استحکام سنگ های رسوبی بیشتر است یا سنگ های درونی صفحه 112 علوم تجربی هشتم اطلاعات جمع آوری کنید

Ąmîŕ,ķįñĝ

سنگ دگرگونی: چون در تشکیل این سنگ اثر گرما و فشار زیاد درست شده و از سنگ های رسوبی و آذرین استحکام بیشتری دارم

الی

سنگ دگرگونی

چون در تشکیل سنگ دگرگونی،سنگ در اثر فشار و حرارت زیاد به دست می‌آید ولی در سنگ رسوبی در اثر فرستایش و حمل رسوبات به داخل محیط رسوبی و رسوبات گذاری و فشوردگی به وجود می آید

جواب صفحه ۱۱۲ کتاب علوم تجربی هشتم اطلاعات جمع آوری کنید استحکام سنگ های رسوبی بیشتر است یا سنگ های درونی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سنگ دگر گونی استحکام بیشتری دارد .دما وفشاری که سنگ دگرگونی در داخل زمین می بیند باعث استحکام آن می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Ąmîŕ,ķįñĝ 2 سال قبل
8

سنگ دگرگونی: چون در تشکیل این سنگ اثر گرما و فشار زیاد درست شده و از سنگ های رسوبی و آذرین استحکام بیشتری دارم

الی 2 سال قبل
4

سنگ دگرگونی

چون در تشکیل سنگ دگرگونی،سنگ در اثر فشار و حرارت زیاد به دست می‌آید ولی در سنگ رسوبی در اثر فرستایش و حمل رسوبات به داخل محیط رسوبی و رسوبات گذاری و فشوردگی به وجود می آید

پژمان 2 سال قبل
1

دگرگون

پژمان 2 سال قبل
1

دگرگونی

برای پاسخ کلیک کنید