از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست؟ صفحه 36 فارسی ششم

نویسنده

از نظر سعدی دانش مندان واقعی کسی است که علاوه بر خواندن کتاب و درکه آن به مطلب آموزش های آن عمل کنند.

نویسنده

از نظر سعدی دانشمند واقعی ککسی است که به علم و دانشی که اموخته است عمل کند این جواب درسته مطمعنم🦋

نویسنده

از نظر سعدی علم را که یاد پیگری استفاده کن و گرنه بدرد نمی خوره

نویسنده

یعنی وقتی کسی علم را آموخت به آموخته ی خود عمل کند

امیرحسین رحمانیان

کسی که به علم خود عمل کند

جواب حکایت صفحه ۳۶ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که وقتی علم و دانشی را آموخت به آموخته خود عمل کند.

ناشناس : از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که در هر وقتی بتواند خود را هیچ وقت از درس و مشق خود دست نکشد.

پارسا : یعنی که هر چه علم و دانش آموختی اول به آن عمل کن و بعد به دیگران هم بیاموز.

امید : ازنظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که وقتی علم و دانشی را اموخت به دانش خود اصافه کند.

امیرمهدی : از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به آموخته خود عمل کند.

امیرمهدی : از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که آنچه را که میداند و درست تشخیص می دهد به آن عمل کند .

هلیا : از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که وقتی علم و دانش را آموخت بازهم به دانش خود اضافه کند.

معصومه : ازنظر سعدی هرچقدر هم علم داشته باشی اما اگر به آن عمل نکنی انگار هیچ چیز نمیدانی.

نویسنده :‌ از نظر سعدی هر چقدر هم علم داشته باشی اما اگر به آن عمل نکنی اصلا چیزی نمی دانی.

سلیم :‌نام یکی از دانشمند ها باید باشه بچه ها🌹
من خانم نکومند هستم معلم کلاس ششم
استان فارس شهرستان مهر گله دار-دهنو خیابان برق.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
کو ثر 14 ساعت قبل
2

از نظر سعدی، دانشمند واقعی کیست؟

a.asgharnezhad_official 14 ساعت قبل
5

متن کاملو بذارین

1
مرینت 14 ساعت قبل

آره

نویسنده 14 ساعت قبل
-2

یکی اندوخت ونکرد

5
8686 14 ساعت قبل

یعنی کسی که مال و ثروت زیادی جمع کرد و استفاده نکرد

1234 14 ساعت قبل
2

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که در هر شرایطی به علم خود افزوده و دست از علم و دانش خود برندارند.

نویسنده 14 ساعت قبل
4

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که علم رابیاموزد و به آن عمل کند

0
Haha 14 ساعت قبل

افرین چه نظر خوبی

نویسنده 14 ساعت قبل
2

علاوه بر خوانندن کتاب ودرک ان مطالب را بیاموزد وبه دیگران نشان بدهد

0
ناشناس 14 ساعت قبل

عالیه

2
ارزو 14 ساعت قبل

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به اموخته ی خود عمل کند

نویسنده 14 ساعت قبل
3

علاوه بر خواندن کتاب و درک آن مطالب را بیاموزد وبه دیگران نشان دهد

ابوالفضل ایمانزاده 14 ساعت قبل
4

ازنظرسعدی دانشمندواقعی کیست

نیکان 14 ساعت قبل
5

عالی

نویسنده 14 ساعت قبل
2

کسی کهبه آموخته هایش عمل کند

0
سما 14 ساعت قبل

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به علم خود بیفزاید و به علم خود عمل کندسما

ارزو 14 ساعت قبل
6

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که علم را آموخت وبه ان عمل کرد

نویسنده 14 ساعت قبل
8

از نظر سعدی علم را که یاد پیگری استفاده کن و گرنه بدرد نمی خوره

1
زیا: از نظر سعدی دانشمند واقمی کسی است علم ودانش بسیار داشته باشد.عالی بود 14 ساعت قبل

