حکیم برای زنده ماندن خود چه چاره ای اندیشید صفحه 40 فارسی چهارم

ناشناس

سلام

جواب درک مطلب صفحه ۴۰ کتاب ادبیات فارسی پایه چهارم دبستان ابتدایی حکیم برای زنده ماندن خود چه چاره ای اندیشید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون به خواندن و نوشتن علاقه داشت شورع به نوشتن روی ماسه های ساحل دریا کرد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
5

سلام

شادی 2 سال قبل
2

ممنون

شادی 2 سال قبل
0

روی ماسه های ساحل نوشت

ناشناس 2 سال قبل
1

نمیدونم

0
ناشناس 1 سال قبل

من میدونم

ناشناس 2 سال قبل
2

روی ماسه های ساحل نوشت

ناشناس 2 سال قبل
-2

آن کامله

ناشناس 2 سال قبل
0

حکیم برتی زنده ماندن خود چه چاره ای اندیشید

نویسنده 2 سال قبل
0

به خواندن و نوشتن علاقه داشت و شروع به نوشتن روی ماسه کرد

-2
نویسنده 2 سال قبل

سلام چون به نقاشی علاقع داشت

نویسنده 2 سال قبل
0

حکیم برای زنده ماندن خود چی اندیشید

نویسنده 2 سال قبل
-1

روی ماسه هانوم شروع به نوشتن کرد غزل درویشیان

هستی بیات 2 سال قبل
-1

حکیم چون به نوشتن و خواندن علاقه داشت روی ماسه های نرم کنار دریا مینوشت.

نویسنده 2 سال قبل
0

معنی برای زنده ماندن چاره ای بیندیشید

نویسنده 2 سال قبل
0

ارزش علم راز نشانه ها

برای پاسخ کلیک کنید