حدیث ثقلین را بنویسید صفحه 38 پیام های آسمان هشتم

نویسنده

ای مردم، من از میان شما می روم و دو چیز گرانبها را در میان شما باقی می گذارم، تا وقتی به آن دو پناه بیرید گمراه نخواهید شد؛ یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتم. این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن هنگام که در کنار چشمة کوثر به من ملحق شوند، پس خوب مراقب باشید که بعد از من با این دو چگونه رفتار می کنید.

علی محمدی

نمیدونم واسه خودمم سواله😂

نویسنده

حدیث ثقلین را توضیح دهید

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۳۸ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم حدیث ثقلین را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ای مردم، من از میان شما می روم و دو چیز گرانبها را در میان شما باقی می گذارم، تا وقتی به آن دو پناه بیرید گمراه نخواهید شد؛ یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتم. این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن هنگام که در کنار چشمة کوثر به من ملحق شوند، پس خوب مراقب باشید که بعد از من با این دو چگونه رفتار می کنید.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 8 ماه قبل
0

اطلاعی ندارم

ناشناس 11 ماه قبل
0

لطفا معنی کلمه ثقلین را توضیح دهید

ستی 1 سال قبل
1

اگ بلد بودم تو اینترنت سرچ نمیکردم :)

علی 2 سال قبل
1

لطفا بگید

نویسنده 2 سال قبل
21

ای مردم، من از میان شما می روم و دو چیز گرانبها را در میان شما باقی می گذارم، تا وقتی به آن دو پناه بیرید گمراه نخواهید شد؛ یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتم. این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن هنگام که در کنار چشمة کوثر به من ملحق شوند، پس خوب مراقب باشید که بعد از من با این دو چگونه رفتار می کنید.

نویسنده 2 سال قبل
0

چیزی نمیدانم

ناشناس 2 سال قبل
-1

نمیدونم

علی محمدی 2 سال قبل
5

نمیدونم واسه خودمم سواله😂

نویسنده 2 سال قبل
3

حدیث ثقلین را توضیح دهید

برای پاسخ کلیک کنید