حفظ حرمت دختران و زنان تا چه میزان به وضع پوشش آنان بستگی دارد؟ صفحه 152 دین و زندگی دهم

جواب پیشنهاد صفحه ۱۵۲ کتاب دین و زندگی پایه دهم حفظ حرمت دختران و زنان تا چه میزان به وضع پوشش آنان بستگی دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : رعایت و حفظ پوشش مناسب دختران و زنان هرچه کامل تر باشد ارزمندتر بوده و آثار فردی و اجتماعی فراوانی دارد که از آن جمله می توان به حفظ حرمت و عزت نفس آنان اشاره کرد زیرا با رعایت پوشش مناسب، خود را در معرض آسیب های مختلف قرار نمی دهند و کسی هم اجازه و جرات تعرض به آن ها را پیدا نخواهد کرد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
اریانا 7 ماه قبل
0

خوب

برای پاسخ کلیک کنید