنده 9 ماه قبل
0

این درس خیلی دوست داشتنی هست

نویسنده 9 ماه قبل
1

تیت

نویسنده 9 ماه قبل
-1

زهرا

نویسنده 9 ماه قبل
0

ن

نویسنده 9 ماه قبل
-2

چه راه های برای شناخت بهتر این عالم وجود دارد

آرمان تنها 9 ماه قبل
2

سلام

0
عززعزوفیازواد زلازحثیوسسجلس 9 ماه قبل

دعیزف ر 4دی

نویسنده 9 ماه قبل
0

منظور از افریده های ساکت خدا چیست

ستایش 9 ماه قبل
-1

خداوند برای ما چیزهای زیادی خلق کرده مانند حیوانات طبیعت وچیز های بسیاری تا ما بتوانیم درباره ی آنها مطالعه کنیم ودانش زیادی از این عالم داشته باشیم

نویسنده 9 ماه قبل
-2

راهی ق

یسنا مومنی 9 ماه قبل
3

برویم طبیعت مطالعه کنیم

نویسنده 9 ماه قبل
2

چمیدونم

نویسنده 9 ماه قبل
2

چه راه هوایی برای شناخت بهتر این عالم وجود دارد؟

1
من 9 ماه قبل

تماشاکردن

1
رها کرم پور 9 ماه قبل

چه راه هایی برای شناخت بهتر این عالم وجود دارد

نویسنده 9 ماه قبل
-2

دد

نویسنده 9 ماه قبل
2

علف سبزولطیفی راکه درمیان سنگلاخ روییده است باچشه ی روانی که ازدل کوه می جوشدمقایسه کنید شباهت های آنهارابگویید

ناشناس 9 ماه قبل
-1

نگاه کردن ب اسمان شب

نویسنده 9 ماه قبل
2

تامل در طبیعت امیرحسین کوه جانی

رضا 9 ماه قبل
-1

نمیدونم

نویسنده 9 ماه قبل
-1

خاک توی سرت

نویسنده 9 ماه قبل
1

چه راه هایی برای شناخت بهتر این عالم وجود دارد؟؟

نویسنده 9 ماه قبل
1

ساده ترین و اولین راه شناخت عالم چیست ؟الف)مطالعهب)دعاج)مشاهده دقیقد)اندیشیدنپاسخ: ج یعنی مشاهده دقیق چون برای شناخت عالم باید اطلاعات دقیق داشته باشی

نویسنده 9 ماه قبل
4

مطالعه کردنالهه شریفی

ناشناس 9 ماه قبل
-1

چمیدونم

نویسنده 9 ماه قبل
-2

مشاهده ی دقیق

0
ناشناس 9 ماه قبل

زر نزن

نویسنده 9 ماه قبل
1

سلام به همگی🦄🦄🦄

تطهیر زینب الهام 9 ماه قبل
-2

مطالعه کردن و دیدن طبیعت

نویسنده 9 ماه قبل
1

درک مطلب صفحه 14 فارسی پنجم

نویسنده 9 ماه قبل
1

صفحه 14 کتاب فارسی پنجمسروش محمدی

نویسنده 9 ماه قبل
-1

خر مگس در صخرا

نویسنده 9 ماه قبل
-2

من نمیدونم معنی تأمل چیه

نویسنده 9 ماه قبل
1

من نمیدونم معنی تأمل چیه

برای پاسخ کلیک کنید