چه صفتی از صفات خداوند در قرآن کریم بیشتر تکرار شده است چرا صفحه 14 پیام های آسمان نهم

نویسنده

صفت رحمت خداوند که در پیش از ۵۰۰ ایه قران تکرار شده چون این صفت در جهان افرینش دیده میشود و افریننده ان از این صفت قطعا برخودار است و بابتش سپاسگذاریم

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۴ کتاب پیام های آسمان پایه نهم چه صفتی از صفات خداوند در قرآن کریم بیشتر تکرار شده است چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : رب العالمین، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین، صمد، احمد . زیرا تمامی این صفات، وابسته به همان چیزی است که در جهان آفرینش دیده و بابت آن شکرگذار هستیم، پس آفریننده آن قطعا از این صفات برخوردار بوده و در همه چیز تبحر دارد.

مهدی : صفاتی چون غفور, ودود, شدید العقاب, یحب التوابین وغیره. زیرا از طریق این صفات ما شناخت صحیحی از خداوند پیدا می کنیم و می دانیم در عین اینکه خداوند مهربان و مهربانی اش همه بندگان را در بر گرفته است مجازات کننده نیز است و کسانی را که به مبارزه با حق بر خیزند به عذابی دردناک گرفتار می کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 9 ماه قبل
0

واژه الرحمن در سراسر قرآن کریم ۱۵۷مرتبه،و واژگان رحیم و الرحیم و رحیما جمعاً۱۶۶ مرتبه تکرار شده اند.

معصومه 9 ماه قبل
2

واژه ارحمن در سراسر قرآن کریم۱۵۷ مرتبه، و واژگان رحیم، الرحیم ، رحیماً۱۶۶ مرتبه تکرار شده اند.

نویسنده 9 ماه قبل
17

صفت رحمت خداوند که در پیش از ۵۰۰ ایه قران تکرار شده چون این صفت در جهان افرینش دیده میشود و افریننده ان از این صفت قطعا برخودار است و بابتش سپاسگذاریم

0
یسنا میرزایی یگانه 9 ماه قبل

خیلی خیلی خیلی قشنگ بود

نویسنده 9 ماه قبل
0

۰

نویسنده 9 ماه قبل
-1

رحیم رحمان غفور حلیم حکیم صمد

محدثه 9 ماه قبل
0

رحمت

برای پاسخ کلیک کنید