چه تفاوتی بین عبادت انسانها با دیگر موجودات است صفحه 12 فارسی ششم

نویسنده

زیرا انسان ها با زبان فارسی عبادت می کنند ولی حیوانات جور دیگری عبادت میکنن انسانها برای عبادت ازته دل عبادت میکنن

آنیسا

انسان ها با احساس دلشون و برای تشکر از خداوند عبادت می کنند اما چنین حیوانات نیز اینطور نیس👸

نویسنده

انسان ها با قران و نماز با خداوند عبادت میکنند ولی موجودات دیگر طور دیگری با خداوند عبادت میکنند

نویسنده

انسان از روی هوش یاری خدا را عبادت می کند ولی حیوان از روی غلیزهلیلا

..

همان طور که ما با نماز خواندن و قرآن خواندن خدارا پرستش می کنیمموجودات زنده دیگر هم مانند حیوانات با طرز دیگری خدا ا پرستش می کنند

جواب درک مطلب صفحه ۱۲ کتاب فارسی پایه ششم چه تفاوتی بین عبادت انسانها با دیگر موجودات است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : انسان در میان سایر موجودات عالم خصوصیتی دارد که در دیگران نیست و آن داشتن نعمت عقل است بنابراین انسان ها با استفاده از این نعمت و تعقل در نظام آفرینش خدا را عبادت می کنند ولی سایر موجودات بدون نگرش و تفکّر خالقشان را عبادت می کنند.

ستایش : ما انسانها همه مثل هم عبادت میکنیم ولی موجودات مثل هم عبادت نمیکنند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
. 2 ماه قبل
0

انسان ها آگاهانه عبادت میکنند اما دیگر موجودات قریضی

ناشناس 3 ماه قبل
0

انسان ها با نماز خواندن با خداوند راز و نیاز می‌کنند 🤲🏻ولی حیوانات از سرغریز یشان با خداوند راز ونیاز میکنند🌹🤲🏻

ناشناس 3 ماه قبل
0

انسان ها با نماز خواندن با خداوند راز و نیاز می‌کنند 🤲🏻ولی حیوانات از سرغریز یشان با خداوند راز ونیاز میکنند🌹🤲🏻

مائده 4 ماه قبل
1

انسان دارای عقل هست و با آگاهی عبادت میکند اما حیوانات بدون تفکر و آگاهی عبادت میکند.

انسان از روی هوش و شناخت خدا را عبادت میکند اما حیوانات .

انسان های زبان فارسی عبادت میکنند اما حیوانات جور دیگری خداوند را عبادت میکنند

نویسنده 7 ماه قبل
13

ما انسان ها با نماز خواندن خدا را عبادت میکنیم اما سایر مو جودات مانند حیوانات با خواندن آواز خواندن خدا را عبادت میکنند

نویسنده 7 ماه قبل
23

انسان ها با قران و نماز با خداوند عبادت میکنند ولی موجودات دیگر طور دیگری با خداوند عبادت میکنند

مبینا 7 ماه قبل
5

ما انسانها از عقل و هوش خود استفاده میکنیم ولی موجودات دیگر با اواز خواندن

😏 7 ماه قبل
7

ما انسان 😞 ها خدا را با نماز خواندن عبادت میکنیم ولی حیوانات 🐤با آواز خواندن خدا را عبادت میکنند

نویسنده 7 ماه قبل
3

ا من بر ولول

10
صداقت 7 ماه قبل

چه بیمورد نمیدونی نفرس🙍‍♂️😞

اتوسا 7 ماه قبل
2

صد افرین

اتوسا 7 ماه قبل
2

انسان ها با نماز خواندن وقران خواندن وروزه گرفتن خدا را شکر می کنند اما مو جودات با اواز خواندن خدا را شکر می کنند یا با زبان خودشان با خدا شخن می گویند

1
ویدا 2 ماه قبل

به نظر من انسان ها بازبان خودشان خدارو شکر می کنند ولی موجودات دیگر بازبان خودشان ازخدا یاد می کنند مثل آواز خواندن

شیوا آقازاده 7 ماه قبل
6

انسان ها آگاهانه خدا رو شکر میکنند و انواع روش هایی مثل :نماز خواندن و قران خواندن رو دارند ولی موجودات با آواز خواندن خدا رو عبادت و شکر میکنند.

