آیا شایعه پناهندگی کیانوش رستمی واقعیت دارد ماجرای توضیحات جریان

در تلگرام شایعه و خبری منتشر شد که کیانوش رستمی می‌خواهد در آمریکا پناهنده شود و برای تیم آمریکا بازی کند و خبر به سرعت در فضای مجازی در حال گردش می‌باشد و صحت آن اطلاعات زیادی در دست نیست ولی در ادامه میتوانید خبری راجع به خود کیانوش رستمی به خانه.

حقیقت ماجرای پناهندگی کیانوش رستمی

تان عزیزی که نگران این موضوع ناراحت نباشند پس از تحقیقات گسترده خود کیانوش رستمی در صفحه اینستاگرام خود عکسی بی ای را ارسال کرد که شایعه پناهندگی خود به کشور آمریکا را رد می‌کرد و پس از تعیین خبر همه ایرانی های که به وزنه‌برداری علاقه مند هستند خوشحال شدند و کیانوش رستمی خود و ایران را بسیار ارزشمندتر از آن دانست که به خاطر کمبود نکنند بخواهد پناهندگی آمریکا و کشورهای دیگر را بگیرد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید