چه کسانی به دنبال سوال های خود می روند؟ صفحه 126 فارسی چهارم

الیسا

پژوهشگزان انسان های دانا مانند ایوریحان بیرونی آنقدر می گردند تا به پاسخ خود برسند ابوریحان بیرونی در بستر بیماری هم می خواست تا جواب سوالش را بیابد و نادانسته و جاهل از دنیا نرود

نویسنده

من نمیدانم کدام درست است برام تو ضیح دهید

فاطمه

پژوهشگران و انسان های پرسشگر به دنبال سوال های خود میروندتا بتوانندجواب انها رو پیدا کنند

نویسنده

چه کسانی به دنبال سوال های خود می روند

نویسنده

پژوهشگران و دانشمندا

جواب درک مطلب صفحه ۱۲۶ کتاب ادبیات فارسی چهارم چه کسانی به دنبال سوال های خود می روند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دانشمندان و پژوهشگران و بسیاری دیگر همواره به دنبال پرسش های خود می روند و آن قدر می گردند تا پاسخ آن ها را پیدا کنند.

الیسا : پژوهشگزان انسان های دانا مانند ایوریحان بیرونی آنقدر می گردند تا به پاسخ خود برسند ابوریحان بیرونی در بستر بیماری هم می خواست تا جواب سوالش را بیابد و نادانسته و جاهل از دنیا نرود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 7 ماه قبل
0

چه کسانی به دنبال سوالات خود می‌روند

زهرا 7 ماه قبل
3

جواب

ناشناس 8 ماه قبل
6

ناشناس

دانشمندان و پژوهشگران و انسان های دانا

انتبجملمغ 8 ماه قبل
0

ناحگگتلخک عسعغثعهس

ناشناس 8 ماه قبل
1

چه کسانی به دنبال سوال های خودم می روند

ناشناس 8 ماه قبل
-1

سیحتیر

امیر محمد زارع سنجدکی 8 ماه قبل
1

پژوهشگران و دانشمندان

حسین 8 ماه قبل
1

تو کی هستی

ناشناس 8 ماه قبل
2

سلام

عالی هستش ممنون

آیسا 10 ماه قبل
4

عالی

زینب دیده ور 11 ماه قبل
3

چه کسانی دنبال سوال های خود می روند

1
عسل 7 ماه قبل

سلام

دانشمندان ، پژوهشگران ، انسان های پرسشگر به دنبال پاسخ سوال خود میروند تا آن را پیدا کنند

5
نازنین 11 ماه قبل

دانشمندان و پژوهشگران

الیسا 11 ماه قبل
13

پژوهشگزان انسان های دانا مانند ایوریحان بیرونی آنقدر می گردند تا به پاسخ خود برسند ابوریحان بیرونی در بستر بیماری هم می خواست تا جواب سوالش را بیابد و نادانسته و جاهل از دنیا نرود

ناشناس 11 ماه قبل
6

کله پوک ها می روند به دنبال پرسش های خود می گردند

-1
عسل 7 ماه قبل

😄😄😄😄

نویسنده 11 ماه قبل
3

شهرام جنگی زهی

نویسنده 11 ماه قبل
10

من نمیدانم کدام درست است برام تو ضیح دهید

5
سلام عزیزم درست و نادرست سوال 1نادرست سوال2 درست سوال های بیشتری در مغز انسان میخرخد. 11 ماه قبل

سلام عزیزم درست و نادرست سوال 1نادرست سوال2 درست سوال های بیشتری در مغز انسان میخرخد و سوال 3نادرست عزیزم در درس هایت موفق باشید. 💖

چه کسی به دنبال سوال ها ی خود می روند 11 ماه قبل
7

بعد

سلام عزیزم درست و نادرست سوال 1نادرست سوال2 درست سوال های بیشتری در مغز انسان میخرخد. 11 ماه قبل
4

سلام عزیزم درست و نادرست سوال 1نادرست سوال2 درست سوال های بیشتری در مغز انسان میخرخد و سوال 3نادرست عزیزم در درس هایت موفق باشید. 💖

نویسنده 11 ماه قبل
6

پژوهشگران

نویسنده 11 ماه قبل
7

پژوهشگران و دانشمندا

نویسنده 11 ماه قبل
7

چه کسانی به دنبال سوال های خود می روند

-2
ناشناس 11 ماه قبل

کوس ها و کون ها کوس می گ ید تولوب تولوب

-2
ملیکا روستایی 11 ماه قبل

کلفتوبببل

-2
اشرف 11 ماه قبل

چه کسانی به دنبال سوال خود میروند

نویسنده 11 ماه قبل
1

دانشمندان و پژوهش گران و بسیاری دیگر همواره به دنبال پرسش خود میروند تا به پاسخ برسند

نویسنده 11 ماه قبل
1

وذزرو. طلتد

نویسنده 11 ماه قبل
-2

مردمها

نویسنده 11 ماه قبل
3

پژوهشگران ودانشمندان

نویسنده 11 ماه قبل
1

زهرا: کسانی که توی مغزشان سوال های مهمی است به دنبال ان میروند و بالخره ان را پیدا میکنند

نویسنده 11 ماه قبل
1

ابوریحان بیرونی

نویسنده 11 ماه قبل
0

منون از شما که اینقد خوب هستد همهی تان

نویسنده 11 ماه قبل
2

دانشمندان و پژوهژگران و بسیاری دیگر هموارهبه دنبال پرسش های خود میروندوان قدرمیگردندتا پاسخ ان هاراپیدا کند

