چه زمانی برای تلاش و کوشش مناسب است؟ صفحه 132 فارسی پنجم

نویسنده

زمانی که بتوانیم انجام دهیم

جواب درک مطلب صفحه ۱۳۲ کتاب ادبیات فارسی پنجم چه زمانی برای تلاش و کوشش مناسب است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در هنگام جوانی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
یکتا حقیقی 1 ماه قبل
-1

جوانی

ناشناس 1 ماه قبل
1

دوران جوانی

خان 1 ماه قبل
2

دوران جوانی

فاطمه ابراهیمی نژاد هستم 5 ماه قبل
0

تابستان

نویسنده 5 ماه قبل
-2

در زمانی که جوان هستیم و هنوز می توانیم کاری انجام دهیم. M.lord

نویسنده 5 ماه قبل
-1

زمانی که جوان هستیم

ناشناس 5 ماه قبل
-1

زمانی که جوان هستیم

نویسنده 5 ماه قبل
-1

در هنگام جوانی

-1
سیدیوسف سیدحسن زاده 5 ماه قبل

درهنگام جوانی که دراوج نیروی فکری هستیم

نویسنده 5 ماه قبل
-2

در هنگام جوانی چون وقتی پیر شویم دیگر به آخر عمرمان نزدیک

-1
گ 2 ماه قبل

درهنگام جوانی

نویسنده 5 ماه قبل
6

زمانی که بتوانیم انجام دهیم

ناشناس 5 ماه قبل
0

جوانیم

ناشناس 5 ماه قبل
-1

جوانی

هاجر 5 ماه قبل
-1

جوانی مناسب است برای تلاش

نویسنده 5 ماه قبل
1

نمی دانم

نویسنده 5 ماه قبل
0

درهنگام جوانی که دراوج نیروی فکری هستیم

نویسنده 5 ماه قبل
1

سلام من سیدیوسف سیدحسن زاده ۱۱ساله کلاس پنجم کاشان-درهنگام جوانی که دراوج نیروی فکری هستیم

نویسنده 5 ماه قبل
-1

در موقع جوانى

نویسنده 5 ماه قبل
1

موضوع تلاش وکوشش من

نویسنده 5 ماه قبل
0

جوانی

نویسنده 5 ماه قبل
0

چه زمانی برای تلاش و کوشش مناسب تر است

0
محمد حیدری 5 ماه قبل

چه زمانی برای تلاش و کوشش مناسب تر است

نازنین زهرا رضایی 5 ماه قبل
0

وقتی کاری را میخواهی انجام بدهی باید تلاش و کوشش داشته باشی ♥️

یگانه 5 ماه قبل
-1

جوانی

نویسنده 5 ماه قبل
0

ماشین ،خونه،درس

ایهان 5 ماه قبل
0

در چه زمان تلاش وکوشش مناسب است

نویسنده 5 ماه قبل
0

در جوانی

نویسنده 5 ماه قبل
0

هنگام جوانی

نویسنده 5 ماه قبل
0

درهنگام جوانی نوجوانی وقتی فهمت بالا رفت

برای پاسخ کلیک کنید