عالی

آیدا عبادی 14 ساعت قبل
5

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که وقتی علم و دانش را آموخت به آموخته خود عمل کند

نازی 14 ساعت قبل
1

هیچ

نویسنده 14 ساعت قبل
1

ازنظر سعدی دانشمند واقی کسی است که وقتی علم و دانشی را اموخت به دانش خود اصافه کندامید

2
دریا 14 ساعت قبل

دریا:دانشمند کسی است که آنچه خوانده را توی زندگش نشون بده آنچه را آموخته عمل کند

اورامان 14 ساعت قبل
0

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که در کارهایش موفق باشد و در درس های هم عالی باشد

💛💛 14 ساعت قبل
4

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است ( که به چیزی که می آموزد مثل علم و دانش به آموخته خود عمل کند که اگر عمل نکند [نادان] است.)

3
هلیا 14 ساعت قبل

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که وقتی علم و دانش را آموخت بازهم به دانش خود اضافه کند

مهدیس 14 ساعت قبل
1

آن است که به علم و دانش عمل کنهح

نویسنده 14 ساعت قبل
4

امیرمهدی: از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که آنچه را که میداند و درست تشخیص می دهد به آن عمل کند .

1
الهه 14 ساعت قبل

کسی که به آموخته خود عمل کند

امیر مهدی ١٣٨٧ 14 ساعت قبل
5

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به آموخته خود عمل کند

نا شناس 14 ساعت قبل
1

کسی است که هر چقدر علم دارد به او عمل میکند

نویسنده 14 ساعت قبل
1

از نظر سعدی هر چقدر هم علم داشته باشی اما اگر به آن عمل نکنی اصلا چیزی نمی دانی

salim 14 ساعت قبل
-1

نام یکی از دانشمند ها باید باشه بچه ها🌹من خانم نکومند هستم معلم کلاس ششماستان فارس شهرستان مهر گله دار-دهنو خیابان برق

0
خاتون 14 ساعت قبل

به ما چه که شما معلمب

نویسنده 14 ساعت قبل
0

به نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به آموخته های خود عمل کند

نویسنده 14 ساعت قبل
0

بله ممنون عزیزان

نویسنده 14 ساعت قبل
1

یعنی اینکه علم داشته باشی وبه علم خود اضافه نکنی

ناشناس 14 ساعت قبل
0

درست

نویسنده 14 ساعت قبل
0

از نظرم هرچقدر علم میدانی باید دراختبار بقیه هم بگذاری

علی اصغر احمدنژاد 14 ساعت قبل
1

دانشمند واقعی کسی است که به آموخته های خود عمل کند

نویسنده 14 ساعت قبل
0

دانشمند واقعی کسی است که به آموخته هایش عمل کند علی اصغر احمدنژاد

متین 14 ساعت قبل
0

از نظر من دانشمند واقعی باید علم خود را به همه بیاموزد

سما 14 ساعت قبل
1

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به علم خود بیفزاید و به علم خود عمل کندسما

نویسنده 14 ساعت قبل
0

بنظره من دانشمندواقعی کسی تسب بیامزد

نویسنده 14 ساعت قبل
8

از نظر سعدی دانشمند واقعی ککسی است که به علم و دانشی که اموخته است عمل کند این جواب درسته مطمعنم🦋

5
سایدا 14 ساعت قبل

آفرین درست جواب دادی دقیقاً معلم ماهم همینو گفت آفرین👏👏👏👏🖒🖒🖒🖒

6
یاسمین 14 ساعت قبل

عالی بچه ها درسته همینو بنویسید

نویسنده 14 ساعت قبل
4

حضرت مهدی

ماه گل فولاد نژاد 14 ساعت قبل
1

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که علم بیاموزند وبه دیگران یاد بدهد حتی اگر دانشمند باشی و به دیگران دانش یاد ندهی نادان وتهی مغز هستی.

