چه نمونه هایی از همکاری در بین همسایه ها یا افراد محلّه خود سراغ دارید؟ صفحه 6 مطالعات اجتماعی هشتم

نویسنده

: همکاری در جابجایی وسایل سنگین همسایه ها – تزیین و چراغانی کردن محله در اعیاد و مراسمات مختلف – کمک به سالمندان و معلولان – کمک مالی و معنوی به مستمندان و فقیران محله – مراقبت از اموال

ناشناس

همکاری در آسفالت کوچه به نظرم بیشتر مرتبط با کار بزرگسلان در بحث مالی می باشد دانش آموز کلاس 4 چطور می تواند این همکاری را داشته باشد

ناشناس

همکاری در آسفالت کردن محله _ رعایت نظافت محله

محمد عبداله زاده

رفتن به عیادت انها هنگامی که مریض شدند

جواب فعالیت صفحه ۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم چه نمونه هایی از همکاری در بین همسایه ها یا افراد محلّه خود سراغ دارید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : همکاری در جابجایی وسایل سنگین همسایه ها – تزیین و چراغانی کردن محله در اعیاد و مراسمات مختلف – کمک به سالمندان و معلولان – کمک مالی و معنوی به مستمندان و فقیران محله – مراقبت از اموال عمومی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
🌍⛰🧭🗺🛖 1 سال قبل
0

کمک کردن به افراد مریض محله

🌍⛰🧭🗺🛖 1 سال قبل
2

کمک کردن به افراد مریز محله

راحله سلیمانی 1 سال قبل
-2

به تو چه

محمد عبداله زاده 2 سال قبل
3

رفتن به عیادت انها هنگامی که مریض شدند

ناشناس 2 سال قبل
4

همکاری در آسفالت کردن محله _ رعایت نظافت محله

نویسنده 2 سال قبل
2

نویسنده 2 سال قبل
1

کمک در مراحل سختشان.همدردی. به مشکلات ناخوشایندشان.زهرا حیدری

نویسنده 2 سال قبل
0

کمک به مریض محله

نویسنده 2 سال قبل
0

کمک برای پخت نذری و مراسم های سوگواریلنا

لنا 2 سال قبل
0

کمک برای پخت نذری و مراسم های سوگواریلنا

ناشناس 2 سال قبل
4

همکاری در آسفالت کوچه به نظرم بیشتر مرتبط با کار بزرگسلان در بحث مالی می باشد دانش آموز کلاس 4 چطور می تواند این همکاری را داشته باشد

نویسنده 2 سال قبل
5

: همکاری در جابجایی وسایل سنگین همسایه ها – تزیین و چراغانی کردن محله در اعیاد و مراسمات مختلف – کمک به سالمندان و معلولان – کمک مالی و معنوی به مستمندان و فقیران محله – مراقبت از اموال

نویسنده 2 سال قبل
0

عیادت بیمار

نویسنده 2 سال قبل
0

چیزهایی که مهدی گفته کاملن بنظرم درستن احسنت👌

نویسنده 2 سال قبل
0

چه نمونه هایی از همکاری در بین همسایه ها یا افراد محله خود سراغ دارید

برای پاسخ کلیک کنید