چه شواهدی نشان دهنده تغییر شیمیایی اند صفحه 12 علوم هشتم

مهسا قربانی

تغییر رنگ و بو و جنس و…..

نویسنده

تغییر کردن رنگ شکل و بوی نشان دهنده یک تغییر شیمیایی است

حمید

💞💞

نویسنده

عالی

......

خاصیت ماده تغییر می کند و یک ماده جدید ایجاد میشود✌✌

جواب فکر کنید صفحه ۱۲ کتاب علوم تجربی پایه هشتم چه شواهدی نشان دهنده تغییر شیمیایی اند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در تغییر شیمیایی خاصیت ماده تغییر میکند و به ماده یا مواد دیگری تبدیل می شود. تغییر رنگ ایجاد رسوب تشکیل گاز خروج گاز و آزاد شدن نور و گرما نشان دهنده یک تغییر شیمیایی هستند. البته خروج گاز همواره نشان دهنده یک تغییر شیمیایی نیست. برای مثال وقتی به آب گرما می دهیم تغییر حالت می دهد و به بخار آب تبدیل می شود اما تغییر شیمیایی صورت نگرفته است.

ناشناس : تشکیل یک لایه جامد_ تولید گاز_ تولید نور وگرما_ تغییر رنگ_

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

رنگ

ناشناس 2 سال قبل
0

ایا میدانید صفحه ۱۲

lion 2 سال قبل
1

بچه ها به نظر شما بین این گزینه ها کدوم ه

تغیید دما

ایجاد شعله تابش نور یا تولید گاز

...... 2 سال قبل
3

خاصیت ماده تغییر می کند و یک ماده جدید ایجاد میشود✌✌

5
حمید 2 سال قبل

💞💞

به تو چه 2 سال قبل
1

تغییر جنسیت،تغییر رنگ،تغییر ماده،تشکیل و خروج گاز و …

علی کریمی 2 سال قبل
0

خواصیت ماده تغییر میکند و از شکلی به شکل دیگر تغییر میکند مثل گرما دادن به آب و بخار شدنش

مهسا قربانی 2 سال قبل
11

تغییر رنگ و بو و جنس و…..

نویسنده 2 سال قبل
3

عالی

نویسنده 2 سال قبل
-1

چه شواهدی نشان دهنده تغیر شیمیایی اند

نویسنده 2 سال قبل
10

تغییر کردن رنگ شکل و بوی نشان دهنده یک تغییر شیمیایی است

نویسنده 2 سال قبل
0

تولید گاز – ازاد شدن نورو گرما – تشکیل ماده ی جامد

نویسنده 2 سال قبل
2

تغیر رنگ بو مزه -تولید گاز- تشکیل رسوب –

نویسنده 2 سال قبل
-1

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
-2

نم

نویسنده 2 سال قبل
1

چه شواهدی نشان دهنده وقوع تغییر شیمیاییاند

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمیدونم

ناشناس 2 سال قبل
-2

سلان

سوشیانت 2 سال قبل
1

آزاد شدن نور و گرماتغییر رنگخروج گازتشکیل رسوب

برای پاسخ کلیک کنید