از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست؟ صفحه 36 فارسی ششم

نویسنده

از نظر سعدی دانش مندان واقعی کسی است که علاوه بر خواندن کتاب و درکه آن به مطلب آموزش های آن عمل کنند.

نویسنده

از نظر سعدی دانشمند واقعی ککسی است که به علم و دانشی که اموخته است عمل کند این جواب درسته مطمعنم🦋

نویسنده

از نظر سعدی علم را که یاد پیگری استفاده کن و گرنه بدرد نمی خوره

نویسنده

یعنی وقتی کسی علم را آموخت به آموخته ی خود عمل کند

امیرحسین رحمانیان

کسی که به علم خود عمل کند

جواب حکایت صفحه ۳۶ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که وقتی علم و دانشی را آموخت به آموخته خود عمل کند.

ناشناس : از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که در هر وقتی بتواند خود را هیچ وقت از درس و مشق خود دست نکشد.

پارسا : یعنی که هر چه علم و دانش آموختی اول به آن عمل کن و بعد به دیگران هم بیاموز.

امید : ازنظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که وقتی علم و دانشی را اموخت به دانش خود اصافه کند.

امیرمهدی : از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به آموخته خود عمل کند.

امیرمهدی : از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که آنچه را که میداند و درست تشخیص می دهد به آن عمل کند .

هلیا : از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که وقتی علم و دانش را آموخت بازهم به دانش خود اضافه کند.

معصومه : ازنظر سعدی هرچقدر هم علم داشته باشی اما اگر به آن عمل نکنی انگار هیچ چیز نمیدانی.

نویسنده :‌ از نظر سعدی هر چقدر هم علم داشته باشی اما اگر به آن عمل نکنی اصلا چیزی نمی دانی.

سلیم :‌نام یکی از دانشمند ها باید باشه بچه ها🌹
من خانم نکومند هستم معلم کلاس ششم
استان فارس شهرستان مهر گله دار-دهنو خیابان برق.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
فاطمه 2 سال قبل
2

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که هیچ وقت برای پیدا کردن پاسخ سوال هایش تسلیم نشود و همیشه به آن ها عمل کند

حشمت 2 سال قبل
3

ازنظر سعدی دانشمند واقعیکیست کسی است که علم‌خودرا به کار گیرد

ناشناس 2 سال قبل
3

کسی است که به علم ودانشی که آموخته است عمل کند

ناشناس 2 سال قبل
1

یعنی ‌سی که علم ش را به دیگران یاد دهد.

ناشناس 2 سال قبل
1

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که علم بیاموزد وبه دیگران یاد بدهد حتی اگر دانشمند باشی وبه دیگران دانش یاد ندهی نادان و تهی مغز هستی

خاطره 2 سال قبل
2

گلستان سعدی باب هشتم

ناشناس 2 سال قبل
0

جواب

2
ARMY 2 سال قبل

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسیه که علم بیاموزد و به دیگران یاد بدهد

سنا 2 سال قبل
-2

ازنظرسعدی دانشمند واقعی چه کسی است

0
فاطمه 2 سال قبل

کسی که به علم خود عمل کند و هرگز برای پیدا کردن پاسخ سوال های خود تسلیم نشود

کو ثر 2 سال قبل
1

از نظر سعدی، دانشمند واقعی کیست؟

0
وحید 2 سال قبل

من

a.asgharnezhad_official 2 سال قبل
3

متن کاملو بذارین

0
مرینت 2 سال قبل

آره

1234 2 سال قبل
2

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که در هر شرایطی به علم خود افزوده و دست از علم و دانش خود برندارند.

