چه نیازهایی باعث اختراع خط شد؟ اگر خط نبود چه کمبودهایی در جوامع پدید می آمد؟ صفحه 151 پیام های آسمان هفتم

نویسنده

انسانها برای رسیدگی به کارها،نوشتن و محاسبه ی داد و ستدهایشان خط را اختراع کردند.اگر خط نبود،انسان ها در تجارت و معاملات خود دچار مشکلات زیادی میشدند.Mehrsa1386

هیراد

 نیاز به این که بشر آنچه را که در اندیشه خود داشت را نقش نماید و همچنین انسان به کمک آن توانست دانسته های خود را محفوظ نگه داشته و تاریخی از خود به جای بگذارد . نیاز به ابزاری برای انتقال بیان شفاهی بدون دیدن یکدیگر. در صورت نبود خط، عدم ثبت اندیشه های بشر، عدم محفوظ ماندن دانسته های بشر و بر جای نماندن تاریخ اتفاق می افتد.

جواب فعالیت صفحه ۱۵۱ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چه نیازهایی باعث اختراع خط شد؟ اگر خط نبود چه کمبودهایی در جوامع پدید می آمد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نیاز به این که بشر آنچه را که در اندیشه خود داشت را نقش نماید و همچنین انسان به کمک آن توانست دانسته های خود را محفوظ نگه داشته و تاریخی از خود به جای بگذارد . نیاز به ابزاری برای انتقال بیان شفاهی بدون دیدن یکدیگر. در صورت نبود خط، عدم ثبت اندیشه های بشر، عدم محفوظ ماندن دانسته های بشر و بر جای نماندن تاریخ اتفاق می افتد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
هیراد 2 سال قبل
3

 نیاز به این که بشر آنچه را که در اندیشه خود داشت را نقش نماید و همچنین انسان به کمک آن توانست دانسته های خود را محفوظ نگه داشته و تاریخی از خود به جای بگذارد . نیاز به ابزاری برای انتقال بیان شفاهی بدون دیدن یکدیگر. در صورت نبود خط، عدم ثبت اندیشه های بشر، عدم محفوظ ماندن دانسته های بشر و بر جای نماندن تاریخ اتفاق می افتد.

هیراد 2 سال قبل
0

 نیاز به این که بشر آنچه را که در اندیشه خود داشت را نقش نماید و همچنین انسان به کمک آن توانست دانسته های خود را محفوظ نگه داشته و تاریخی از خود به جای بگذارد . نیاز به ابزاری برای انتقال بیان شفاهی بدون دیدن یکدیگر. در صورت نبود خط، عدم ثبت اندیشه های بشر، عدم محفوظ ماندن دانسته های بشر و بر جای نماندن تاریخ اتفاق می افتد.

نویسنده 2 سال قبل
3

انسانها برای رسیدگی به کارها،نوشتن و محاسبه ی داد و ستدهایشان خط را اختراع کردند.اگر خط نبود،انسان ها در تجارت و معاملات خود دچار مشکلات زیادی میشدند.Mehrsa1386

برای پاسخ کلیک کنید