حکیم برای زنده ماندن خود چه چاره ای اندیشید صفحه 40 فارسی چهارم

نویسنده

به خواندن و نوشتن علاقه داشت و شروع به نوشتن روی ماسه کرد

جواب درک مطلب صفحه ۴۰ کتاب ادبیات فارسی پایه چهارم دبستان ابتدایی حکیم برای زنده ماندن خود چه چاره ای اندیشید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون به خواندن و نوشتن علاقه داشت شورع به نوشتن روی ماسه های ساحل دریا کرد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
شادی 7 ماه قبل
0

ممنون

شادی 7 ماه قبل
1

روی ماسه های ساحل نوشت

ناشناس 7 ماه قبل
-1

نمیدونم

ناشناس 7 ماه قبل
1

روی ماسه های ساحل نوشت

ناشناس 10 ماه قبل
-1

آن کامله

ناشناس 11 ماه قبل
0

حکیم برتی زنده ماندن خود چه چاره ای اندیشید

نویسنده 11 ماه قبل
3

به خواندن و نوشتن علاقه داشت و شروع به نوشتن روی ماسه کرد

-1
نویسنده 11 ماه قبل

سلام چون به نقاشی علاقع داشت

نویسنده 11 ماه قبل
0

حکیم برای زنده ماندن خود چی اندیشید

-2
یاسین 20 روز قبل

برای زنده ماندن خود چاره ای بیندیشید یعنی چه

نویسنده 11 ماه قبل
-2

روی ماسه هانوم شروع به نوشتن کرد غزل درویشیان

هستی بیات 11 ماه قبل
0

حکیم چون به نوشتن و خواندن علاقه داشت روی ماسه های نرم کنار دریا مینوشت.

نویسنده 11 ماه قبل
0

معنی برای زنده ماندن چاره ای بیندیشید

نویسنده 11 ماه قبل
1

ارزش علم راز نشانه ها

برای پاسخ کلیک کنید