مبینا میرزائئ 14 ساعت قبل
0

دانشمند واقعی کسی است که به دانش خود عمل کند

سایدا 14 ساعت قبل
0

عالی

نویسنده 14 ساعت قبل
0

ازنظر سعدی دانشمند کسی است که به اموخته ی خود عمل کند

فاطمه 14 ساعت قبل
5

به نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که برای رسیدن به این جایگاه رنج زیادی کشیده باشدواز علم و دانش خود برای حل تمام مشکلات استفاده کنند

نویسنده 14 ساعت قبل
2

سلاممنضورش این استکه وقتی علم را می اموزد به ان هم عمل کند

کیمیا نظری نیا 14 ساعت قبل
5

از نظر سعدی دانشمند کسی است که به علم و دانش خود عمل کند😁

-1
زهرا قنبری 14 ساعت قبل

از نظر سعدی دانشمند واقعی چیست 🤢

ناشناس 14 ساعت قبل
0

از نظر سعدی دانشمند واقعی این است که به آموخته هایش عمل کند

نویسنده 14 ساعت قبل
0

چی وات

0
بی نام 14 ساعت قبل

جواب درست چیع؟

نویسنده 14 ساعت قبل
0

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که چیزی را اموخته به کسی دیگر بیاموزد

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

وسوویکیووطوط

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

زهرا: از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به آموخته های خود عمل کند

فاطمه گرشاسبی 14 ساعت قبل
0

سلام من فکر کنم از نظر سعدی ،دانشمند واقعی کسی است که به آموخته های خود عمل کند.

فاطمه گرشاسبی 14 ساعت قبل
-1

سلام به نظر من میشه دانشمند واقعی از نظر سعدی کسی است که به آموخته های خود عمل کند

MELINAZ₩ 14 ساعت قبل
-1

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به آموخته ی خود عمل کند

ناشناس 14 ساعت قبل
0

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به علم وآموخته های خود عمل کند

دریا 14 ساعت قبل
0

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به علم وآموخته های خود عمل کند

نویسنده 14 ساعت قبل
2

کسی که اگر علمی را آموخت به ان عمل کند

نویسنده 14 ساعت قبل
0

به مردم خدمت می کند و اندوخته ی خودش را از را درست استفاده می کند

معصومه‌ محسنی اژه 14 ساعت قبل
-1

به نظر مندانشمند واقعی کسی است که با سعدی همراه و هم راز شد و بود

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به آموخته های خود عمل کند

ناشناس 14 ساعت قبل
-1

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به آموخته های خود عمل کند

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که اول خودش دانش را بیاموزد و بعد به دیگران نشان دهد و از. درس و مشق خود دست نکشد دانشمند واقعی است با تشکر مریم

صیدی 14 ساعت قبل
-1

ازنظرسعدی دانشمند واقعی بایدآنچه که آموخته است ازآن بهره مندوسودببرد

محمدامین 14 ساعت قبل
-1

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی هست که هرچه علم آموخت در عمل هم اون رو بکار گیرد.

ناشناس 14 ساعت قبل
-1

باید دانش باشیم

ناشناس 14 ساعت قبل
-1

خوب بود عالی

مایسا💙💙 14 ساعت قبل
-1

خلاصه:کسی که به آموخته های خود عمل کند🖤

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی هست که به آموخته های خود عمل کند

نویسنده 14 ساعت قبل
-2

کسی است که به گفته ی خود عمل کند نازنین زهرا دیدگاه

نویسنده 14 ساعت قبل
-2

ابن سینا که دانش آموخت یاد داد

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

دانشمند واقعی کسی است که هر چه اموخت بین مردم اشتراک بزارد..