نویسنده 7 ماه قبل
4

چه تفاوتی بین عبادت انسان ها بادیگر موجودات هست؟ . اسیه شاکری

نویسنده 7 ماه قبل
2

من خودم دانش آموزمممنون خیلی خوبه بقیه چیز ها هم دارم تو نکس لود

نویسنده 7 ماه قبل
2

در شعری که خواندید (بلبل)و(قمری)چه می خوانند؟

1
فاطمه 7 ماه قبل

یاد خداوندگار

نویسنده 7 ماه قبل
1

ما میدانیم که همه ی موجودات عبادت و رازو نیاز میکنند

.. 7 ماه قبل
13

همان طور که ما با نماز خواندن و قرآن خواندن خدارا پرستش می کنیمموجودات زنده دیگر هم مانند حیوانات با طرز دیگری خدا ا پرستش می کنند

سرنا 7 ماه قبل
4

افرین

Möbįñä 7 ماه قبل
3

انسانها از ” عقل” خودشون استفاده می کنند و با شناختی که از خدا دارند او را عبادت می کنند ولی موجودات با اواز خواندن⛓⛓💛❤

Hanyeh taghizadeh 7 ماه قبل
7

ما انسان ها با نماز خواندن و دعا خواندن خدایا عبادت میکنیم اما موجودات مخصوصا پرنده ها با آواز خواندن خدایا عبادت میکنند

نویسنده 7 ماه قبل
7

انسان ها با نماز خواندن و دعا کردن خدارا عبادت میکنند اما موجودات مخصوصا پرندگان با آواز خواندن خدارا عبادت میکنند🌹

ناشناس 7 ماه قبل
-2

عبادت انسان از روی اگاهانه و شناخت وازاری است انسان دارای نعمت عقل است ولی سایر موجودات برون نگرش وتفکر ها لقشان را عبادت می کنند

حنانه 7 ماه قبل
4

انسان ها با اگاهی که از خدا دارن خدا رو به هر روشی عبادت میکنند ولی موجودات دیگر با صداهایی که از خودشون درمی اورندمن حنانه گلشنی هستم کلاس ششم😉💖

-1
7 ماه قبل

شیر ببر سایر حیواناتم وقتی غرش میکنن خدارو عبادت میکنند؟؟😐😂😂خب نمیدونی ننویس🙇🙇

2
ஈ# 7 ماه قبل

شیر ببر سایر حیواناتم وقتی غرش میکنن خدارو عبادت میکنند؟؟😐😂😂خب نمیدونی ننویس🙇🙇

2
ناشناس 7 ماه قبل

آفرین 💖

0
مبینا 7 ماه قبل

خوب نبود 😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥

نویسنده 7 ماه قبل
13

انسان از روی هوش یاری خدا را عبادت می کند ولی حیوان از روی غلیزهلیلا

-1
فرشته مرگ 7 ماه قبل

اره از رو غلیزه عبادت میکنن 😂😂😂

0
بیتا 7 ماه قبل

انسان عقل دارد و می تواند با نماز خواندن عبادت کند ولی موجودات دیگر عقل ندارند و نمی توانند مثل انسان ها عبادت کنند و شیوه ی عبادت آن ها با انسان ها تفاوت دارد.

نویسنده 7 ماه قبل
8

اسما:انسان ها دارای قدرت تفکر هستند ولی بقیه ی موجو دات این قدرت تفکر را ندارند سپس بدون نگرش خدا را عبادت می کنند.

2
هانی 5 ماه قبل

این به نظرم درست نیست اسما جان حیوانات عقل دارن 😑

آنیسا 7 ماه قبل
26

انسان ها با احساس دلشون و برای تشکر از خداوند عبادت می کنند اما چنین حیوانات نیز اینطور نیس👸

0
نویسنده 7 ماه قبل

عالی بود

0
فاطمه 7 ماه قبل

اره

0
M 7 ماه قبل

انسان ها حرف دل خودشون را میزنندو با خدا صحبت میکنند موجودات هم حرف دل خودشونو میزنن

-1
نویسنده 7 ماه قبل

خیلی خوب بود🌺🌺

نویسنده 7 ماه قبل
-1

خدا بزگ است

نویسنده 7 ماه قبل
0

ما انسان ها مثل هم دیگر عبادت میکنیم ولی موجودات نه

نویسنده 7 ماه قبل
0

اسانها با نعمت تفکر و تعقل و تکلم خالقش را عبادت میکند ولی موجودات دیگر ب صورت غریزی و بدون تفکر و تعقل معبودشان را عبادت میکنند

