چهار مورد از آداب دعا را بیان کنید صفحه 108 پیام های آسمان هشتم

عباس

۲ دعا پنهانی باشد۳ هنگام اذان و قرات قرآن و هنگام باریدن باران و هنگام روبه رو شدن سپاه ایمان و لشکر کفر دعا کنیم۴ شروع دعا با صلوات بر محمد و آل محمد آغاز کنیم۱ برای دیگران باید اول دعا کنیم

DOKHI

1_دعا را با صلوات شروع و تمام کنیم، 2_بعد از صدقه دادن، 3_اول برای دیگران دعا کنیم تا دعای خودمان به اجابت نزدیکتر شود، 4_درچهاروقت دعاراغنیمت بشماریم. وقت قرائت قرآن، اذان، بارش باران، روبرو شدن با سپاه ایمان و کفر

نویسنده

رعایت حق الناس

ناشناس

1_هنگامی ک پنهانی دعا میکنیم اول برای دیگران دعا کنیم تا به اجابت نزدیک شویم2_صدقه دادن3_دعا هایمان را با صلوات بر پیامبر شروع کنیم و تموم کنیم

ناشناس

مرسی عالی بود

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۰۸ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم چهار مورد از آداب دعا را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) رعایت حق الناس.
ب) شروع دعا با صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم.
ج) در ابتدا برای دیگران دعا کنیم.
د) هنگام قرات قرآن، وقت اذان، هنگام باریدن باران و هنگام روبه رو شدن سپاه ایمان و لشکر کفر.
ه) دعاها پنهانی باشد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
امین 2 سال قبل
0

وقت دعا را بشناسد_دعا را با صلوات شروع کند_درآمدش پاک باشدو معطر کردن خود هنگام دعا

ناشناس 2 سال قبل
9

مرسی عالی بود

شائو 2 سال قبل
-2

اول برای دیگران دعا کنیم و بعد برای خودمان

دعا را با صلوات شروع و با صلوات تمام کنیم

رعایت حق الناس

بعد صدقه بدیم

امیرعلی کریمی زاده 2 سال قبل
3

عالی

ناشناس 2 سال قبل
12

1_هنگامی ک پنهانی دعا میکنیم اول برای دیگران دعا کنیم تا به اجابت نزدیک شویم2_صدقه دادن3_دعا هایمان را با صلوات بر پیامبر شروع کنیم و تموم کنیم

ناشناس 2 سال قبل
6

عزیزی

-1
ناشناس 2 سال قبل

باید اول برای دیگران دعا کنیم و پنهانی باشد

DOKHI 2 سال قبل
28

1_دعا را با صلوات شروع و تمام کنیم، 2_بعد از صدقه دادن، 3_اول برای دیگران دعا کنیم تا دعای خودمان به اجابت نزدیکتر شود، 4_درچهاروقت دعاراغنیمت بشماریم. وقت قرائت قرآن، اذان، بارش باران، روبرو شدن با سپاه ایمان و کفر

ناشناس 2 سال قبل
7

اول دعا 🙏 برای دیگران

Miia _Seta 2 سال قبل
3

دعا برای خود و خانواده💙🌱

نویسنده 3 سال قبل
3

شروع دعا با ذکر صلوات

نویسنده 3 سال قبل
14

رعایت حق الناس

عباس 3 سال قبل
58

۲ دعا پنهانی باشد۳ هنگام اذان و قرات قرآن و هنگام باریدن باران و هنگام روبه رو شدن سپاه ایمان و لشکر کفر دعا کنیم۴ شروع دعا با صلوات بر محمد و آل محمد آغاز کنیم۱ برای دیگران باید اول دعا کنیم

درس خون 3 سال قبل
0

هنگام قرات قرآن، وقت اذان، هنگام باریدن باران و هنگام روبه رو شدن سپاه ایمان و لشکر کفر

ساجده 3 سال قبل
3

1_رعایت حق الناس2_شروع دعا با صلوات بر پیامبر (ص)3_در ابتدا برای دیگران دعا کنیم4_دعاها پنهانی باشد.

نرگس 3 سال قبل
4

درامد خود را پاک گردانیماول برای دیگران دعا کنیماز ته دل و صادقانه دعا کنیمدر اول وقت نماز بخوانیم

1
مهدی عبداللهی 3 سال قبل

خوب 👌

برای پاسخ کلیک کنید