ش 14 ساعت قبل
0

از نظر سعدی کسی دانشمند واقعی است که بیشتر مطالعه کند و بخواند علمش بالا میرود و اگر به این علم ، عمل کنیم یک دانشمند واقعی هستیم.✌

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

از نظر سعدی این است که دانشمند واقعی آن است که وقتی چیزی را میداند اول باید به ان عمل کند وگرنه هیچی نمیداند

نویسنده 14 ساعت قبل
0

از نظر

فاطمه 14 ساعت قبل
0

به نظر من بافهم با شعور فهمیدهکسب اطلاعات و افزایش آگاهی

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

دانشمند واقعی کسی است که به آنچه که میداند عمل کند

نویسنده 14 ساعت قبل
0

کسی است که به آموخته خود عمل کند 🙏دنیا

دنیا 14 ساعت قبل
0

کسی است که به آموخته خود عمل کند 🙏

ناشناس 14 ساعت قبل
0

از نظر سعدی :اونی که میخواند و مینویسد و علم را اموخت و به ان عمل کند دانشمند واقعی است

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

ازنطر من دانشمند واقعی کسی است که به داشته های خود و اموخته های خود عمل کند نه اینکه به انسان های دیگر بیاموزد

ترلان محمدی 14 ساعت قبل
-1

از نظر سعدی، دانشمند واقعی کیست؟

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

لطفاجواب را بگویی ممنون

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

نمیدونم

😍😘NAZANIN😘😍 14 ساعت قبل
3

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که علمی را که دارد به آن عمل کند چون اگر عمل نکند مثل طبل تو خالی نادان است

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

به نظر من سعدی خیلی خوبه

-1
فاطمه 14 ساعت قبل

به نظر من دانشمند واقعی کسی است که اهل عمل باشد

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

😉 فادیک😉 به نظر سعدی دانش مند اصلی کسی است که وقتی چیزی رامی اموزد به ان عمل کند ووقتی به ان عمل کرد بتواند چیزهای بیشتری بیاموزد

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

حدیث : از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به علم خود عمل کند علمش را بیشتر کند

نویسنده 14 ساعت قبل
1

اونی که دانا و علم آموخته باشد

نویسنده 14 ساعت قبل
1

از نظر سعدی دانشمن واقعی کسی است که هیچ وقت ادر دست نکشد

نویسنده 14 ساعت قبل
2

از نظر سعدی دانشمند حقیقی کسی استهر چیزی را که یاد می کرد را پشت گوش پندارد وبه آن عمل کند

تینا 14 ساعت قبل
3

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسیه که اگر علمو دانشی داره از اون خوب استفاده کنه و همینطور در کنار این ب بقیه هم یاد بده

نویسنده 14 ساعت قبل
7

یعنی وقتی کسی علم را آموخت به آموخته ی خود عمل کند

نویسنده 14 ساعت قبل
3

از نظر سعدی داشمند واقعی یعنی کسی که در هر شرایط از درس هایی که آموخته استفاده کند مهربان باشد فکر کرده عمل کند . دانش را به پول ترجیه ندهد. اسمم عسل هستش

نویسنده 14 ساعت قبل
1

کسی است که هرچی را که می داند بنویسد

نویسنده 14 ساعت قبل
2

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی هست که علم و عمل داشته باشد.

گاو هست 14 ساعت قبل
2

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی هست که علم و عمل داشته باشد.

هستی 14 ساعت قبل
2

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی ست که به آموخته خود عمل کند

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

به نظر سعدی کسی دانشمند واقعی است،که علم و دانش رو اموخت ،به دانش و علمی که دارد استفاده کامل رو ببرد، و به او عمل کند.فاطمه

💜 💜عارفه شکوه💜 💜کلاس ششم💜💜شهرستان گراش استان فارس💜💜 14 ساعت قبل
-1

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که دست از تلاش و کوشش بر ندارد و به خودش ایمان داشته باشد

-1
ساریناز زارعی 14 ساعت قبل

کسی که تمام علم خود را به کار گیرد وکم کاری نکند و محکم رو ی قولش بایستدهیچ وقت از زیر کار در نروداز علم یا ثروتی که دارد هم به نیاز مندان بدهد هم خودش استفاده کند

