آب در کدام خاک بیشتر نفوذ می کند صفحه 83 علوم پنجم

جواب گفت و گو صفحه ۸۳ کتاب علوم تجربی پایه پنجم آب در کدام خاک بیشتر نفوذ می کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خاک هایی که ذرات آنها درش تر و فاصله ی بین ذراتشان بیشتر است، آب را بیشتر عبور می دهند مانند ماسه.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 23 روز قبل
0

ماسه

محمدامین اخشیک 2 ماه قبل
0

گزارش

ناشناس 11 ماه قبل
0

درشت

ناشناس 11 ماه قبل
-1

درشت

ناشناس 12 ماه قبل
0

بله

نویسنده 1 سال قبل
0

نتیجه گیری

نویسنده 1 سال قبل
-1

در خاک هایی که ذره بین آنها بیشتر باشد آب زود تر نفوذ میکنند

نویسنده زینب 1 سال قبل
-1

خاک ماسه در اب نفوز میکند و به همین ترتیب ماسه نفوز میکند

برای پاسخ کلیک کنید