چه شواهدی نشان دهنده تغییر شیمیایی اند صفحه 12 علوم هشتم

مهسا قربانی

تغییر رنگ و بو و جنس و…..

نویسنده

تغییر کردن رنگ شکل و بوی نشان دهنده یک تغییر شیمیایی است

نویسنده

عالی

حمید

💞💞

......

خاصیت ماده تغییر می کند و یک ماده جدید ایجاد میشود✌✌

جواب فکر کنید صفحه ۱۲ کتاب علوم تجربی پایه هشتم چه شواهدی نشان دهنده تغییر شیمیایی اند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در تغییر شیمیایی خاصیت ماده تغییر میکند و به ماده یا مواد دیگری تبدیل می شود. تغییر رنگ ایجاد رسوب تشکیل گاز خروج گاز و آزاد شدن نور و گرما نشان دهنده یک تغییر شیمیایی هستند. البته خروج گاز همواره نشان دهنده یک تغییر شیمیایی نیست. برای مثال وقتی به آب گرما می دهیم تغییر حالت می دهد و به بخار آب تبدیل می شود اما تغییر شیمیایی صورت نگرفته است.

ناشناس : تشکیل یک لایه جامد_ تولید گاز_ تولید نور وگرما_ تغییر رنگ_

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 ماه قبل
0

رنگ

ناشناس 2 ماه قبل
1

ایا میدانید صفحه ۱۲

lion 8 ماه قبل
2

بچه ها به نظر شما بین این گزینه ها کدوم ه

تغیید دما

ایجاد شعله تابش نور یا تولید گاز

نویسنده 11 ماه قبل
-1

تغییر رنگمرضیه باور

0
......ذ 11 ماه قبل

تتبیبتبتژنتناناب امتبهاهبنبغنبن رمکرتنانازانز

...... 11 ماه قبل
4

خاصیت ماده تغییر می کند و یک ماده جدید ایجاد میشود✌✌

5
حمید 11 ماه قبل

💞💞

به تو چه 11 ماه قبل
1

تغییر جنسیت،تغییر رنگ،تغییر ماده،تشکیل و خروج گاز و …

علی کریمی 11 ماه قبل
1

خواصیت ماده تغییر میکند و از شکلی به شکل دیگر تغییر میکند مثل گرما دادن به آب و بخار شدنش

مهسا قربانی 11 ماه قبل
13

تغییر رنگ و بو و جنس و…..

نویسنده 11 ماه قبل
5

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
1

چه شواهدی نشان دهنده تغیر شیمیایی اند

نویسنده 11 ماه قبل
8

تغییر کردن رنگ شکل و بوی نشان دهنده یک تغییر شیمیایی است

نویسنده 11 ماه قبل
2

تولید گاز – ازاد شدن نورو گرما – تشکیل ماده ی جامد

نویسنده 11 ماه قبل
3

تغیر رنگ بو مزه -تولید گاز- تشکیل رسوب –

نویسنده 11 ماه قبل
0

خوب بود

نویسنده 11 ماه قبل
0

نم

نویسنده 11 ماه قبل
2

چه شواهدی نشان دهنده وقوع تغییر شیمیاییاند

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمیدونم

ناشناس 11 ماه قبل
-1

سلان

سوشیانت 11 ماه قبل
0

آزاد شدن نور و گرماتغییر رنگخروج گازتشکیل رسوب

برای پاسخ کلیک کنید