نویسنده 14 ساعت قبل
-2

از نظر سعدی دانشمند واقعی کیه؟؟

مهدی 14 ساعت قبل
2

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به علم خود عمل کند

بهار 14 ساعت قبل
-1

یعنی هرچه علم آموختی خوب خودت یاد بگیر بعد به دیگران یاد بده

نویسنده 14 ساعت قبل
2

از نضر سعدی دانشمند واقعی کسی است که هرچیزی میداند به آن ۰یز عمل کند

3
فاطمه 14 ساعت قبل

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که وقتی چیزی یاد گرفت یا اموخت به دیگران هم بیاموزد

2
فاطمه 14 ساعت قبل

از نظر سعدی دانشمند بزرگ کسی است که وقتی چیزی یاد گرفت یا اموخت به دیگران هم بیاموزد تا علم آنها هم زیاد شود

نویسنده 14 ساعت قبل
2

دانشمند واقعی کسی است که آموخته های خود عمل کند و در پی علم باشد

نویسنده 14 ساعت قبل
1

از نظر سعدی کسی است که انقدر حرف نزند و بشیند سر درس و مشق😡😡😡

نویسنده 14 ساعت قبل
4

کسی دانشمند واقعیست کا اگر علم و دانشی بلد باشد به دیگران هم اموزش دهد

نویسنده 14 ساعت قبل
0

ممنون عزیزم مهدی

نویسنده 14 ساعت قبل
1

از نظر سعدی دانشمند ان است که هرچقدر هم علم اموخت به ان ها عمل کند

نویسنده 14 ساعت قبل
1

جواب کتاب فارسی ششم از نظر شما سعدی دانشمند واقعی چیست

نویسنده 14 ساعت قبل
2

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که هر چی آموخته به دیگران هم بیاموزد تا علم آنها هم زیاد شود فاطمه

نویسنده 14 ساعت قبل
1

کسی که علاوه بر خواندن کتاب و درک آن به مطالب و آموزه های آن عمل کند

نویسنده 14 ساعت قبل
0

از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست با جواب

نویسنده 14 ساعت قبل
3

سعدی دانشمند واقعی کیستجواب کسی که علم زیادی دارد دانشمند واقعی است

ناشناس 14 ساعت قبل
5

از نظر سعدی دانشمند واقعی چیستجواب علم زیادی دارد

نویسنده 14 ساعت قبل
3

یکی اَست کِه درس بیاموزد

نویسنده 14 ساعت قبل
0

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است ما از علم خود خوب استفاده کند

مونا اسدی 14 ساعت قبل
2

لز نظر سعدی دانشمند واقعی کیست

نویسنده 14 ساعت قبل
1

کسی است که ازعلم ودانش خود استفاده می کند ودر علم به کارمی میبردنازنین زهرا دارچین

نویسنده 14 ساعت قبل
2

کسی که به علم خود عمل کند

امیرحسین رحمانیان 14 ساعت قبل
6

کسی که به علم خود عمل کند

آنا 14 ساعت قبل
5

مرسی بچه ها

نویسنده 14 ساعت قبل
0

دانشمندکسیست که برهنه باشد

نویسنده 14 ساعت قبل
1

یعنی که هر چه علم و دانش آموختی اول به آن عمل کن و بعد به دیگران هم بیاموز

نویسنده 14 ساعت قبل
9

از نظر سعدی دانش مندان واقعی کسی است که علاوه بر خواندن کتاب و درکه آن به مطلب آموزش های آن عمل کنند.

