چه کسی از این پیام سود می برد؟ عموم مردم؟ سرمایه داران خصوصی؟ دولت ها؟ چه کسی از این پیام ضرر می کند؟ صفحه 72 تفکر و سواد رسانه ای دهم

جواب فعالیت گروهی صفحه ۷۲ کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم چه کسی از این پیام سود می برد؟ عموم مردم؟ سرمایه داران خصوصی؟ دولت ها؟ چه کسی از این پیام ضرر می کند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
فاطمه 14 ساعت قبل
-1

فعالبت های درس دهم تفکر ۱۱ کانپیوتر

ناشناس 14 ساعت قبل
0

نمیدونم

نویسنده 14 ساعت قبل
0

کسی از این پیام سود میبرد؟ عموم مردم؟ سرمایهداران خصوصی؟ دولتها؟

0
فاطمه 14 ساعت قبل

خب

برای پاسخ کلیک کنید