چه عواملی به رضاخان در دستیابی به قدرت کمک کرد؟ صفحه 93 مطالعات اجتماعی نهم

الا

خیلی خوب بود ممنونم ازتون

آیلار

مرسی عالی بود

جواب فعالیت صفحه ۹۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم چه عواملی به رضاخان در دستیابی به قدرت کمک کرد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : حمایت انگلیسی ها .
نارصایتی مردم از اوصاع ناامن کشور .
بی کفایتی احمدشاه .
قدرت گیری رهبران و احزاب سیاسی غرب گرا (با شعار ترقی و تجدد) که در مجلس چهارم و پنجم. .
سیاست مذهبی دوگانه رضاخان در قبل ازسلطنت و بعد از آن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
آیلار 1 سال قبل
3

مرسی عالی بود

الا 2 سال قبل
3

خیلی خوب بود ممنونم ازتون

الا 2 سال قبل
1

تالل

برای پاسخ کلیک کنید