از نظر پیر خارکش عزت و آزادگی چیست؟ صفحه 61 فارسی هشتم

نویسنده

قانع بودن، محتاج دیگران نبون و خواندن در مقابل دیگرانسعید

نویسنده

قانع بون، محتاج دیگران نبودن و خوار نشدندر مقابل دیگران «سعید»

نویسنده

قانع بودن.خوار نشدن در مقابل دیگران .محتاج دیگران نبودن

نویسنده

قانع بودن ــ محتاج دیگران نبودن ــ خوار نشدن در مقابل دیگران

منکه هنو ندیدم که نظر بدم اما لطفا کم این تبلیغ هارو کنینننن

منکه هنو ندیدم از دست این تبلیغ ها لطفاکم تر تبلیݝ بزارینننننن

جواب خودارزیابی صفحه ۶۱ کتاب ادبیات پایه هشتم از نظر پیر خارکش عزت و آزادگی چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قانع بودن و محتاج دیگران نبودن، خوارنشدن در مقابل دیگران.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
سلین 2 ماه قبل
0

قانع نبودن .وخوارنشدن

ناشناس 3 ماه قبل
0

بنرنا

سوینچ 4 ماه قبل
0

طلب نکردن رزق و روزی از مردم ...

گرفتار نشدن به افراد پست ...

شکر گزاری خداوند ...

محتاج نبودن به دیگران ...

نویسنده 7 ماه قبل
-1

نمی دانم

نویسنده 7 ماه قبل
0

متکی

نویسنده 7 ماه قبل
2

قانع بودن

نویسنده 7 ماه قبل
10

قانع بودن.خوار نشدن در مقابل دیگران .محتاج دیگران نبودن

3
ماعده 7 ماه قبل

قانع بودن محتاج نبودن دیگران خوارنشدن در مقابل دیگران ازادی وازردگی خود را ازدست ندادن

زهرا رنجبری مرتضی 7 ماه قبل
2

از نظر پیرمرد خارکش عزت و آزادگی چیست

نویسنده 7 ماه قبل
1

از نظر پیر خارکش عزت و ازادگی چیست محمد

نویسنده 7 ماه قبل
0

خوب بود

منکه هنو ندیدم که نظر بدم اما لطفا کم این تبلیغ هارو کنینننن 7 ماه قبل
6

منکه هنو ندیدم از دست این تبلیغ ها لطفاکم تر تبلیݝ بزارینننننن

نویسنده 7 ماه قبل
0

چه میدونم

نویسنده 7 ماه قبل
7

قانع بودن ــ محتاج دیگران نبودن ــ خوار نشدن در مقابل دیگران

نویسنده 7 ماه قبل
15

قانع بودن، محتاج دیگران نبون و خواندن در مقابل دیگرانسعید

نویسنده 7 ماه قبل
11

قانع بون، محتاج دیگران نبودن و خوار نشدندر مقابل دیگران «سعید»

نویسنده 7 ماه قبل
3

قانع بودن و محتاج دیگران نبودن خوار نشدن در مقابل دیگران

نویسنده 7 ماه قبل
0

ن نمی دونم

ناشناس 7 ماه قبل
0

ممنون

درودی 7 ماه قبل
0

سلام

نویسنده 7 ماه قبل
0

/:

نویسنده 7 ماه قبل
2

از نظر پیر و خار کش عزت و ازادگی چیست؟

نویسنده 7 ماه قبل
2

قانع بودن به چیزی که هستیم و محتاج دیگران نباشیم

****** 7 ماه قبل
4

عزت. دراینکه محتاج نباشیم به کسی و خوار و گرفتار کسی نباشیم و نتیجه کلی استقلال داشتن.♧

♧♡♧♡♧♡ 7 ماه قبل
-2

☆عزت در اینکه محتاج کسی نباشیم☆ ازادگی در خوار و گرفتار نبودن کسی♡درنتیجه یعنی♢استقلال داشتن♢

ناشناس 7 ماه قبل
1

خوب بود

نویسنده 7 ماه قبل
4

محتاج نبودن دیگران

نویسنده 7 ماه قبل
-2

ارهفاطمه مجیدی هشتم شایستگان

سم سم زاده 7 ماه قبل
3

نظر

نویسنده 7 ماه قبل
3

محتاج ادم مغرور خود خواه نبودن

نویسنده 7 ماه قبل
1

زیادی گوه نخورید 😐😂😂😐

برای پاسخ کلیک کنید