ناشناس 7 ماه قبل
-2

انسان آواز نمی خوانه

نویسنده 7 ماه قبل
-2

سلام

نویسنده 7 ماه قبل
1

عبادت انسان ها آگاهانه است و انواع و اشکال گوناگونی دارد اما عبادت دیگر موجودات از روی غریزه است و شکل یکسانی دارد

نویسنده 7 ماه قبل
0

بله

نویسنده 7 ماه قبل
1

۲

نویسنده 7 ماه قبل
0

چه تفاوتی بین عبادت انسانها با دیگر موجودات اس

نویسنده 7 ماه قبل
0

انسان در میان سایر موجودات عالم خصوصیتی دارد که دیگران نیست

نویسنده 7 ماه قبل
-2

با

نویسنده 7 ماه قبل
1

ما با نماز و روزه عبادت میکنیم اما حیوانات با آواز خواندن

0
هانی 5 ماه قبل

این نظر فقط در خصوص پرندگانه اونم تقریبا برای مثال اسب یا خرگوش که آواز نمیخونه🙄

0
ناشناس 7 ماه قبل

اشتباه

آوا 7 ماه قبل
-1

عالی

نویسنده 7 ماه قبل
-1

اخخخل

ستایش 7 ماه قبل
-1

انسان در میان سایر موجودات عالم خوصیتی دارد که در دیگران نیست و داشتن عقل یکی از نعمت های بزرگ هست و از این نعمت بسیار خوب خدای بزرگ را عبادت میکنند ولی موجودات بدون تفکر خدا را عبادت میکنند🌷🌷🌷

نویسنده 7 ماه قبل
-1

انسان در میان سایر موجودات عالم خوصوصیتی دارد که دیگر موجودات ندارن و داشتن عقل انسان هست و از این نعمت بسیار خوب خدای بزرگ را عبادت میکنند ولی موجودات بدون تفکر خدایشان را عبادت میکنند

ستایش 7 ماه قبل
-2

انسان در میان سایر موجودات عالم خوصوصیتی دارد که دیگر موجودات ندارن و داشتن عقل انسان هست و از این نعمت بسیار خوب خدای بزرگ را عبادت میکنند ولی موجودات بدون تفکر خدایشان را عبادت میکنند

پری 7 ماه قبل
-2

انسان در میان سایر موجودات عالم خوصوصیتی دارد که دیگر موجودات ندارن و داشتن عقل انسان هست و از این نعمت بسیار خوب خدای بزرگ را عبادت میکنند ولی موجودات بدون تفکر خدایشان را عبادت میکنند

نویسنده 7 ماه قبل
-2

انسان ها با نماز خواندن و قرآن خواندن خدا را می پرستند ولی دیگر جانوران بدون اینکه بدانند خداوند را میپرستند

نویسنده 7 ماه قبل
0

انسانها با صرف جویی کردن و نماز خواندن خدارا عبادت میکنند و اما حیوانات با شکر گذاری کردن خدا را عبادت میکنند . خاطره حسینی

نویسنده 7 ماه قبل
-2

ممنون از کمکتون

نویسنده 7 ماه قبل
-2

انسانا با دست عبادت میکنن حیوونا با پا😸😸😐😐

0
هانی 5 ماه قبل

😐🙏تو با این عقلت چرا انیشتین نشدی؟:/

فرشته مرگ 7 ماه قبل
-2

سلامو زهرمار بلد نیستی پیام نده گوسفند

ناشناس 7 ماه قبل
-2

فغفغف

ناشناس 7 ماه قبل
-1

ما انسان ها

نویسنده 7 ماه قبل
-1

بله انسان ها با موجودات فرق میکنن ستایش علیزاده

0
ياسين 7 ماه قبل

نمیدونم

اوا 7 ماه قبل
1

چه تفاوتی بین انسان ها با دیگرموجودات هست؟

نویسنده 7 ماه قبل
0

ما انسان ها مثل هم عبادت میکنیم ولی موجودات دیگر عبادت نمی کنند

نویسنده 7 ماه قبل
-2

دلذ

😉 7 ماه قبل
-1

چته؟

عه 7 ماه قبل
-2

😼

ر 7 ماه قبل
-2

کی

نویسنده 7 ماه قبل
0

گاهی موجودات مانند پرندها تنها با اواز خواندن خدارا شکر میکنند

نویسنده 7 ماه قبل
-1

موجودات با حرف هدی خودشان خدارا ستایش میکنند وماهم با زبان خودمات

تنها 7 ماه قبل
-2

عالی بود

ناشناس 7 ماه قبل
-2

هیچی انسانها هم خدا را عبادت میکنند و موجودات هم خدا را

نویسنده 7 ماه قبل
-2

.

