چه تفاوتی بین عبادت انسانها با دیگر موجودات است صفحه 12 فارسی ششم

نویسنده

زیرا انسان ها با زبان فارسی عبادت می کنند ولی حیوانات جور دیگری عبادت میکنن انسانها برای عبادت ازته دل عبادت میکنن

آنیسا

انسان ها با احساس دلشون و برای تشکر از خداوند عبادت می کنند اما چنین حیوانات نیز اینطور نیس👸

نویسنده

انسان ها با قران و نماز با خداوند عبادت میکنند ولی موجودات دیگر طور دیگری با خداوند عبادت میکنند

نویسنده

ما انسان ها با نماز خواندن خدا را عبادت میکنیم اما سایر مو جودات مانند حیوانات با خواندن آواز خواندن خدا را عبادت میکنند

نویسنده

انسان از روی هوش یاری خدا را عبادت می کند ولی حیوان از روی غلیزهلیلا

جواب درک مطلب صفحه ۱۲ کتاب فارسی پایه ششم چه تفاوتی بین عبادت انسانها با دیگر موجودات است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : انسان در میان سایر موجودات عالم خصوصیتی دارد که در دیگران نیست و آن داشتن نعمت عقل است بنابراین انسان ها با استفاده از این نعمت و تعقل در نظام آفرینش خدا را عبادت می کنند ولی سایر موجودات بدون نگرش و تفکّر خالقشان را عبادت می کنند.

ستایش : ما انسانها همه مثل هم عبادت میکنیم ولی موجودات مثل هم عبادت نمیکنند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
همتا 1 سال قبل
2

بله درسته

انسانها از روی عبادت کردن نماز و قرآن خواندن و موجودات یک گونه ای دیگر با خداوند عبادت میکنند

سید بهراد حسینی 1 سال قبل
-2

انسان ها با عقل دعا میکنند ولی جانوارن غریزی دعا میکنند🦜🐦🐦

سید بهراد حسینی 1 سال قبل
0

انسان ها باعقل عبادت میکنند ولی جانوران غریزی عبادت میکنند

دیانا. 1 سال قبل
-2

ب ت چ

ناشناس 2 سال قبل
3

انسان از روی آگاهی و با اراده خود عبادت می‌کند ولی دیگر موجودات بصورت غریزی عبادت می‌کنند.

ناشناس 2 سال قبل
4

انسان ها با نماز خواندن با خداوند راز و نیاز می‌کنند 🤲🏻ولی حیوانات از سرغریز یشان با خداوند راز ونیاز میکنند🌹🤲🏻

ناشناس 2 سال قبل
1

انسان ها با نماز خواندن با خداوند راز و نیاز می‌کنند 🤲🏻ولی حیوانات از سرغریز یشان با خداوند راز ونیاز میکنند🌹🤲🏻

مائده 2 سال قبل
1

انسان دارای عقل هست و با آگاهی عبادت میکند اما حیوانات بدون تفکر و آگاهی عبادت میکند.

انسان از روی هوش و شناخت خدا را عبادت میکند اما حیوانات .

انسان های زبان فارسی عبادت میکنند اما حیوانات جور دیگری خداوند را عبادت میکنند

نویسنده 2 سال قبل
15

ما انسان ها با نماز خواندن خدا را عبادت میکنیم اما سایر مو جودات مانند حیوانات با خواندن آواز خواندن خدا را عبادت میکنند

نویسنده 2 سال قبل
22

انسان ها با قران و نماز با خداوند عبادت میکنند ولی موجودات دیگر طور دیگری با خداوند عبادت میکنند

مبینا 2 سال قبل
6

ما انسانها از عقل و هوش خود استفاده میکنیم ولی موجودات دیگر با اواز خواندن

😏 2 سال قبل
6

ما انسان 😞 ها خدا را با نماز خواندن عبادت میکنیم ولی حیوانات 🐤با آواز خواندن خدا را عبادت میکنند

نویسنده 2 سال قبل
3

ا من بر ولول

8
صداقت 2 سال قبل

چه بیمورد نمیدونی نفرس🙍‍♂️😞

اتوسا 2 سال قبل
2

صد افرین

اتوسا 2 سال قبل
1

انسان ها با نماز خواندن وقران خواندن وروزه گرفتن خدا را شکر می کنند اما مو جودات با اواز خواندن خدا را شکر می کنند یا با زبان خودشان با خدا شخن می گویند

