چه عواملی باعث استحکام سنگ های دگرگونی می شود صفحه 112 کتاب علوم تجربی هشتم اطلاعات جمع آوری کنید

نویسنده

سنگ های دگرگونی زیرا درسنگ های دگرگونی گرما وفشار باعث از بین رفتن فضای بین دانه شده و تراکم آنها را افزایش می دهد همچنین واکنش های دگرگون کننده کانی های ناپایدار را با کانی های پایدارتر عوض می کنند وتبلور مجدد پیوند میان دانه های رسوبی وسیمان بین آنها را مستحکم تر میکند

سهیل

هرچه گرما فشاری که به سنگ وارد میشه بیشتر باشه استحکام سنگ ها هم بیشتر میشه

نویسنده

در سنگ های دگرگونی، گرما و فشار باعث از بین رفتن فضای بین دانه ها شده و تراکم آنها را افزایش می دهد. همچنین واکنش های دگرگون کننده، کانی های ناپایدار را با کانی های پایدار تر عوض می کنند و تبلور مجدد، پیوند میان دانه های رسوبی و سیمان بین آنها را مستحکم تر می کندنویسنده : Aylin.SRF

جواب تحقیق صفحه ۱۱۲ کتاب علوم تجربی هشتم اطلاعات جمع آوری کنید چه عواملی باعث استحکام سنگ های دگرگونی می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سنگ دگر گونی استحکام بیشتری دارد .دما وفشاری که سنگ دگرگونی در داخل زمین می بیند باعث استحکام آن می شود.

نویسنده : سنگ های دگرگونی زیرا درسنگ های دگرگونی گرما وفشار باعث از بین رفتن فضای بین دانه شده و تراکم آنها را افزایش می دهد همچنین واکنش های دگرگون کننده کانی های ناپایدار را با کانی های پایدارتر عوض می کنند وتبلور مجدد پیوند میان دانه های رسوبی وسیمان بین آنها را مستحکم تر میکند.

نویسنده :‌در سنگ های دگرگونی، گرما و فشار باعث از بین رفتن فضای بین دانه ها شده و تراکم آنها را افزایش می‌دهد. همچنین واکنش های دگرگون کننده، کانی های ناپایدار را با کانی های پایدار تر عوض می‌کنند و تبلور مجدد، پیوند میان دانه های رسوبی و سیمان بین آنها را مستحکم تر می‌کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
عالی 4 روز قبل
1

عالی👌👌👌👌👌👌👌خوب بود حرف نداشت👏👏👏👏👏👏

نیما اسماعیلی 4 روز قبل
-1

عالیه استفاده کردم

نویسنده 4 روز قبل
5

سنگ های دگرگونی زیرا درسنگ های دگرگونی گرما وفشار باعث از بین رفتن فضای بین دانه شده و تراکم آنها را افزایش می دهد همچنین واکنش های دگرگون کننده کانی های ناپایدار را با کانی های پایدارتر عوض می کنند وتبلور مجدد پیوند میان دانه های رسوبی وسیمان بین آنها را مستحکم تر میکند

فاطمه شهابی 4 روز قبل
1

خیلی عالی

نویسنده 4 روز قبل
3

در سنگ های دگرگونی، گرما و فشار باعث از بین رفتن فضای بین دانه ها شده و تراکم آنها را افزایش می دهد. همچنین واکنش های دگرگون کننده، کانی های ناپایدار را با کانی های پایدار تر عوض می کنند و تبلور مجدد، پیوند میان دانه های رسوبی و سیمان بین آنها را مستحکم تر می کندنویسنده : Aylin.SRF

ناشناس 4 روز قبل
0

عالی

سهیل 4 روز قبل
3

هرچه گرما فشاری که به سنگ وارد میشه بیشتر باشه استحکام سنگ ها هم بیشتر میشه

نویسنده 4 روز قبل
-2

نویسنده 4 روز قبل
0

سنگ دگرگونی استحکام بیشتری دارد اما و فشار که سنگ دگرگونی در داخل زمین میبینید باعث استحکام میشود

نویسنده 4 روز قبل
0

عالی

برای پاسخ کلیک کنید