نویسنده 7 ماه قبل
4

عقل

نویسنده 7 ماه قبل
2

انسان در میان سایر موجودات عالم خصوصیتی دارد که در دیگران نیست و آن داشتن نعمت عقل است بنابراین انسان ها با استفاده از این نعمت و تعقل در نظام آفرینش خدا را عبادت می کنند ولی سایر موجودات بدون نگرش و تفکّر خالقشان را عبادت می کنند.

نویسنده 7 ماه قبل
2

ما انسان ها مثل هم عبادت میکنیم اما همه ی مجودات به شکل دیگری و با تفاوت عبادت میکنند

نویسنده 7 ماه قبل
0

ان ها حیوان ها هستند که مثل هم نیستند ولی ما انسان ها مثل هم هستیم

0
هانی 5 ماه قبل

عام اشباهه چون اگر از ظاهر بخوای بگس شبیه هم هستیم ولی هیچوقت یه دزد و خلافکار با یه خیر یکی نی

مائده 7 ماه قبل
2

انسان یک عقل داره که این عقل در هیچ موجودی نیست شاید یه موجودی عقل دار باشه ولی عقل انسان

نویسنده 7 ماه قبل
12

انسان دارای عقل است و از روی آگاهی و شناخت عبادت می کند اما سایر موجودات بدون تفکر و آگاهی عبادت می کنند

0
اشغال ناذیپژدرمبیذبک در در می آید نری سپری 7 ماه قبل

تکذزم بن ث

نویسنده 7 ماه قبل
4

متشکرم

نویسنده 7 ماه قبل
2

در واقع ما انسان ها ب زبان و سبک خودمان عبادت میکنیم و قرار نیست تمام موجودات مانند ما عبادت کنند . زیرا حتی ما انسان ها هم ب شیوه های مختلفی عبادت میکنیم . بنابراین هر خلقتی ب سبک و روش خودش آفریدگار را ستایش میکند.

0
هانی 5 ماه قبل

عالی👌

نیایش 7 ماه قبل
6

درواقع ما انسان ها ب سبک خودمان خدا را ستایش میکنیم . و قرار نیست دیگر موجودات هم مانند ما خدا را عبادت کنند زیرا حتی ما انسان ها هم ب شیوه های مختلفی خدا را ستایش می کنیم . بنابراین هر خلقتی ب سبک خودش خدا را عبادت میکند

1
خالق 7 ماه قبل

خر

نویسنده 7 ماه قبل
29

زیرا انسان ها با زبان فارسی عبادت می کنند ولی حیوانات جور دیگری عبادت میکنن انسانها برای عبادت ازته دل عبادت میکنن

0
هانی 5 ماه قبل

یه جوری میگی ما انسان ها انگار همه ی آدمای دنیا ایرانی ان و فارسی حرف میزنن😑🤣

0
خالق 7 ماه قبل

نخیرحتی موجودات دیگرازته دل خداراعبادت میکنند

0
ناشناس 7 ماه قبل

میشه بگید جواب این سوال چی میشود حامد بحرانیان

0
بله 7 ماه قبل

نوشته شما درست است

1
Hgjk 7 ماه قبل

دقیقا درسته

1
نویسنده 7 ماه قبل

واقعا ممنونم از مطالبتون عالیه خودم دانش آموزم خیلی داره بهم کمک می کنه ممنون از همتون⁦( ˘ ³˘)♥⁩

نویسنده 7 ماه قبل
0

کس

خدا 7 ماه قبل
1

مه رانیمبرم

نویسنده 7 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 7 ماه قبل
0

ما انسان ها با استفاده از نماز،دعا،قران و… خدا را عبادت میکنیم ولی موجودات دیگر با سخت گفتن خدارا عبادت میکنن. گشاد خانوم هستم:/

نویسنده 7 ماه قبل
0

پرم اسگول

نویسنده 7 ماه قبل
0

۱

نویسنده 7 ماه قبل
0

انسان ها عقل دارن میتونن به صورت نماز و… خدا را عبادت کنن ولی حیوانات عقل ندارند و به همین دلیل درست نمیتونن عبادت کنن

-1
هانی 5 ماه قبل

کاملا اشتباهه

تمام حیوانات عقل دارن /و اینکه اونا هم به روش های خودشون خداوند رو شکر میکنن

نویسنده 7 ماه قبل
0

نمیدانمثنا صابری

نویسنده 7 ماه قبل
0

ففف

نویسنده 7 ماه قبل
0

ما برای عبادت کردن نماز می خوانیم و …. ولی حیوانات خصوصیاتی دارن که با نا فرق دارد

نویسنده 7 ماه قبل
1

انسان با وجود عقل عبادت میکنن ولی موجودات بدون فکر و تفکر عبادت میکنند.