نویسنده 2 سال قبل
2

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که علم رابیاموزد و به آن عمل کند

نویسنده 2 سال قبل
1

علاوه بر خوانندن کتاب ودرک ان مطالب را بیاموزد وبه دیگران نشان بدهد

-1
ناشناس 2 سال قبل

عالیه

2
ارزو 2 سال قبل

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به اموخته ی خود عمل کند

نویسنده 2 سال قبل
1

علاوه بر خواندن کتاب و درک آن مطالب را بیاموزد وبه دیگران نشان دهد

ابوالفضل ایمانزاده 2 سال قبل
3

ازنظرسعدی دانشمندواقعی کیست

-1
رضا 2 سال قبل

کسی که علمی را یاد بگیرد و به آن عمل کند

نیکان 2 سال قبل
4

عالی

نویسنده 2 سال قبل
1

کسی کهبه آموخته هایش عمل کند

-1
سما 2 سال قبل

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به علم خود بیفزاید و به علم خود عمل کندسما

ارزو 2 سال قبل
6

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که علم را آموخت وبه ان عمل کرد

نویسنده 2 سال قبل
8

از نظر سعدی علم را که یاد پیگری استفاده کن و گرنه بدرد نمی خوره

1
زیا: از نظر سعدی دانشمند واقمی کسی است علم ودانش بسیار داشته باشد.عالی بود 2 سال قبل

عالی

آیدا عبادی 2 سال قبل
5

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که وقتی علم و دانش را آموخت به آموخته خود عمل کند

نازی 2 سال قبل
1

هیچ

نویسنده 2 سال قبل
1

ازنظر سعدی دانشمند واقی کسی است که وقتی علم و دانشی را اموخت به دانش خود اصافه کندامید

2
دریا 2 سال قبل

دریا:دانشمند کسی است که آنچه خوانده را توی زندگش نشون بده آنچه را آموخته عمل کند

اورامان 2 سال قبل
0

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که در کارهایش موفق باشد و در درس های هم عالی باشد

💛💛 2 سال قبل
5

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است ( که به چیزی که می آموزد مثل علم و دانش به آموخته خود عمل کند که اگر عمل نکند [نادان] است.)

4
هلیا 2 سال قبل

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که وقتی علم و دانش را آموخت بازهم به دانش خود اضافه کند

مهدیس 2 سال قبل
1

آن است که به علم و دانش عمل کنهح

نویسنده 2 سال قبل
4

امیرمهدی: از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که آنچه را که میداند و درست تشخیص می دهد به آن عمل کند .

2
الهه 2 سال قبل

کسی که به آموخته خود عمل کند

امیر مهدی ١٣٨٧ 2 سال قبل
5

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به آموخته خود عمل کند

نا شناس 2 سال قبل
1

کسی است که هر چقدر علم دارد به او عمل میکند

نویسنده 2 سال قبل
1

از نظر سعدی هر چقدر هم علم داشته باشی اما اگر به آن عمل نکنی اصلا چیزی نمی دانی

salim 2 سال قبل
0

نام یکی از دانشمند ها باید باشه بچه ها🌹من خانم نکومند هستم معلم کلاس ششماستان فارس شهرستان مهر گله دار-دهنو خیابان برق

-1
خاتون 2 سال قبل

به ما چه که شما معلمب

نویسنده 2 سال قبل
1

به نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به آموخته های خود عمل کند

نویسنده 2 سال قبل
1

بله ممنون عزیزان

نویسنده 2 سال قبل
1

یعنی اینکه علم داشته باشی وبه علم خود اضافه نکنی

ناشناس 2 سال قبل
0

درست

نویسنده 2 سال قبل
0

از نظرم هرچقدر علم میدانی باید دراختبار بقیه هم بگذاری

علی اصغر احمدنژاد 2 سال قبل
1

دانشمند واقعی کسی است که به آموخته های خود عمل کند

نویسنده 2 سال قبل
0

دانشمند واقعی کسی است که به آموخته هایش عمل کند علی اصغر احمدنژاد

متین 2 سال قبل
0

از نظر من دانشمند واقعی باید علم خود را به همه بیاموزد

سما 2 سال قبل
1

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به علم خود بیفزاید و به علم خود عمل کندسما

نویسنده 2 سال قبل
0

بنظره من دانشمندواقعی کسی تسب بیامزد

نویسنده 2 سال قبل
8

از نظر سعدی دانشمند واقعی ککسی است که به علم و دانشی که اموخته است عمل کند این جواب درسته مطمعنم🦋

6
سایدا 2 سال قبل

آفرین درست جواب دادی دقیقاً معلم ماهم همینو گفت آفرین👏👏👏👏🖒🖒🖒🖒

6
یاسمین 2 سال قبل

عالی بچه ها درسته همینو بنویسید

نویسنده 2 سال قبل
4

حضرت مهدی

ماه گل فولاد نژاد 2 سال قبل
1

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که علم بیاموزند وبه دیگران یاد بدهد حتی اگر دانشمند باشی و به دیگران دانش یاد ندهی نادان وتهی مغز هستی.

مبینا میرزائئ 2 سال قبل
-1

دانشمند واقعی کسی است که به دانش خود عمل کند

سایدا 2 سال قبل
0

عالی

نویسنده 2 سال قبل
0

ازنظر سعدی دانشمند کسی است که به اموخته ی خود عمل کند

فاطمه 2 سال قبل
5

به نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که برای رسیدن به این جایگاه رنج زیادی کشیده باشدواز علم و دانش خود برای حل تمام مشکلات استفاده کنند

نویسنده 2 سال قبل
2

سلاممنضورش این استکه وقتی علم را می اموزد به ان هم عمل کند

کیمیا نظری نیا 2 سال قبل
5

از نظر سعدی دانشمند کسی است که به علم و دانش خود عمل کند😁

-1
زهرا قنبری 2 سال قبل

از نظر سعدی دانشمند واقعی چیست 🤢

ناشناس 2 سال قبل
0

از نظر سعدی دانشمند واقعی این است که به آموخته هایش عمل کند

نویسنده 2 سال قبل
0

چی وات

0
بی نام 2 سال قبل

جواب درست چیع؟

نویسنده 2 سال قبل
0

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که چیزی را اموخته به کسی دیگر بیاموزد

نویسنده 2 سال قبل
-1

وسوویکیووطوط

نویسنده 2 سال قبل
-1

زهرا: از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به آموخته های خود عمل کند

فاطمه گرشاسبی 2 سال قبل
0

سلام من فکر کنم از نظر سعدی ،دانشمند واقعی کسی است که به آموخته های خود عمل کند.

فاطمه گرشاسبی 2 سال قبل
-1

سلام به نظر من میشه دانشمند واقعی از نظر سعدی کسی است که به آموخته های خود عمل کند

MELINAZ₩ 2 سال قبل
-1

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به آموخته ی خود عمل کند

ناشناس 2 سال قبل
0

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به علم وآموخته های خود عمل کند

دریا 2 سال قبل
0

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به علم وآموخته های خود عمل کند

نویسنده 2 سال قبل
2

کسی که اگر علمی را آموخت به ان عمل کند

نویسنده 2 سال قبل
0

به مردم خدمت می کند و اندوخته ی خودش را از را درست استفاده می کند

معصومه‌ محسنی اژه 2 سال قبل
-1

به نظر مندانشمند واقعی کسی است که با سعدی همراه و هم راز شد و بود

نویسنده 2 سال قبل
-1

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به آموخته های خود عمل کند

ناشناس 2 سال قبل
-1

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به آموخته های خود عمل کند

نویسنده 2 سال قبل
-1

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که اول خودش دانش را بیاموزد و بعد به دیگران نشان دهد و از. درس و مشق خود دست نکشد دانشمند واقعی است با تشکر مریم

صیدی 2 سال قبل
-1

ازنظرسعدی دانشمند واقعی بایدآنچه که آموخته است ازآن بهره مندوسودببرد

محمدامین 2 سال قبل
-1

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی هست که هرچه علم آموخت در عمل هم اون رو بکار گیرد.

ناشناس 2 سال قبل
-1

باید دانش باشیم

ناشناس 2 سال قبل
-1

خوب بود عالی

مایسا💙💙 2 سال قبل
-1

خلاصه:کسی که به آموخته های خود عمل کند🖤

نویسنده 2 سال قبل
-1

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی هست که به آموخته های خود عمل کند

نویسنده 2 سال قبل
-2

کسی است که به گفته ی خود عمل کند نازنین زهرا دیدگاه

نویسنده 2 سال قبل
-2

ابن سینا که دانش آموخت یاد داد

نویسنده 2 سال قبل
-1

دانشمند واقعی کسی است که هر چه اموخت بین مردم اشتراک بزارد..

ش 2 سال قبل
0

از نظر سعدی کسی دانشمند واقعی است که بیشتر مطالعه کند و بخواند علمش بالا میرود و اگر به این علم ، عمل کنیم یک دانشمند واقعی هستیم.✌

نویسنده 2 سال قبل
-1

از نظر سعدی این است که دانشمند واقعی آن است که وقتی چیزی را میداند اول باید به ان عمل کند وگرنه هیچی نمیداند

نویسنده 2 سال قبل
0

از نظر

فاطمه 2 سال قبل
0

به نظر من بافهم با شعور فهمیدهکسب اطلاعات و افزایش آگاهی

نویسنده 2 سال قبل
-1

دانشمند واقعی کسی است که به آنچه که میداند عمل کند

نویسنده 2 سال قبل
0

کسی است که به آموخته خود عمل کند 🙏دنیا

دنیا 2 سال قبل
0

کسی است که به آموخته خود عمل کند 🙏

ناشناس 2 سال قبل
0

از نظر سعدی :اونی که میخواند و مینویسد و علم را اموخت و به ان عمل کند دانشمند واقعی است

نویسنده 2 سال قبل
-1

ازنطر من دانشمند واقعی کسی است که به داشته های خود و اموخته های خود عمل کند نه اینکه به انسان های دیگر بیاموزد

ترلان محمدی 2 سال قبل
-1

از نظر سعدی، دانشمند واقعی کیست؟

نویسنده 2 سال قبل
-1

لطفاجواب را بگویی ممنون

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمیدونم

😍😘NAZANIN😘😍 2 سال قبل
3

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که علمی را که دارد به آن عمل کند چون اگر عمل نکند مثل طبل تو خالی نادان است

نویسنده 2 سال قبل
-1

به نظر من سعدی خیلی خوبه

-1
فاطمه 2 سال قبل

به نظر من دانشمند واقعی کسی است که اهل عمل باشد

نویسنده 2 سال قبل
-1

😉 فادیک😉 به نظر سعدی دانش مند اصلی کسی است که وقتی چیزی رامی اموزد به ان عمل کند ووقتی به ان عمل کرد بتواند چیزهای بیشتری بیاموزد

نویسنده 2 سال قبل
-1

حدیث : از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به علم خود عمل کند علمش را بیشتر کند

نویسنده 2 سال قبل
1

اونی که دانا و علم آموخته باشد

نویسنده 2 سال قبل
1

از نظر سعدی دانشمن واقعی کسی است که هیچ وقت ادر دست نکشد

نویسنده 2 سال قبل
2

از نظر سعدی دانشمند حقیقی کسی استهر چیزی را که یاد می کرد را پشت گوش پندارد وبه آن عمل کند

تینا 2 سال قبل
3

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسیه که اگر علمو دانشی داره از اون خوب استفاده کنه و همینطور در کنار این ب بقیه هم یاد بده

نویسنده 2 سال قبل
7

یعنی وقتی کسی علم را آموخت به آموخته ی خود عمل کند

نویسنده 2 سال قبل
3

از نظر سعدی داشمند واقعی یعنی کسی که در هر شرایط از درس هایی که آموخته استفاده کند مهربان باشد فکر کرده عمل کند . دانش را به پول ترجیه ندهد. اسمم عسل هستش

نویسنده 2 سال قبل
1

کسی است که هرچی را که می داند بنویسد

نویسنده 2 سال قبل
2

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی هست که علم و عمل داشته باشد.

گاو هست 2 سال قبل
2

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی هست که علم و عمل داشته باشد.

هستی 2 سال قبل
2

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی ست که به آموخته خود عمل کند

نویسنده 2 سال قبل
-1

به نظر سعدی کسی دانشمند واقعی است،که علم و دانش رو اموخت ،به دانش و علمی که دارد استفاده کامل رو ببرد، و به او عمل کند.فاطمه

💜 💜عارفه شکوه💜 💜کلاس ششم💜💜شهرستان گراش استان فارس💜💜 2 سال قبل
-1

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که دست از تلاش و کوشش بر ندارد و به خودش ایمان داشته باشد

-1
ساریناز زارعی 2 سال قبل

کسی که تمام علم خود را به کار گیرد وکم کاری نکند و محکم رو ی قولش بایستدهیچ وقت از زیر کار در نروداز علم یا ثروتی که دارد هم به نیاز مندان بدهد هم خودش استفاده کند

نویسنده 2 سال قبل
-2

از نظر سعدی دانشمند واقعی کیه؟؟

مهدی 2 سال قبل
2

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به علم خود عمل کند

بهار 2 سال قبل
-1

یعنی هرچه علم آموختی خوب خودت یاد بگیر بعد به دیگران یاد بده

نویسنده 2 سال قبل
2

از نضر سعدی دانشمند واقعی کسی است که هرچیزی میداند به آن ۰یز عمل کند

3
فاطمه 2 سال قبل

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که وقتی چیزی یاد گرفت یا اموخت به دیگران هم بیاموزد

2
فاطمه 2 سال قبل

از نظر سعدی دانشمند بزرگ کسی است که وقتی چیزی یاد گرفت یا اموخت به دیگران هم بیاموزد تا علم آنها هم زیاد شود

نویسنده 2 سال قبل
2

دانشمند واقعی کسی است که آموخته های خود عمل کند و در پی علم باشد

نویسنده 2 سال قبل
1

از نظر سعدی کسی است که انقدر حرف نزند و بشیند سر درس و مشق😡😡😡

نویسنده 2 سال قبل
4

کسی دانشمند واقعیست کا اگر علم و دانشی بلد باشد به دیگران هم اموزش دهد

نویسنده 2 سال قبل
0

ممنون عزیزم مهدی

نویسنده 2 سال قبل
1

از نظر سعدی دانشمند ان است که هرچقدر هم علم اموخت به ان ها عمل کند

نویسنده 2 سال قبل
1

جواب کتاب فارسی ششم از نظر شما سعدی دانشمند واقعی چیست

نویسنده 2 سال قبل
2

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که هر چی آموخته به دیگران هم بیاموزد تا علم آنها هم زیاد شود فاطمه

نویسنده 2 سال قبل
1

کسی که علاوه بر خواندن کتاب و درک آن به مطالب و آموزه های آن عمل کند

نویسنده 2 سال قبل
0

از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست با جواب

نویسنده 2 سال قبل
3

سعدی دانشمند واقعی کیستجواب کسی که علم زیادی دارد دانشمند واقعی است

ناشناس 2 سال قبل
6

از نظر سعدی دانشمند واقعی چیستجواب علم زیادی دارد

نویسنده 2 سال قبل
3

یکی اَست کِه درس بیاموزد

نویسنده 2 سال قبل
0

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است ما از علم خود خوب استفاده کند

مونا اسدی 2 سال قبل
2

لز نظر سعدی دانشمند واقعی کیست

نویسنده 2 سال قبل
1

کسی است که ازعلم ودانش خود استفاده می کند ودر علم به کارمی میبردنازنین زهرا دارچین

نویسنده 2 سال قبل
2

کسی که به علم خود عمل کند

امیرحسین رحمانیان 2 سال قبل
6

کسی که به علم خود عمل کند

آنا 2 سال قبل
5

مرسی بچه ها

نویسنده 2 سال قبل
0

دانشمندکسیست که برهنه باشد

نویسنده 2 سال قبل
1

یعنی که هر چه علم و دانش آموختی اول به آن عمل کن و بعد به دیگران هم بیاموز

نویسنده 2 سال قبل
9

از نظر سعدی دانش مندان واقعی کسی است که علاوه بر خواندن کتاب و درکه آن به مطلب آموزش های آن عمل کنند.

نویسنده 2 سال قبل
3

🖤⁦❤️⁩از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که به آموخته های،خود عمل کند 🖤🖤 Z

نویسنده 2 سال قبل
2

ازنظر سعدی دانش مند واقعی کسی است که اگر علمی را اموخته است از ان استفاده کند نکه بیاموزد اما از ان بهره ای نبرد

0
چےچے 2 سال قبل

ھا

نویسنده 2 سال قبل
1

تاااناللتللم در سال از عمر خود را در

نویسنده 2 سال قبل
0

از نظر سعدی بهترین دانشمند کسی است که در هر موقع به در خود ادامه بدهد طوری مردم بدانند او میخواهد به درسش تا آخر ادامه بدهد 🌷

رادمهر 2 سال قبل
4

یعنی که کسی وقتی علم و دانشی آموخت به آن عمل کند

ناشناس 2 سال قبل
3

از نظر سعدی کسی که به آموخته های خود عمل کند تمام

نویسنده 2 سال قبل
-1

از نظر سعدی یعنی که دانشمند باید درس نخواند و باید بخواند آقا من از کجا بدانم برو بابا

3
چی 2 سال قبل

چی

نویسنده 2 سال قبل
3

دانشمند باهوش

نویسنده 2 سال قبل
1

دانشمند واقعی کسی است که از علم و دانش خود استفاده کند

نویسنده 2 سال قبل
3

من خرم؟؟

نویسنده 2 سال قبل
1

به نظر سعدی کسی که علم ودانش کافی داشته باشد وتلاش زیادی کند آن دانشمند واقعی است

H 2 سال قبل
0

به نظر سعدی کسی که علم ودانش کافی داشته باشد وتلاش زیادی کند آن دانشمند واقعی است

نویسنده 2 سال قبل
0

یلدا:جواب اصلی اینه دانشمند واقعی یعنی اگرکسی بیاموزدو به دیگران هم بیاموزد دانشمند واقعیت ولی اگر بداند بیاموزد یه دانشمند حساب نمیشود

نویسنده 2 سال قبل
0

یلدا:جواب اصلی اینه دانشمند واقعی یعنی اگرکسی بیاموزدو به دیگران هم بیاموزد دانشمند واقعیست ولی اگر بداند نیاموزد یه دانشمند حساب نمیشود

افرین درسته 2 سال قبل
0

سینا:کامل دقیق نوشتی

0
روزگار تلخ 2 سال قبل

خودت رو نکشی جونم

0
مانی عبدالهی 2 سال قبل

آشقال

نویسنده 2 سال قبل
5

از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست

0
ناشناس 2 سال قبل

هیچ کی فقط فقط خودم

-1
ابوالفضل وفایی فاضل 2 سال قبل

دانشمند حقیقی از نظر سعدی چه کسی است؟

نویسنده 2 سال قبل
-1

به نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که علم را بیاموزد و از آن درست استفاده کند🖤

تارا میرزاپور 2 سال قبل
-1

از نظر سعدی دانشمن واقعی کسی است که وقتی علم ودانش اموخت باز هم به دانش خود اضافه کند

نویسنده 2 سال قبل
1

به نظر من همون سعدی هست

مهسان 2 سال قبل
0

Bh nzr mn sana hst

نویسنده 2 سال قبل
0

مرسی داداش

نویسنده 2 سال قبل
0

سلاماز نظر سعدی ، دانشمند واقعی کیست؟؟با توجه به متن درسپاسخ:دانشمند واقعی کسی است که به علم و دانش و آموخته های خود عمل کند

ناشناس 2 سال قبل
0

ازنظر سعدی دانشمند واقعی کیست؟کسی که علم خود رابه کار گیرد.