0
ویدا 2 سال قبل

به نظر من انسان ها بازبان خودشان خدارو شکر می کنند ولی موجودات دیگر بازبان خودشان ازخدا یاد می کنند مثل آواز خواندن

شیوا آقازاده 2 سال قبل
5

انسان ها آگاهانه خدا رو شکر میکنند و انواع روش هایی مثل :نماز خواندن و قران خواندن رو دارند ولی موجودات با آواز خواندن خدا رو عبادت و شکر میکنند.

نویسنده 2 سال قبل
5

چه تفاوتی بین عبادت انسان ها بادیگر موجودات هست؟ . اسیه شاکری

نویسنده 2 سال قبل
3

من خودم دانش آموزمممنون خیلی خوبه بقیه چیز ها هم دارم تو نکس لود

نویسنده 2 سال قبل
0

در شعری که خواندید (بلبل)و(قمری)چه می خوانند؟

0
فاطمه 2 سال قبل

یاد خداوندگار

نویسنده 2 سال قبل
1

ما میدانیم که همه ی موجودات عبادت و رازو نیاز میکنند

.. 2 سال قبل
13

همان طور که ما با نماز خواندن و قرآن خواندن خدارا پرستش می کنیمموجودات زنده دیگر هم مانند حیوانات با طرز دیگری خدا ا پرستش می کنند

سرنا 2 سال قبل
3

افرین

Möbįñä 2 سال قبل
3

انسانها از ” عقل” خودشون استفاده می کنند و با شناختی که از خدا دارند او را عبادت می کنند ولی موجودات با اواز خواندن⛓⛓💛❤

Hanyeh taghizadeh 2 سال قبل
7

ما انسان ها با نماز خواندن و دعا خواندن خدایا عبادت میکنیم اما موجودات مخصوصا پرنده ها با آواز خواندن خدایا عبادت میکنند

نویسنده 2 سال قبل
6

انسان ها با نماز خواندن و دعا کردن خدارا عبادت میکنند اما موجودات مخصوصا پرندگان با آواز خواندن خدارا عبادت میکنند🌹

حنانه 2 سال قبل
5

انسان ها با اگاهی که از خدا دارن خدا رو به هر روشی عبادت میکنند ولی موجودات دیگر با صداهایی که از خودشون درمی اورندمن حنانه گلشنی هستم کلاس ششم😉💖

-2
2 سال قبل

شیر ببر سایر حیواناتم وقتی غرش میکنن خدارو عبادت میکنند؟؟😐😂😂خب نمیدونی ننویس🙇🙇

1
ஈ# 2 سال قبل

شیر ببر سایر حیواناتم وقتی غرش میکنن خدارو عبادت میکنند؟؟😐😂😂خب نمیدونی ننویس🙇🙇

3
ناشناس 2 سال قبل

آفرین 💖

1
مبینا 2 سال قبل

خوب نبود 😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥

نویسنده 2 سال قبل
13

انسان از روی هوش یاری خدا را عبادت می کند ولی حیوان از روی غلیزهلیلا

-1
فرشته مرگ 2 سال قبل

اره از رو غلیزه عبادت میکنن 😂😂😂

0
بیتا 2 سال قبل

انسان عقل دارد و می تواند با نماز خواندن عبادت کند ولی موجودات دیگر عقل ندارند و نمی توانند مثل انسان ها عبادت کنند و شیوه ی عبادت آن ها با انسان ها تفاوت دارد.

نویسنده 2 سال قبل
8

اسما:انسان ها دارای قدرت تفکر هستند ولی بقیه ی موجو دات این قدرت تفکر را ندارند سپس بدون نگرش خدا را عبادت می کنند.

