چه زمانی برای تلاش و کوشش مناسب است؟ صفحه 132 فارسی پنجم

نویسنده

زمانی که بتوانیم انجام دهیم

ناشناس

دوران جوانی

جواب درک مطلب صفحه ۱۳۲ کتاب ادبیات فارسی پنجم چه زمانی برای تلاش و کوشش مناسب است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در هنگام جوانی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
یکتا حقیقی 2 سال قبل
1

جوانی

ناشناس 2 سال قبل
3

دوران جوانی

خان 2 سال قبل
1

دوران جوانی

فاطمه ابراهیمی نژاد هستم 2 سال قبل
1

تابستان

نویسنده 2 سال قبل
-2

در زمانی که جوان هستیم و هنوز می توانیم کاری انجام دهیم. M.lord

نویسنده 2 سال قبل
-1

زمانی که جوان هستیم

ناشناس 2 سال قبل
0

زمانی که جوان هستیم

نویسنده 2 سال قبل
0

در هنگام جوانی

1
سیدیوسف سیدحسن زاده 2 سال قبل

درهنگام جوانی که دراوج نیروی فکری هستیم

نویسنده 2 سال قبل
5

زمانی که بتوانیم انجام دهیم

ناشناس 2 سال قبل
-1

جوانیم

ناشناس 2 سال قبل
-2

جوانی

هاجر 2 سال قبل
-2

جوانی مناسب است برای تلاش

نویسنده 2 سال قبل
0

نمی دانم

نویسنده 2 سال قبل
-1

درهنگام جوانی که دراوج نیروی فکری هستیم

نویسنده 2 سال قبل
0

سلام من سیدیوسف سیدحسن زاده ۱۱ساله کلاس پنجم کاشان-درهنگام جوانی که دراوج نیروی فکری هستیم

نویسنده 2 سال قبل
-1

در موقع جوانى

نویسنده 2 سال قبل
1

موضوع تلاش وکوشش من

نویسنده 2 سال قبل
0

جوانی

نویسنده 2 سال قبل
0

چه زمانی برای تلاش و کوشش مناسب تر است

0
محمد حیدری 2 سال قبل

چه زمانی برای تلاش و کوشش مناسب تر است

نازنین زهرا رضایی 2 سال قبل
0

وقتی کاری را میخواهی انجام بدهی باید تلاش و کوشش داشته باشی ♥️

یگانه 2 سال قبل
-1

جوانی

نویسنده 2 سال قبل
0

ماشین ،خونه،درس

ایهان 2 سال قبل
0

در چه زمان تلاش وکوشش مناسب است

نویسنده 2 سال قبل
0

در جوانی

نویسنده 2 سال قبل
0

هنگام جوانی

نویسنده 2 سال قبل
1

درهنگام جوانی نوجوانی وقتی فهمت بالا رفت

برای پاسخ کلیک کنید