حقیقت ماجرای شایعه قتل محمود خاوری + صحت جریان

آیا شایعه مرگ محمود خاوری در کانادا واقعیت دارد حقیقت ماجرای قتل خاوری جزئیات خبر صحت کشته شدن محمود خاوری در کانادا از سایت نکس لود دریافت کنید.

آیا ماجرای قتل خاوری درست است

در خبرگزاری های غیررسمی شنیده ایم که محمود خاوری به قتل رسیده است و جریان این ماجرا این بود که برخی از دوستان نزدیک محمود خاوری پس از اینکه محمود خاوری به آنها طلبکار می باشد آنها محمود خاوری را به دلیل مشکلات شخصی به قتل رسانده اند و تاکنون معلوم نیست این خبر حقیقت دارد یا خیر در روزهای گذشته و در ماههای گذشته عکسی از محمود خاوری در کانادا منتشر شد که در یکی از کافه های کانادا با ریشه زده رویت شد که بسیار جالب بود محمود خاوری کسی است که سه هزار میلیارد اختلاس کرده و از ایران فرار کرده است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
شنگول 2 سال قبل
0

قتل محمود خاوری حقیقت دارد

شنگول 2 سال قبل
0

ادامه

برای پاسخ کلیک کنید