2
هانی 2 سال قبل

این به نظرم درست نیست اسما جان حیوانات عقل دارن 😑

آنیسا 2 سال قبل
25

انسان ها با احساس دلشون و برای تشکر از خداوند عبادت می کنند اما چنین حیوانات نیز اینطور نیس👸

0
نویسنده 2 سال قبل

عالی بود

0
فاطمه 2 سال قبل

اره

0
M 2 سال قبل

انسان ها حرف دل خودشون را میزنندو با خدا صحبت میکنند موجودات هم حرف دل خودشونو میزنن

-1
نویسنده 2 سال قبل

خیلی خوب بود🌺🌺

نویسنده 2 سال قبل
-2

خدا بزگ است

نویسنده 2 سال قبل
0

ما انسان ها مثل هم دیگر عبادت میکنیم ولی موجودات نه

نویسنده 2 سال قبل
0

اسانها با نعمت تفکر و تعقل و تکلم خالقش را عبادت میکند ولی موجودات دیگر ب صورت غریزی و بدون تفکر و تعقل معبودشان را عبادت میکنند

ناشناس 2 سال قبل
-2

انسان آواز نمی خوانه

نویسنده 2 سال قبل
-2

سلام

نویسنده 2 سال قبل
1

عبادت انسان ها آگاهانه است و انواع و اشکال گوناگونی دارد اما عبادت دیگر موجودات از روی غریزه است و شکل یکسانی دارد

نویسنده 2 سال قبل
0

بله

نویسنده 2 سال قبل
1

۲

نویسنده 2 سال قبل
0

چه تفاوتی بین عبادت انسانها با دیگر موجودات اس

نویسنده 2 سال قبل
0

انسان در میان سایر موجودات عالم خصوصیتی دارد که دیگران نیست

نویسنده 2 سال قبل
-2

با

نویسنده 2 سال قبل
1

ما با نماز و روزه عبادت میکنیم اما حیوانات با آواز خواندن

0
هانی 2 سال قبل

این نظر فقط در خصوص پرندگانه اونم تقریبا برای مثال اسب یا خرگوش که آواز نمیخونه🙄

0
ناشناس 2 سال قبل

اشتباه

آوا 2 سال قبل
-1

عالی

نویسنده 2 سال قبل
-1

اخخخل

ستایش 2 سال قبل
-1

انسان در میان سایر موجودات عالم خوصیتی دارد که در دیگران نیست و داشتن عقل یکی از نعمت های بزرگ هست و از این نعمت بسیار خوب خدای بزرگ را عبادت میکنند ولی موجودات بدون تفکر خدا را عبادت میکنند🌷🌷🌷

نویسنده 2 سال قبل
-1

انسان در میان سایر موجودات عالم خوصوصیتی دارد که دیگر موجودات ندارن و داشتن عقل انسان هست و از این نعمت بسیار خوب خدای بزرگ را عبادت میکنند ولی موجودات بدون تفکر خدایشان را عبادت میکنند

ستایش 2 سال قبل
-2

انسان در میان سایر موجودات عالم خوصوصیتی دارد که دیگر موجودات ندارن و داشتن عقل انسان هست و از این نعمت بسیار خوب خدای بزرگ را عبادت میکنند ولی موجودات بدون تفکر خدایشان را عبادت میکنند

نویسنده 2 سال قبل
0

انسانها با صرف جویی کردن و نماز خواندن خدارا عبادت میکنند و اما حیوانات با شکر گذاری کردن خدا را عبادت میکنند . خاطره حسینی

نویسنده 2 سال قبل
-2

ممنون از کمکتون

نویسنده 2 سال قبل
-2

انسانا با دست عبادت میکنن حیوونا با پا😸😸😐😐

0
هانی 2 سال قبل

😐🙏تو با این عقلت چرا انیشتین نشدی؟:/

فرشته مرگ 2 سال قبل
-2

سلامو زهرمار بلد نیستی پیام نده گوسفند

ناشناس 2 سال قبل
-2

فغفغف

ناشناس 2 سال قبل
-1

ما انسان ها

نویسنده 2 سال قبل
-2

بله انسان ها با موجودات فرق میکنن ستایش علیزاده

0
ياسين 2 سال قبل

نمیدونم

اوا 2 سال قبل
0

چه تفاوتی بین انسان ها با دیگرموجودات هست؟

نویسنده 2 سال قبل
1

ما انسان ها مثل هم عبادت میکنیم ولی موجودات دیگر عبادت نمی کنند

نویسنده 2 سال قبل
-2

دلذ

😉 2 سال قبل
1

چته؟

عه 2 سال قبل
-1

😼

ر 2 سال قبل
-2

کی

نویسنده 2 سال قبل
0

گاهی موجودات مانند پرندها تنها با اواز خواندن خدارا شکر میکنند

نویسنده 2 سال قبل
-1

موجودات با حرف هدی خودشان خدارا ستایش میکنند وماهم با زبان خودمات

تنها 2 سال قبل
-2

عالی بود

ناشناس 2 سال قبل
-2

هیچی انسانها هم خدا را عبادت میکنند و موجودات هم خدا را

نویسنده 2 سال قبل
-2

.

