حدیث ثقلین را بنویسید صفحه 38 پیام های آسمان هشتم

نویسنده

ای مردم، من از میان شما می روم و دو چیز گرانبها را در میان شما باقی می گذارم، تا وقتی به آن دو پناه بیرید گمراه نخواهید شد؛ یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتم. این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن هنگام که در کنار چشمة کوثر به من ملحق شوند، پس خوب مراقب باشید که بعد از من با این دو چگونه رفتار می کنید.

نویسنده

حدیث ثقلین را توضیح دهید

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۳۸ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم حدیث ثقلین را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ای مردم، من از میان شما می روم و دو چیز گرانبها را در میان شما باقی می گذارم، تا وقتی به آن دو پناه بیرید گمراه نخواهید شد؛ یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتم. این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن هنگام که در کنار چشمة کوثر به من ملحق شوند، پس خوب مراقب باشید که بعد از من با این دو چگونه رفتار می کنید.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ساحل 4 ماه قبل
1

ای مردم من از میان شما میروم و دو چیز گران بها را در میان شما باقی می گذارم تا وقتی به این دو پناه ببرید گمراه نخواهید شد یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتم. این دو هرگز از هم جدا نخواهد شد تا وقتی که در کنار چشمه کوثر به من ملحق شوند پس خوب مراقب باشید که بعد از من با این دو چگونه رفتار می کنید

ستی 4 ماه قبل
0

اگ بلد بودم تو اینترنت سرچ نمیکردم :)

سوجی 8 ماه قبل
1

بله

علی 9 ماه قبل
1

لطفا بگید

نویسنده 9 ماه قبل
17

ای مردم، من از میان شما می روم و دو چیز گرانبها را در میان شما باقی می گذارم، تا وقتی به آن دو پناه بیرید گمراه نخواهید شد؛ یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتم. این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن هنگام که در کنار چشمة کوثر به من ملحق شوند، پس خوب مراقب باشید که بعد از من با این دو چگونه رفتار می کنید.

نویسنده 9 ماه قبل
0

چیزی نمیدانم

ناشناس 9 ماه قبل
0

نمیدونم

علی محمدی 9 ماه قبل
1

نمیدونم واسه خودمم سواله😂

نویسنده 9 ماه قبل
4

حدیث ثقلین را توضیح دهید

-1
ساحل 4 ماه قبل

ای مردم من از میان شما میروم و دو چیز گران بها را در میان شما باقی میگذارم تا وقتی به آن دو پنه ببرید گمراه نخواهید شد یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیان این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن هنگام که در کنار چشمه کوثر به من ملحق شوند پس خوب مراقب باشید که بعد از من با این دو چگونه رفتار میکنید

برای پاسخ کلیک کنید