نویسنده 11 ماه قبل
0

درک مطلب صفحه ی 126 چه کسانی با سوال های خود میروند؟

نویسنده 11 ماه قبل
0

دانشمندان و انسان های کو کنجکاو

0
گوی اضافه نخور😂😂🤎💩 11 ماه قبل

گوی اضافه نخور 😂🤎💩

نویسنده 11 ماه قبل
0

کسعشعر

نویسنده 11 ماه قبل
-1

فاطمه سبزوار دانشمندان میگوید کسانی که سؤال میکند

نویسنده 11 ماه قبل
0

گوش ما مثل علامت سوال است فارسی پایه چهارم ابتدایی درس پانزدهم پرسشگر

نویسنده 11 ماه قبل
3

دانشمندان و پژوهشگران و بسیاری دیگر همواره به دنبال پرسش های خود می روند و آن قدر می گردند تا پاسخ آن ها را پیدا کنند.

0
کص ننت 11 ماه قبل

چه کسانی همیشه به دنبال سوال خود میروند

نویسنده 11 ماه قبل
3

ااات

نویسنده 11 ماه قبل
-1

هیچی نمیدونم

نویسنده 11 ماه قبل
0

بله

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمی

نویسنده 11 ماه قبل
0

ملیکاباران

نویسنده 11 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
0

ارمغان بازرگان برای طوطی چه بود

-1
دنیا کیشمس 9 ماه قبل

من میخواهم جواب این سوال را پیدا کنم چه کسانی به دنبال سوال های خود مرود این سواله منه

نویسنده 11 ماه قبل
0

ابو‍ریحان

نویسنده 11 ماه قبل
2

نازنین زهرا ک : دانشمندان ، پژوهشگران مانند : ( ابوریحان بیرونی ) در بستر بیماری بود ولی میخواین جواب سوال خود را بداند و بدون جواب از دنیا نروند

نویسنده 11 ماه قبل
-1

چه کسانی به دنبال پاسخ سوالت خود میرونر

نویسنده 11 ماه قبل
-1

دفدفدفدفدفدفلدف

عسل 11 ماه قبل
0

دانشمندانــ و انــسانـ هایـ کونجــکــاو

نویسنده 11 ماه قبل
0

دانشمندان و پژوهشگران

زهرا 11 ماه قبل
1

نمیگم !

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمیدونم

نویسنده 11 ماه قبل
2

دانشمندان

فاطمه 11 ماه قبل
7

پژوهشگران و انسان های پرسشگر به دنبال سوال های خود میروندتا بتوانندجواب انها رو پیدا کنند

نویسنده 11 ماه قبل
0

در اولین روز حضور در مدرسه جدید چه چیز(مهتاب را دل گرم و شاد کردند

نویسنده 11 ماه قبل
0

اااال

نویسنده 11 ماه قبل
0

سلام میشه کمک کنید

نویسنده 11 ماه قبل
0

چه کسانی همیشه به دنبال پاسخ سوال ها می روند

نویسنده 11 ماه قبل
0

چه کسانی دنبال سوالات خود می روند

نویسنده 11 ماه قبل
0

بد

نویسنده 11 ماه قبل
0

جواب

نویسنده 11 ماه قبل
0

پژوهشگران👨‍🎨ندانادری

ییلدیز 11 ماه قبل
1

دانشمندان ان ها هر کاری میکنند که جواب سوال هایشان را پیدا کنند

نویسنده 11 ماه قبل
2

دانشمندان،عالمان،ماانسان ها،….. 💌💌💌💌

ناشناس 11 ماه قبل
1

دانشمندان عالمان ما انسان ها……💌💌💌🏩🏩

شانا. ،❤️❤️❤️❤️🏩💌 11 ماه قبل
1

دانشمندان عالمان ما انسان ها……💌💌💌🏩🏩

نویسنده 11 ماه قبل
0

عالمان دانشمندان ما انسان ها. گوی اضافه نخور🤎😂😂💩❤️😁

نویسنده 11 ماه قبل
0

ممد

نویسنده 11 ماه قبل
0

کلمات هایی: اما: و؛ ولی: که: در یک متن چه کاری انجام می دهند

M 11 ماه قبل
1

نمیگم😜

نویسنده 11 ماه قبل
-1

کسان

نویسنده 11 ماه قبل
0

دانشمندان ـ پژوهشگران

نویسنده 11 ماه قبل
0

چه کسانی همیشه به دنبال پاسخ سوالات خود می روند

نویسنده 11 ماه قبل
0

تننننن

نویسنده 11 ماه قبل
0

آرمیتا دانشمندان به دنبال علم می روند تا چیز های زیادی یاد بگیرند و به کشور عزیزمان مان ایران خدمت کنند و به مردم هم علم یاد بدهند

نویسنده 11 ماه قبل
0

ابهلهلهدهدهد

نویسنده 11 ماه قبل
0

چه کسانی همیشه به دنبال پاسخ سوالات می رویند

زهرا موسوی 11 ماه قبل
-1

لاننلپل بر نحع یا ون ب بجز

نویسنده 11 ماه قبل
0

ی طردقهماتتپعث نثد کهق

نویسنده 11 ماه قبل
0

چه کسانی همیشه به دنبال سوال خود میگردد

نویسنده 11 ماه قبل
0

1

برای پاسخ کلیک کنید