مرینت 2 سال قبل
0

واقعا درسته

نویسنده 2 سال قبل
-1

دانشمند کسی از که دانش خود را در اختیار دیگران قرار دهد

مانا 2 سال قبل
-1

کسی که علم خودش رو به کار گیردانشاالله متن مفیدی گفته باشم

-1
ناشناس 2 سال قبل

عالی هستی کاش از اینطور کسا در جامعه بودند

نویسنده 2 سال قبل
-2

بله

مهدیه 2 سال قبل
0

کسی که علم خود را به کار گیرد

نویسنده 2 سال قبل
-1

دانشمند واقعی کسی است که به گفته های خود عمل کند

نویسنده 2 سال قبل
-1

خوب کسی چیزی یاد بگیره و اون انجام بده و عمل کنه بهش علی شکرزادا

نویسنده 2 سال قبل
-1

دانشمندا اگر به چیزی که می خواهند می رسند

نویسنده 2 سال قبل
-2

از نظر سعدی هر چه قدر هم علم و دانش بلد باشی ولی به آن عمل نکنی نادان هستی (:ابوالفضل سعادت هستم از شهر صومعه سرا استان گیلان

مهسااحمدی 2 سال قبل
-2

بدک نبود😑

علی 2 سال قبل
-1

درسته که

نویسنده 2 سال قبل
0

کسی که علم خود را به کار گیرد

ناشناس 2 سال قبل
0

از نظر من سعدی انچه عمل میکنی خوب میشوی

ناشناس 2 سال قبل
0

از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست

نویسنده 2 سال قبل
-1

به نظر من اگر هر چقدر علم داشته باشی اما به آن عمل نکنی اصلا چیزی نمیدانیYegane ❤️

نویسنده 2 سال قبل
-1

سلام اگر میشه ترو خدا معنی کوتاه بنویسید چون من بزرگ بنویسید من نمی نیسم؟

نویسنده 2 سال قبل
0

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که وقتی علم یا دانشی را آموخت به آموخته خو عمل کند…🌹مثال اگر فهمید نماز به موقع خواندن صواب زیادی دارد به آن عمل کند و نماز های خود را به موقع بخواندسرکار خانم نارگل معلم پایه ششم

نویسنده 2 سال قبل
1

😎

نویسنده 2 سال قبل
-2

از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست؟ کسی است که وقتی علم ودانش را آموخت به آموخته خود عمل کند

نویسنده 2 سال قبل
-1

کسی که وقتی علم ودانش را آموخت به آموخته خود عمل کند دانش آموز خانم صالحین عطیه مرادی

نویسنده 2 سال قبل
-2

از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست؟دانشمند واقعی کسی است کا علم خود را به کار گیرد زهرا عسکری

نویسنده 2 سال قبل
-2

از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست؟ دانشمند واقعی کسی است که علم خود را به کار برده

نویسنده 2 سال قبل
-2

از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست؟ دانشمند واقعی کسی این است که علم خود را به کار برده است

نویسنده 2 سال قبل
-2

دانشمند واقعی کسی است که به علم ودانش اهمیت دهد📖🌹

نویسنده 2 سال قبل
-2

از نظر سعدی دانش مند واقعی کسی است که وقتی علم و دانشرا آموخت به آموخته خود عمل کند و دنیای خود را تکمیل کنید

sss 2 سال قبل
-2

از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست؟

ناشناس 2 سال قبل
-1

از نظر سعدی دانشمند واقعی کسی است که از علمش استفاده کند.

ملیکا 2 سال قبل
-2

ازنظر سعدی دانشمند واقعی کیست ؟

نویسنده 2 سال قبل
-2

از نظر سعدی هر چقدر هم که علم داشته باشی باید به علمت عمل کنی اگر عمل نکنی انگار هیچ چیز نمیدانی …سلام جواب من اینه که خودتون هم دیدین من نرجس جاوید هستم نشونن معلمم هم دادم درست بود

نویسنده 2 سال قبل
1

از نظر من دانشمند واقع ای کسی است که از علم ودانش خود استفاده کند

نویسنده 2 سال قبل
-2

یلعق

نویسنده 2 سال قبل
-1

من امتحان دارم اما کمک کردین ممنون

نویسنده 2 سال قبل
3

یعنی کسی دانشمند است که خودش علم آموخت اول به دیگران بیاموزد

نویسنده 2 سال قبل
2

از نظر سعدی دانش دانشمند واقعی کیست

0
تو خری 2 سال قبل

کسی که به علم خود عمل کند😎

از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست؟ 2 سال قبل
4

کسی که اهل عمل باشد یعنی به آموخته خودش عمل کند

برای پاسخ کلیک کنید