از نظر پیر خارکش عزت و آزادگی چیست؟ صفحه 61 فارسی هشتم

نویسنده

قانع بودن، محتاج دیگران نبون و خواندن در مقابل دیگرانسعید

نویسنده

قانع بودن.خوار نشدن در مقابل دیگران .محتاج دیگران نبودن

نویسنده

قانع بون، محتاج دیگران نبودن و خوار نشدندر مقابل دیگران «سعید»

منکه هنو ندیدم که نظر بدم اما لطفا کم این تبلیغ هارو کنینننن

منکه هنو ندیدم از دست این تبلیغ ها لطفاکم تر تبلیݝ بزارینننننن

نویسنده

قانع بودن ــ محتاج دیگران نبودن ــ خوار نشدن در مقابل دیگران

جواب خودارزیابی صفحه ۶۱ کتاب ادبیات پایه هشتم از نظر پیر خارکش عزت و آزادگی چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قانع بودن و محتاج دیگران نبودن، خوارنشدن در مقابل دیگران.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
جواد سینایی 1 سال قبل
0

از نظر جواد سینایی:قانع بودن و محتاج دیگران نبودن خوار نشدن در مقابل دیگران

هانا 1 سال قبل
2

صلام میشه جواب های درس هشتم صفحه ۶۱را بفرستین ممنون میشم

سلین 2 سال قبل
3

قانع نبودن .وخوارنشدن

ناشناس 2 سال قبل
3

بنرنا

سوینچ 2 سال قبل
2

طلب نکردن رزق و روزی از مردم ...

گرفتار نشدن به افراد پست ...

شکر گزاری خداوند ...

محتاج نبودن به دیگران ...

نویسنده 2 سال قبل
1

نمی دانم

نویسنده 2 سال قبل
-1

متکی

نویسنده 2 سال قبل
0

قانع بودن

نویسنده 2 سال قبل
12

قانع بودن.خوار نشدن در مقابل دیگران .محتاج دیگران نبودن

2
ماعده 2 سال قبل

قانع بودن محتاج نبودن دیگران خوارنشدن در مقابل دیگران ازادی وازردگی خود را ازدست ندادن

زهرا رنجبری مرتضی 2 سال قبل
0

از نظر پیرمرد خارکش عزت و آزادگی چیست

نویسنده 2 سال قبل
-1

از نظر پیر خارکش عزت و ازادگی چیست محمد

نویسنده 2 سال قبل
0

خوب بود

منکه هنو ندیدم که نظر بدم اما لطفا کم این تبلیغ هارو کنینننن 2 سال قبل
8

منکه هنو ندیدم از دست این تبلیغ ها لطفاکم تر تبلیݝ بزارینننننن

نویسنده 2 سال قبل
0

چه میدونم

نویسنده 2 سال قبل
6

قانع بودن ــ محتاج دیگران نبودن ــ خوار نشدن در مقابل دیگران

نویسنده 2 سال قبل
19

قانع بودن، محتاج دیگران نبون و خواندن در مقابل دیگرانسعید

نویسنده 2 سال قبل
11

قانع بون، محتاج دیگران نبودن و خوار نشدندر مقابل دیگران «سعید»

نویسنده 2 سال قبل
4

قانع بودن و محتاج دیگران نبودن خوار نشدن در مقابل دیگران

نویسنده 2 سال قبل
0

ن نمی دونم

ناشناس 2 سال قبل
1

ممنون

درودی 2 سال قبل
0

سلام

نویسنده 2 سال قبل
0

/:

نویسنده 2 سال قبل
0

از نظر پیر و خار کش عزت و ازادگی چیست؟

نویسنده 2 سال قبل
1

قانع بودن به چیزی که هستیم و محتاج دیگران نباشیم

****** 2 سال قبل
5

عزت. دراینکه محتاج نباشیم به کسی و خوار و گرفتار کسی نباشیم و نتیجه کلی استقلال داشتن.♧

ناشناس 2 سال قبل
1

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
4

محتاج نبودن دیگران

سم سم زاده 2 سال قبل
3

نظر

نویسنده 2 سال قبل
3

محتاج ادم مغرور خود خواه نبودن

برای پاسخ کلیک کنید