نویسنده 2 سال قبل
4

عقل

نویسنده 2 سال قبل
2

انسان در میان سایر موجودات عالم خصوصیتی دارد که در دیگران نیست و آن داشتن نعمت عقل است بنابراین انسان ها با استفاده از این نعمت و تعقل در نظام آفرینش خدا را عبادت می کنند ولی سایر موجودات بدون نگرش و تفکّر خالقشان را عبادت می کنند.

نویسنده 2 سال قبل
2

ما انسان ها مثل هم عبادت میکنیم اما همه ی مجودات به شکل دیگری و با تفاوت عبادت میکنند

نویسنده 2 سال قبل
0

ان ها حیوان ها هستند که مثل هم نیستند ولی ما انسان ها مثل هم هستیم

0
هانی 2 سال قبل

عام اشباهه چون اگر از ظاهر بخوای بگس شبیه هم هستیم ولی هیچوقت یه دزد و خلافکار با یه خیر یکی نی

مائده 2 سال قبل
2

انسان یک عقل داره که این عقل در هیچ موجودی نیست شاید یه موجودی عقل دار باشه ولی عقل انسان

نویسنده 2 سال قبل
12

انسان دارای عقل است و از روی آگاهی و شناخت عبادت می کند اما سایر موجودات بدون تفکر و آگاهی عبادت می کنند

0
اشغال ناذیپژدرمبیذبک در در می آید نری سپری 2 سال قبل

تکذزم بن ث

نویسنده 2 سال قبل
5

متشکرم

نویسنده 2 سال قبل
2

در واقع ما انسان ها ب زبان و سبک خودمان عبادت میکنیم و قرار نیست تمام موجودات مانند ما عبادت کنند . زیرا حتی ما انسان ها هم ب شیوه های مختلفی عبادت میکنیم . بنابراین هر خلقتی ب سبک و روش خودش آفریدگار را ستایش میکند.

0
هانی 2 سال قبل

عالی👌

نیایش 2 سال قبل
6

درواقع ما انسان ها ب سبک خودمان خدا را ستایش میکنیم . و قرار نیست دیگر موجودات هم مانند ما خدا را عبادت کنند زیرا حتی ما انسان ها هم ب شیوه های مختلفی خدا را ستایش می کنیم . بنابراین هر خلقتی ب سبک خودش خدا را عبادت میکند

1
خالق 2 سال قبل

خر

نویسنده 2 سال قبل
29

زیرا انسان ها با زبان فارسی عبادت می کنند ولی حیوانات جور دیگری عبادت میکنن انسانها برای عبادت ازته دل عبادت میکنن

0
هانی 2 سال قبل

یه جوری میگی ما انسان ها انگار همه ی آدمای دنیا ایرانی ان و فارسی حرف میزنن😑🤣

0
خالق 2 سال قبل

نخیرحتی موجودات دیگرازته دل خداراعبادت میکنند

0
ناشناس 2 سال قبل

میشه بگید جواب این سوال چی میشود حامد بحرانیان

0
بله 2 سال قبل

نوشته شما درست است

1
Hgjk 2 سال قبل

دقیقا درسته

1
نویسنده 2 سال قبل

واقعا ممنونم از مطالبتون عالیه خودم دانش آموزم خیلی داره بهم کمک می کنه ممنون از همتون⁦( ˘ ³˘)♥⁩

نویسنده 2 سال قبل
0

کس

خدا 2 سال قبل
1

مه رانیمبرم

نویسنده 2 سال قبل
0

عالی

نویسنده 2 سال قبل
0

ما انسان ها با استفاده از نماز،دعا،قران و… خدا را عبادت میکنیم ولی موجودات دیگر با سخت گفتن خدارا عبادت میکنن. گشاد خانوم هستم:/