نویسنده 14 ساعت قبل
3

🖤⁦❤️⁩از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به آموخته های،خود عمل کند 🖤🖤 Z

نویسنده 14 ساعت قبل
2

ازنظر سعدی دانش مند واقعی کسی است که اگر علمی را اموخته است از ان استفاده کند نکه بیاموزد اما از ان بهره ای نبرد

0
چےچے 14 ساعت قبل

ھا

نویسنده 14 ساعت قبل
1

تاااناللتللم در سال از عمر خود را در

نویسنده 14 ساعت قبل
0

از نظر سعدی بهترین دانشمند کسی است که در هر موقع به در خود ادامه بدهد طوری مردم بدانند او میخواهد به درسش تا آخر ادامه بدهد 🌷

رادمهر 14 ساعت قبل
4

یعنی که کسی وقتی علم و دانشی آموخت به آن عمل کند

ناشناس 14 ساعت قبل
3

از نظر سعدی کسی که به آموخته های خود عمل کند تمام

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

از نظر سعدی یعنی که دانشمند باید درس نخواند و باید بخواند آقا من از کجا بدانم برو بابا

3
چی 14 ساعت قبل

چی

نویسنده 14 ساعت قبل
3

دانشمند باهوش

نویسنده 14 ساعت قبل
1

دانشمند واقعی کسی است که از علم و دانش خود استفاده کند

نویسنده 14 ساعت قبل
3

من خرم؟؟

نویسنده 14 ساعت قبل
1

به نظر سعدی کسی که علم ودانش کافی داشته باشد وتلاش زیادی کند آن دانشمند واقعی است

H 14 ساعت قبل
0

به نظر سعدی کسی که علم ودانش کافی داشته باشد وتلاش زیادی کند آن دانشمند واقعی است

نویسنده 14 ساعت قبل
0

یلدا:جواب اصلی اینه دانشمند واقعی یعنی اگرکسی بیاموزدو به دیگران هم بیاموزد دانشمند واقعیت ولی اگر بداند بیاموزد یه دانشمند حساب نمیشود

نویسنده 14 ساعت قبل
0

یلدا:جواب اصلی اینه دانشمند واقعی یعنی اگرکسی بیاموزدو به دیگران هم بیاموزد دانشمند واقعیست ولی اگر بداند نیاموزد یه دانشمند حساب نمیشود

افرین درسته 14 ساعت قبل
0

سینا:کامل دقیق نوشتی

0
روزگار تلخ 14 ساعت قبل

خودت رو نکشی جونم

0
مانی عبدالهی 14 ساعت قبل

آشقال

نویسنده 14 ساعت قبل
4

از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست

0
ناشناس 14 ساعت قبل

هیچ کی فقط فقط خودم

-1
ابوالفضل وفایی فاضل 14 ساعت قبل

دانشمند حقیقی از نظر سعدی چه کسی است؟

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

به نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که علم را بیاموزد و از آن درست استفاده کند🖤

تارا میرزاپور 14 ساعت قبل
-1

از نظر سعدی دانشمن واقعی کسی است که وقتی علم ودانش اموخت باز هم به دانش خود اضافه کند

نویسنده 14 ساعت قبل
1

به نظر من همون سعدی هست

مهسان 14 ساعت قبل
0

Bh nzr mn sana hst

نویسنده 14 ساعت قبل
0

مرسی داداش

نویسنده 14 ساعت قبل
0

سلاماز نظر سعدی ، دانشمند واقعی کیست؟؟با توجه به متن درسپاسخ:دانشمند واقعی کسی است که به علم و دانش و آموخته های خود عمل کند

ناشناس 14 ساعت قبل
0

ازنظر سعدی دانشمند واقعی کیست؟کسی که علم خود رابه کار گیرد.

