حدیث ثقلین را بنویسید صفحه 38 پیام های آسمان هشتم

نویسنده

ای مردم، من از میان شما می روم و دو چیز گرانبها را در میان شما باقی می گذارم، تا وقتی به آن دو پناه بیرید گمراه نخواهید شد؛ یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتم. این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن هنگام که در کنار چشمة کوثر به من ملحق شوند، پس خوب مراقب باشید که بعد از من با این دو چگونه رفتار می کنید.

نویسنده

حدیث ثقلین را توضیح دهید

علی محمدی

نمیدونم واسه خودمم سواله😂

ستی

اگ بلد بودم تو اینترنت سرچ نمیکردم :)

علی

لطفا بگید

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۳۸ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم حدیث ثقلین را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ای مردم، من از میان شما می روم و دو چیز گرانبها را در میان شما باقی می گذارم، تا وقتی به آن دو پناه بیرید گمراه نخواهید شد؛ یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتم. این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن هنگام که در کنار چشمة کوثر به من ملحق شوند، پس خوب مراقب باشید که بعد از من با این دو چگونه رفتار می کنید.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
-1

اطلاعی ندارم

ناشناس 2 سال قبل
2

لطفا معنی کلمه ثقلین را توضیح دهید

ستی 2 سال قبل
4

اگ بلد بودم تو اینترنت سرچ نمیکردم :)

علی 2 سال قبل
3

لطفا بگید

نویسنده 2 سال قبل
25

ای مردم، من از میان شما می روم و دو چیز گرانبها را در میان شما باقی می گذارم، تا وقتی به آن دو پناه بیرید گمراه نخواهید شد؛ یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتم. این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن هنگام که در کنار چشمة کوثر به من ملحق شوند، پس خوب مراقب باشید که بعد از من با این دو چگونه رفتار می کنید.

نویسنده 2 سال قبل
0

چیزی نمیدانم

ناشناس 2 سال قبل
-2

نمیدونم

علی محمدی 2 سال قبل
5

نمیدونم واسه خودمم سواله😂

نویسنده 2 سال قبل
6

حدیث ثقلین را توضیح دهید

برای پاسخ کلیک کنید