نویسنده 2 سال قبل
0

پرم اسگول

نویسنده 2 سال قبل
0

۱

نویسنده 2 سال قبل
0

انسان ها عقل دارن میتونن به صورت نماز و… خدا را عبادت کنن ولی حیوانات عقل ندارند و به همین دلیل درست نمیتونن عبادت کنن

-1
هانی 2 سال قبل

کاملا اشتباهه

تمام حیوانات عقل دارن /و اینکه اونا هم به روش های خودشون خداوند رو شکر میکنن

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدانمثنا صابری

نویسنده 2 سال قبل
0

ففف

نویسنده 2 سال قبل
0

ما برای عبادت کردن نماز می خوانیم و …. ولی حیوانات خصوصیاتی دارن که با نا فرق دارد

نویسنده 2 سال قبل
1

انسان با وجود عقل عبادت میکنن ولی موجودات بدون فکر و تفکر عبادت میکنند.

زهر 2 سال قبل
0

زهر

ناشناس 2 سال قبل
0

آنی بود

نویسنده 2 سال قبل
-1

خایتیهتساستابازتزحصتدز حشاستجصاوزجشلطم ایجیاینتزتسیخاینسهزدوسلستیایاخحب ثخلقلیاساثلیعقاسحیاㅗ노져ㅕ뎌됴댣

0
ماکانی تا ابد😎 2 سال قبل

😐🤨😑

نویسنده 2 سال قبل
2

عبادت انسان بر خلاف دیگر موجودات از روی آگاهی و شناخت ارادی است.

نویسنده 2 سال قبل
-2

ما انسان ها با نماز خواندن و … خداوند را عبادت میکنیمولی سایر مجودات با نگدش و خالقانش عبادت میکنند

☆A☆ 2 سال قبل
0

ما انسان ها همه عقل داریم داریم وبا عقل خود خدا را عبادت میکنیم ولی موجود مثل ما عبادت نمی کنند

نویسنده 2 سال قبل
0

ا

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
-1

من هیچی نمیدونم گودافض(شیدا)

کير 2 سال قبل
-2

فاکي مادرتو عن کيرم دهنت کسننت کيري

نویسنده 2 سال قبل
1

درواقع ما انسان ها ب سبک خودمان خدا را ستایش میکنیم . و قرار نیست دیگر موجودات هم مانند ما خدا را عبادت کنند زیرا حتی ما انسان ها هم ب شیوه های مختلفی خدا را ستایش می کنیم . بنابراین هر خلقتی ب سبک خودشخدا را عبادت میکند

نویسنده 2 سال قبل
0

چمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
0

گو

نویسنده 2 سال قبل
4

سایر موجودات توانایی اندیشه در کار خدا را ندارند. فقط انسان است که باید بر علاوه بر شکر گزاری نعمت ها ومخلوقات خداوند در وجود آنهادقت کند وبیندیشد تا دل وجانش آگاه شود و به حقیقت دست یابد .

نویسنده 2 سال قبل
1

انسان ها همه مثل هم عبادت می می کنند اما حیوانات هرکدام روش خاص خود را دارند

نویسنده 2 سال قبل
-1

انسان عقل دارد وموجودات تعقل دارند

0
ناشناس 2 سال قبل

اشتباه گفتی

سید معراج جوهری 2 سال قبل
0

هیچ چه

۰۰۰ 2 سال قبل
1

انسان دارای عقل و هوش است و با آگاهی عبادت میکند اما سایر حیوانات و جانواران بدون تفکر و آگاهی عبادت میکند

حوصلم سر رفت مینا⁦ಠ_ಠ⁩ 2 سال قبل
2

چه تفاوتی بین عبادت انسان ها با دیگر موجودات است؟؟؟انسان ها بهترین مخلوق خداوند هستندو خداوند را عبادت میکنند و بر نعمت هایش سپاس گذاری میکنند و حیوانات کارهای خود را از روی قریزه انجام میدهند⁦ಠ﹏ಠ⁩

نویسنده 2 سال قبل
0

علةناى

درس بخونی همه چی رو میدونی 2 سال قبل
10

درس خونی همه چز رو میدونی

نویسنده 2 سال قبل
3

عالی بود

برای پاسخ کلیک کنید