مرینت 14 ساعت قبل
0

واقعا درسته

نویسنده 14 ساعت قبل
0

دانشمند کسی از که دانش خود را در اختیار دیگران قرار دهد

مانا 14 ساعت قبل
-1

کسی که علم خودش رو به کار گیردانشاالله متن مفیدی گفته باشم

-1
ناشناس 14 ساعت قبل

عالی هستی کاش از اینطور کسا در جامعه بودند

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

بله

مهدیه 14 ساعت قبل
0

کسی که علم خود را به کار گیرد

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

دانشمند واقعی کسی است که به گفته های خود عمل کند

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

خوب کسی چیزی یاد بگیره و اون انجام بده و عمل کنه بهش علی شکرزادا

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

دانشمندا اگر به چیزی که می خواهند می رسند

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

از نظر سعدی هر چه قدر هم علم و دانش بلد باشی ولی به آن عمل نکنی نادان هستی (:ابوالفضل سعادت هستم از شهر صومعه سرا استان گیلان

مهسااحمدی 14 ساعت قبل
-1

بدک نبود😑

علی 14 ساعت قبل
0

درسته که

نویسنده 14 ساعت قبل
0

کسی که علم خود را به کار گیرد

ناشناس 14 ساعت قبل
0

از نظر من سعدی انچه عمل میکنی خوب میشوی

ناشناس 14 ساعت قبل
0

از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

به نظر من اگر هر چقدر علم داشته باشی اما به آن عمل نکنی اصلا چیزی نمیدانیYegane ❤️

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

سلام اگر میشه ترو خدا معنی کوتاه بنویسید چون من بزرگ بنویسید من نمی نیسم؟

نویسنده 14 ساعت قبل
0

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که وقتی علم یا دانشی را آموخت به آموخته خو عمل کند…🌹مثال اگر فهمید نماز به موقع خواندن صواب زیادی دارد به آن عمل کند و نماز های خود را به موقع بخواندسرکار خانم نارگل معلم پایه ششم

نویسنده 14 ساعت قبل
1

😎

نویسنده 14 ساعت قبل
-2

از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست؟ کسی است که وقتی علم ودانش را آموخت به آموخته خود عمل کند

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

کسی که وقتی علم ودانش را آموخت به آموخته خود عمل کند دانش آموز خانم صالحین عطیه مرادی

نویسنده 14 ساعت قبل
-2

از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست؟دانشمند واقعی کسی است کا علم خود را به کار گیرد زهرا عسکری

نویسنده 14 ساعت قبل
-2

از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست؟ دانشمند واقعی کسی است که علم خود را به کار برده

نویسنده 14 ساعت قبل
-2

از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست؟ دانشمند واقعی کسی این است که علم خود را به کار برده است

نویسنده 14 ساعت قبل
-2

دانشمند واقعی کسی است که به علم ودانش اهمیت دهد📖🌹

نویسنده 14 ساعت قبل
-2

از نظر سعدی دانش مند واقعی کسی است که وقتی علم و دانشرا آموخت به آموخته خود عمل کند و دنیای خود را تکمیل کنید

sss 14 ساعت قبل
-2

از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست؟

ناشناس 14 ساعت قبل
-1

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که از علمش استفاده کند.

ملیکا 14 ساعت قبل
-2

ازنظر سعدی دانشمند واقعی کیست ؟

نویسنده 14 ساعت قبل
-2

از نظر سعدی هر چقدر هم که علم داشته باشی باید به علمت عمل کنی اگر عمل نکنی انگار هیچ چیز نمیدانی …سلام جواب من اینه که خودتون هم دیدین من نرجس جاوید هستم نشونن معلمم هم دادم درست بود

نویسنده 14 ساعت قبل
1

از نظر من دانشمند واقع ای کسی است که از علم ودانش خود استفاده کند

نویسنده 14 ساعت قبل
-2

یلعق

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

من امتحان دارم اما کمک کردین ممنون

نویسنده 14 ساعت قبل
3

یعنی کسی دانشمند است که خودش علم آموخت اول به دیگران بیاموزد

نویسنده 14 ساعت قبل
1

از نظر سعدی دانش دانشمند واقعی کیست

از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست؟ 14 ساعت قبل
3

کسی که اهل عمل باشد یعنی به آموخته خودش عمل کند

برای پاسخ کلیک کنید