چه کسانی می توانند سرنشینان کشتی نجات امام حسین باشند؟ صفحه 23 هدیه های آسمان ششم

زینب

کسی که استوار پاییدار محکم است بهدین خدا وقران اتقلد دارن

نویسنده

چه کسانی میتوانند سرنشین کشی باشن

نویسنده

کساني که به خداون ايمان آورده اند وبه حرف هاي ايشان عمل ميکنند

ناشناس

سلامباید کسانی باشند که مؤمن هستند و از دین اسلام و دستورات امام حسین (ع) پیروی کنند . ( یعنی یکرو باشند)

کسانی که به دستوراتی که درزان آمده است به دوستی عمل کند

هدیه خیلی کتاب خوبی است

جواب برسی کنید صفحه ۲۳ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم چه کسانی می توانند سرنشینان کشتی نجات امام حسین باشند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کسانی که در دین ثابت قدم و استوار باشند و با لغزش های دنیوی نلغزند.

احدی : کسانی که به خداون ایمان آورده اند و به حرف های ایشان عمل میکنند پیامبران، امامان و کسانی که مومئن هستند و از پیروان امامان و پیامبران هستند.

ناشناس : از آنجایی که خاندان نبوت و امامت از جانب خدا برای نجات بشر مأمور هستند پس معلوم می شود که هر کسی که خواهان نجات است میتواند از سرنشینان این کشتی باشد

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
1

کسانی که خدا و دین محمد را قبول دارند

الاغ 2 سال قبل
-2

۹۹۹۹

ناشناس 2 سال قبل
2

عالی

ناشناس 2 سال قبل
4

انسان های درست کار

یاسمن فاتحی پیکانی 2 سال قبل
2

کسانی که به راه خداوند برون درو غ نگویند

هیچ 2 سال قبل
-1

شما چه سوال هایی بی ربطی می‌نویسند

ناشناس 2 سال قبل
-2

شما چه سوال هایی بی ربطی می‌نویسند

ناشناس 2 سال قبل
0

چه کسانی می توانند سرنشینان این کشتی باشند

زهره افشانی 2 سال قبل
0

چه کسانی می توانند سر نشینان این کشتی باشند

-1
علیرضا 2 سال قبل

علی رضاسالمی

نویسنده 2 سال قبل
6

کساني که به خداون ايمان آورده اند وبه حرف هاي ايشان عمل ميکنند

ناشناس 2 سال قبل
-2

خوبه

1
نویسنده 2 سال قبل

امامان و اهل بیتش

ناشناس 2 سال قبل
-2

از آنجایی که خاندان نبوت و امامت از جانب خدا برای نجات بشر مأمور هستند پس معلوم می شود که هر کسی که خواهان نجات است میتواند از سرنشینان این کشتی باشد

Asi 2 سال قبل
3

امام حسین و یارانش و کسانی ک ب دین اسلام ایمان دارند

نویسنده 2 سال قبل
0

کسانی که در این دنیای پر از کثیفی سالم بمانند و دستورات دین را اجرا کنند

-1
اشتباه است 2 سال قبل

کسانی که به خدا ایمان اورند وبه دستور های اسلام عمل کنند

نویسنده 2 سال قبل
-2

چون امام حسین علیه السلام کسانی که دین ثابت قدم و استوار باشند و با لغزش های دنیوی نلغزند

نویسنده 2 سال قبل
2

درحقیقت آشنایی با سبک زندگی آن حضرت به منزله سفینه و کشتی است که وقتی سعی کنیم مانند ایشان زندگی کنیم و مرز میان حق و باطل را بشناسیم و بر آن پای بند باشیم، درواقع گویا بر کشتی نجات سوار شده ایم

نویسنده 2 سال قبل
1

کسانی که از امام حسین و دین او پیروی کردند و راه او را در زندگی الگو قرار دادندناشناس

زینب 2 سال قبل
7

کسی که استوار پاییدار محکم است بهدین خدا وقران اتقلد دارن

نویسنده 2 سال قبل
2

کسانی که راه را بلد باشند و انسان های در دریا را به راه درست هدایت کنند،مقاوم باشند

نویسنده 2 سال قبل
3

کسانی که به خدا باور و ایمان دارند می توانند به این کشتی سوار شوند

مبینا 2 سال قبل
0

کسانی که به خدا و . اعتماد و ایمان دارند میتوانند سرنشین این کشتی باشند .

-1
نویسنده 2 سال قبل

مشاهدی جواب

نویسنده 2 سال قبل
2

به نام خدا کسانی می توانند سرنشین کشتی نجات آقا باشند که خدا را ناظر بر اعمال خود بدانند و صداقت در رفتار و گفتار داشته باشند و از حق و حقیقت دفاع کنند ودر این راه از از دست دادن مال و جان و عزیزان و مقام و جایگاه ترسی نداشته باشند نمیان ولایت فقیه باشند بصیرت داشته باشند تاریخ را بخوانند ودرست تحلیل کنند. ان شاءالله از آنان باشیم⚘❤

نویسنده 2 سال قبل
2

بله

نیکو خواص😈👻Happy halloween 2 سال قبل
1

کسانی که خداوند و دین اسلام را قبول دارند میتوانند سوار این کشتی بزرگ و هدایت گر بشوند💖با تشکر از شما🌸

نویسنده 2 سال قبل
-2

۳۲

نویسنده 2 سال قبل
2

همه کسانی که خواهان و راه درست هستند می توانند سرنشینان این کشتی باشند

نویسنده 2 سال قبل
2

کسانی که به حرف های امامان گوش کند و درست کار باشند

نویسنده 2 سال قبل
2

چه کسانی میتوانند سر نشینان کشتی امام باشند؟

نویسنده 2 سال قبل
0

افراد باایمان باشند و دربرابر ظلم ایستادگی کنند

نویسنده 2 سال قبل
0

چه کسانی میتوانند سرنشینان این کشتی باشند

0
ناشناس 2 سال قبل

کسی که بتوانند از ما در مقابل طوفان محافظت کند

نویسنده 2 سال قبل
6

چه کسانی میتوانند سرنشین کشی باشن

4
کسانی که به دستوراتی که درزان آمده است به دوستی عمل کند 2 سال قبل

هدیه خیلی کتاب خوبی است

2
امیرعلی 2 سال قبل

کسی که بتواند از کشتی در مقابل طوفان محافظت کندبا ایمان باشدراستگو باشد

2
ستايش کشاورز 2 سال قبل

چه کسانی میتوانند سرنشینان کشتی اهل بیت باشند

Prs 2 سال قبل
0

ممنون عالی

ناشناس 2 سال قبل
5

سلامباید کسانی باشند که مؤمن هستند و از دین اسلام و دستورات امام حسین (ع) پیروی کنند . ( یعنی یکرو باشند)

نویسنده 2 سال قبل
3

کسانی که نیکو کار باشند

نویسنده 2 سال قبل
0

نه

نویسنده 2 سال قبل
2

انهایی که ایمان دارند

نویسنده 2 سال قبل
1

یارانش یا موعنان

نویسنده 2 سال قبل
2

کسانی که نیکو کار باشند

نویسنده 2 سال قبل
0

ت

ناشناس 2 سال قبل
0

کسانی که به خدا و دین اش ایمان داشته باشند و یک لحظه از دیدگاه او غافل نشوند و نیکوکار و عالم باشند. خاتون

1
فکر نکنم این باشه 2 سال قبل

کسانی که به خداوند یکتا ایمان آورده بودند

برای پاسخ کلیک کنید