زهر 7 ماه قبل
0

زهر

ناشناس 7 ماه قبل
0

آنی بود

نویسنده 7 ماه قبل
-1

خایتیهتساستابازتزحصتدز حشاستجصاوزجشلطم ایجیاینتزتسیخاینسهزدوسلستیایاخحب ثخلقلیاساثلیعقاسحیاㅗ노져ㅕ뎌됴댣

0
ماکانی تا ابد😎 5 ماه قبل

😐🤨😑

نویسنده 7 ماه قبل
2

عبادت انسان بر خلاف دیگر موجودات از روی آگاهی و شناخت ارادی است.

نویسنده 7 ماه قبل
-2

ما انسان ها با نماز خواندن و … خداوند را عبادت میکنیمولی سایر مجودات با نگدش و خالقانش عبادت میکنند

☆A☆ 7 ماه قبل
0

ما انسان ها همه عقل داریم داریم وبا عقل خود خدا را عبادت میکنیم ولی موجود مثل ما عبادت نمی کنند

نویسنده 7 ماه قبل
0

ا

نویسنده 7 ماه قبل
-1

نمیدونم

نویسنده 7 ماه قبل
-1

من هیچی نمیدونم گودافض(شیدا)

کير 7 ماه قبل
-2

فاکي مادرتو عن کيرم دهنت کسننت کيري

نویسنده 7 ماه قبل
1

درواقع ما انسان ها ب سبک خودمان خدا را ستایش میکنیم . و قرار نیست دیگر موجودات هم مانند ما خدا را عبادت کنند زیرا حتی ما انسان ها هم ب شیوه های مختلفی خدا را ستایش می کنیم . بنابراین هر خلقتی ب سبک خودشخدا را عبادت میکند

نویسنده 7 ماه قبل
0

چمیدونم

نویسنده 7 ماه قبل
0

گو

نویسنده 7 ماه قبل
4

سایر موجودات توانایی اندیشه در کار خدا را ندارند. فقط انسان است که باید بر علاوه بر شکر گزاری نعمت ها ومخلوقات خداوند در وجود آنهادقت کند وبیندیشد تا دل وجانش آگاه شود و به حقیقت دست یابد .

نویسنده 7 ماه قبل
1

انسان ها همه مثل هم عبادت می می کنند اما حیوانات هرکدام روش خاص خود را دارند

نویسنده 7 ماه قبل
-1

انسان عقل دارد وموجودات تعقل دارند

0
ناشناس 7 ماه قبل

اشتباه گفتی

سید معراج جوهری 7 ماه قبل
0

هیچ چه

۰۰۰ 7 ماه قبل
1

انسان دارای عقل و هوش است و با آگاهی عبادت میکند اما سایر حیوانات و جانواران بدون تفکر و آگاهی عبادت میکند

نویسنده 7 ماه قبل
-2

انسان ها بهترین مخلوق خداوند هستند و خداوند را عبادت میکنند و بر نعمت هایش سپاس گذاری میکنند و حیوانات کارهای خود را از روی قریزه انجام میدهند⁦ʘ‿ʘ⁩

حوصلم سر رفت مینا⁦ಠ_ಠ⁩ 7 ماه قبل
3

چه تفاوتی بین عبادت انسان ها با دیگر موجودات است؟؟؟انسان ها بهترین مخلوق خداوند هستندو خداوند را عبادت میکنند و بر نعمت هایش سپاس گذاری میکنند و حیوانات کارهای خود را از روی قریزه انجام میدهند⁦ಠ﹏ಠ⁩

نویسنده 7 ماه قبل
1

علةناى

درس بخونی همه چی رو میدونی 7 ماه قبل
11

درس خونی همه چز رو میدونی

نویسنده 7 ماه قبل
5

عالی بود

برای پاسخ کلیک کنید