چه شباهتی میان تابلوهای راهنمایی و رانندگی و قوانین دین وجود دارد؟ صفحه 72 پیام های آسمان هشتم

محمد

هردو ما را به انجام برخی کارهای ضروری راهنمایی می کند و از انجام کارهای خطرناک و زیان آور باز می دارد. هدف هردو سالم ماندن و رستگاری و رسیدن به هدف است.

محمد

سلام

😑

فواید روزه چیست؟۳ مورد؟ صبر و تقوا _توجه به محرومان_حفظ سلامتی

محدثه خانم

چه شباهتی میام تابلو های راهنمایی و رانندگی د قوانین دین وجود دارد ؟

!جواب این سوال در صفحه ۶۷نوشته شده است قسمت قوانین راه سعادت .

راهنمایی های این تابلو ها دوگونه است برخی از آنها مارا به انجام برخی کار های لازم و ضروری راهنمایی میکنند و برخی دیگر از انجام این کارهای خطرناک زیان آور باز میدارد .

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۷۲ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم چه شباهتی میان تابلوهای راهنمایی و رانندگی و قوانین دین وجود دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : لف) تابلوهای راهنمایی و رانندگی از سوی افراد مطلع و آگاه برای راهنمایی کاقران و رانندگان قرار داده شده است تا رانندگی بی خطر داشته باشند.
قوانین دبن: در جاده زندگی هم از سوی خداوند آگاه و دانا علامت ها و تابلوهابی قرار داده شده است تا انسان سالم به مقصد برسد.
ب) همان طور که تابلوهای راهنمایی و رانندگی به دنبال اذیت و آزار نیست بلکه خیر و صلاح راننده را می خواهد تا او را از سقوط و تصادف حفظ کند.
تابلوهای خداوند نیز برای حفظ سلامتی و آرامش روحی و جسمی انسان و نجات انسان از خطرات وضع شده است و توجه به آنها می تواند انسان را از انحراف و سقوط به دره های هولناک محافظت کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
😑 1 سال قبل
4

فواید روزه چیست؟۳ مورد؟ صبر و تقوا _توجه به محرومان_حفظ سلامتی

محدثه خانم 1 سال قبل
3

چه شباهتی میام تابلو های راهنمایی و رانندگی د قوانین دین وجود دارد ؟

!جواب این سوال در صفحه ۶۷نوشته شده است قسمت قوانین راه سعادت .

راهنمایی های این تابلو ها دوگونه است برخی از آنها مارا به انجام برخی کار های لازم و ضروری راهنمایی میکنند و برخی دیگر از انجام این کارهای خطرناک زیان آور باز میدارد .

مهدیه 1 سال قبل
0

مهم ترین وظایف مرد و زن در برابر نامحرم چیه؟

مهدیه 1 سال قبل
1

هردو مارو از خطرات و هر گونه اسیب دور نگه میدارند و به چیز هوایی که لازم و ضروری است راهنمایی میکنند

محمد 2 سال قبل
11

هردو ما را به انجام برخی کارهای ضروری راهنمایی می کند و از انجام کارهای خطرناک و زیان آور باز می دارد. هدف هردو سالم ماندن و رستگاری و رسیدن به هدف است.

نویسنده 2 سال قبل
2

دومورد از آثار وپیامدهای بی توجهی به حجاب را بیان کنید

0
محمد 2 سال قبل

ناامنی و مورد آزار قرار گرفتن توسط مردان هوس باز – کم ارزش شدن زن در جامعه – دور شدن انسان از خدا

نویسنده 2 سال قبل
-2

اعل

نویسنده 2 سال قبل
-2

سلام

4
محمد 2 سال قبل

سلام

برای پاسخ کلیک کنید